Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze (únor – březen 2017)


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 454
Kategorie: Aktuality

Přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze se konají vždy od 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. Více informací: www.scl-praha.cz

Charvátův večer 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN

6. února 2017

Novinky v léčbě metabolických onemocnění

 • Svačina Š. Úvod
 • Prázný M. Nové směry v terapii diabetu
 • Widimský J. Aktuality v léčbě arteriální hypertenze
 • Raška I. Léčba osteoporózy: kde jsme a kam směřujeme?
 • Svačina Š. Novinky v léčbě obezity

Maydlova přednáška

13. února 2017

 • Dungl P. Profesor Heinrich Hilgenreiner – velká postava pražské dětské chirurgie a ortopedie

Jonášův večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV

20. února 2017

 • Rychlík I. Historie I. interní kliniky FNKV
 • Švec-Billá D. Výběr pacienta pro domácí hemodialýzu – pro koho je tato metoda vhodná?
 • Havrda M. Postižení ledvin u monoklonálních gamapatií
 • Krátká K. Postižení ledvin u trombotické mikroangiopathie
 • Rychlík I. Nové možnosti screeningu diabetické nefropatie
 • Petr V. Postižení ledvin u Fabryho choroby a screening v ČR

Syllabův večer II. interní kliniky 3. LF UK a FNKV

27. února 2017

 • Kršek M. Úvod
 • Hajer J. Nové možnosti miniinvazivní endoskopické chirurgie v léčbě nádorů žaludku
 • Zádorová Z. Ampulomy, diagnostika a možnosti endoskopické terapie
 • Matouš J. Specifika IBD ve stáří
 • Straková R. Perfuze pankreatu u pacientů s diabetes mellitus
 • Cibulková I. Střevní mikrobiom a jeho změny u vybraných interních chorob

Seklův večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM

6. března 2017

 • Macek M. Úvod
 • Němčíková M, Mušová Z. a kol. DNA diagnostika syndromu Noonanové a neurofibromatózy typu 1 metodou sekvenování nové generace
 • Paděrová J, Geryk J a kol. Využití sekvenování nové generace v diagnostice vzácných onemocnění
 • Norambuena P, Krebsová a kol. Pokrok v genetických metodách – prevence náhlé srdeční smrti
 • Chrudimská J, Libik M. a kol. Využití sekvenace nové generace k vyšetření hereditárního karcinomu prsů a ovarií

Pelnářův večer 2. interní kliniky 1. LF UK a VFN

13. března 2017

Aortální onemocnění

 • Linhart A. Úvod
 • Chochola M. Současné možnosti endovaskulární léčby akutních aortálních syndromů
 • Lubanda J. Současné možnosti endovaskulární léčby chronických aortálních onemocnění
 • Procházka P. Infekční aortitidy
 • Pavliňák V. Neinfekční aortitidy
 • Karetová D. Moderní konzervativní terapie aortálních onemocnění

Kafkův večer Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol

20. března 2017

10 let od úmrtí prof. MUDr. Václava Tošovského, DrSc.

 • Rygl M. Úvod
 • Trčka J. Morgagniho brániční kýly  
 • Frýbová B. Gastroschíza
 • Náhlovský J. Pozdní manifestace brániční kýly
 • Petrů O. Pancreas divisum   
 • Reich Š. Pectus excavatum a těžká skolióza páteře

Přednáškový večer Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

27. března 2017

Karcinom prsu a současné trendy rekonstrukcí prsů po mastektomiích

 • Měšťák J. Úvod
 • Matějovská J. Volba operační techniky mastektomie pro plánovanou rekonstrukci prsu
 • Měšťák J, Matějovská J. a kol. Možnosti rekonstrukce prsů po mastektomii
 • Měšťák O, Skála M. Mikrochirurgická rekonstrukce prsů živou tkání        
 • Měšťák O, Urban K, Kment L. Rekonstrukce prsu tukovou tkání − nové poznatky
 • Matějovská J, Kment L, Urban K. Rekonstrukce prsů po profylaktické mastektomii
 • Měšťák O. Nové perspektivní možnosti rekonstrukce

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa