65 let brigádního generála v. v. doc. MUDr. Leo Kleina, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 400
Kategória: Osobní zprávy

Při příležitosti 17. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SVLFVL ČLS JEP) v Hradci Králové 15. listopadu 2017 bylo uděleno čestné členství v SVLFVL zakládajícímu členovi společnosti a dlouholetému předsedovi jejího výboru brig. gen. v. v. doc. MUDr. Leo Kleinovi, CSc., který se v letošním roce dožívá 65 let.

Vědecký sekretář SVLFVL MUDr. Miloš Sokol, předseda společnosti profesor Jan M. Horáček a její místopředseda Jiří Zetocha (zleva) předávají docentu Kleinovi diplom potvrzující čestné členství ve společnosti.
Vědecký sekretář SVLFVL MUDr. Miloš Sokol, předseda společnosti profesor Jan M. Horáček a její místopředseda Jiří Zetocha (zleva) předávají docentu Kleinovi diplom potvrzující čestné členství ve společnosti.

Docent Klein je čelným představitelem naší vojenské medicíny, respektovanou osobností v odborných medicínských i vojenských kruzích u nás i v zahraničí. Olomoucký rodák vyrůstající v nedalekém Prostějově měl od mládí jasnou životní představu a cíl stát se vojenským lékařem. Ve vojenské zdravotnické službě aktivně působil více než 34 let a v jejich průběhu prošel řadou funkcí až po vrcholné. Medicínu vystudoval v Hradci Králové jako vojenský posluchač na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 1976 absolvoval roční postgraduální školení ve Vojenské nemocnici Olomouc a byl určen do funkce útvarového lékaře v posádce Hranice. Zde pracoval 3 roky, složil atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně, ale vzhledem k trvalému zájmu o chirurgické obory v roce 1980 nastoupil zpět do VN Olomouc, nejprve jako chirurg zdravotnického praporu a později na chirurgické oddělení. Zde měl příležitost se blíže seznámit s léčbou popálenin a oborem plastické chirurgie, které jej zaujaly natolik, že v roce 1984, již s atestací z chirurgie 1. stupně, přechází na katedru válečné chirurgie Vojenské lékařské akademie Jana Ev. Purkyně v Hradci Králové, kde se začínalo budovat specializované pracoviště.

Od té doby je další profesní život Leo Kleina spojen s Hradcem Králové. Aktivně pracoval jak v pedagogické, vědecko-výzkumné a publikační oblasti na vojenské vysoké škole, tak i v klinické praxi ve fakultní nemocnici na chirurgické klinice, kde od počátku budoval a později i vedl oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin. Z plastické chirurgie atestoval v roce 1989, disertační práci obhájil v roce 1994 a v roce 1998 se habilitoval v oboru chirurgie. Po vstupu České republiky do NATO byl v roce 1999 vybrán do funkce zdravotnického poradce a vedoucího oddělení zdravotnické služby Vrchního velitelství spojených ozbrojených sil NATO v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu, kde působil 3 roky. Po návratu v roce 2002 až do ukončení aktivní vojenské služby 31. března 2004 byl náčelníkem Zdravotnické služby AČR. Po odchodu do zálohy pracoval 4 roky jako přednosta Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV v Praze. Od 1. dubna 2008 se však vrací na svou alma mater, kde pracuje jako primář oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin chirurgické kliniky a současně jako vedoucí katedry válečné chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany až do roku 2014, resp. 2012. V současné době působí na obou pracovištích již s menším pracovním úvazkem a předává své bohaté zkušenosti mladším lékařům a studentům.

Doc. Klein svou pracovitostí, pílí, zodpovědností při plnění úkolů a vlastní disciplínou dokázal ve své práci všestranně spojit medicínskou činnost klinickou a vědeckou spolu s prací řídicí a organizační v linii vojenské. Publikoval kolem 200 odborných článků v domácích i zahraničních časopisech, je autorem monografie a řady kapitol v monografiích, učebních textů, obhájených závěrečných výzkumných zpráv atd. Přednesl přes 300 přednášek v několika jazycích, pracoval a pracuje ve výborech odborných společností našich i mezinárodních. Je dlouholetým členem redakčních rad i recenzentem několika domácích i zahraničních časopisů. Pracoval ve vědeckých radách lékařských fakult, komisích ministerstva zdravotnictví, je žádaným oponentem vědeckých prací.

Brigádní generál docent Klein i při různorodém a trvalém vysokém pracovním zatížení vždy zdůrazňoval zásadu, že u lékaře musí být pacient na prvním místě z hlediska zájmu, tedy heslo patient first. Tímto pravidlem se také sám vždycky řídil a jeho obětavý a empatický přístup k pacientům je pro něj charakteristický. Takto působil a působí na studenty i jako vzor pro nastupující generace mladých lékařů. Navíc při všech svých profesních odborných i společenských úspěších zůstává docent Leo Klein skromným, přátelským a k lidem vstřícným člověkem.

Jan M. Horáček, Jiří Zetocha, Miloš Sokol


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa