Zemřel profesor Ivo Hána


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 403
Kategorie: Osobní zprávy

29. listopadu 2017 zemřel ve věku nedožitých 90 let klinický imunolog a alergolog prof. MUDr. Ivo Hána, CSc., spoluzakladatel české imunologie.

Ivo Hána se narodil 11. března 1928 v Berouně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1952 začínal na oddělení mikrobiologie v Ústí nad Labem, následující rok přešel do Ústavu epidemiologie a mikrobiologie tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze.

V roce 1968 nastoupil do Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, kde v roce 1984 zřídil katedru lékařské imunologie, kterou vedl až do roku 1995. Společně s profesorem Ctiradem Johnem se zasadil o zařazení imunologie jako samostatného předmětu do studijního plánu českých lékařských fakult. V roce 1990 byl jmenován prvním profesorem imunologie a alergologie v Československu. V období let 1982–1987 působil jako vedoucí imunizačního centra Světové zdravotnické organizace (WHO) v několika rozvojových zemích (WHO Expanded Program on Immunization). Podařilo se mu založit první registr dárců kostní dřeně v zemích východního bloku (1991). Byl prezidentem Rady vědeckých společností ČR.

V letech 1990–1994 zastával funkci ředitele Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), který koncepčně, obsahově i organizačně transformoval na moderní doškolovací instituci, v níž se školili nejen naši, ale i zahraniční lékaři a další vysokoškoláci pracující ve zdravotnictví. V letech 1994–2003 byl předsedou výboru Imunologické sekce Československé biologické společnosti ČSAV, respektive České imunologické společnosti. Od roku 1995 se věnoval především výuce v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze.

Prof. Ivo Hána byl autorem více než 250 odborných článků, z toho více než 90 bylo vydáno v mezinárodních časopisech. Uskutečnil řadu zahraničních stáží, například v Minneapolisu, Chicagu, Freiburgu, Paříži, Londýně, Moskvě či Dillí. Dne 28. října 2008 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Štěpán Svačina


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa