O psychologických souvislostech porodních bolestí


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 392
Kategorie: Recenze

Raudenská J., Javůrková A. (eds.). The Psychological Context of Labour Pain. New York, Nova Science Publishers, 2016

Dvě české psycholožky spojily své úsilí, sestavily mezinárodní tým a výsledkem je publikace sice rozsahem útlá (94 číslovaných stran), ale obsahem pozoruhodná. Na zadní straně přebalu konstatuje prof. Giustino Varrassi, že v knize jsou významné (mimo jiných) dva aspekty. Jedním je vědeckost přístupu, tím druhým stálé odkazování na mimořádnou lidskost tématu. A čtenář zde musí dát za pravdu. Není to samozřejmě pouze pojednáním o něčem tak bezesporu niterném, jakým je bolest, ale jde o bolest ve spojení s přinášením nového života, tedy (jak říká název knihy) bolest spojená s rozením.

Struktura textu je dobře volená a napomáhá přehlednosti a srozumitelnosti. Už v předmluvě se čtenář ve stručnosti seznámí se vším, co může hledat a očekávat, takže si potom může vybírat jednotlivé kapitoly podle svého osobního a okamžitého zájmu. Každá kapitola je uvedena souhrnem napomáhajícím ve snadné orientaci.

V několika kapitolách autorky (ano, tým tvoří pouze ženy) procházejí sociokulturní kontext vnímání porodní bolesti, pokračují tématem psychologických aspektů porodních bolestí, vyrovnávání se s nimi, strachem z nich a obecně spojeným s porodem. Samostatnou kapitolou je i téma matkou vyžádaného porodu císařským řezem. Některé pasáže jsou ve svém vyznění obecnější a umožňují zamyslet se v širším kontextu. Tak je tomu například u komponent bolesti. Stručně, ale srozumitelně autorky procházejí komponenty emoční, behaviorální a kognitivní, včetně možných nástrojů a podob zachycování či měření.

Bolest je vždy komplexní, determinovaná zkušeností, očekáváním, osobním i sociálním prostředím. Autorky nabízejí výsledky řady mezinárodních studií zaměřujících se na rozdíly prožitku bolesti. Porovnávají se kulturní a národnostní rozdíly mezi rodičkami, vzdělání, věk, očekávání atd. Ze všech těchto empirických výzkumů spočívajících v co nejkonkrétnějších datech vyplývá cosi zásadního − že totiž ani tak nejde o potlačení bolesti spojené s příchodem nového života, že také nejde o bagatelizaci bolesti jako něčeho nepříjemného, nežádoucího, ale bohužel nevyhnutelného. Důležité je naopak dát všem takovým prožitkům, jejich projevům a s nimi spojeným kognicím (myšlenkám, fantaziím apod.) nějaký smysl. Takový smysl, jaký patří do lidského žití, pomáhá snášet bolest a dyskomfort a zamezuje tomu, aby nastoupilo utrpení.

Jako muž, který nepodstupuje zkoušku porodních bolestí, si snad mohu dovolit trochu filozofičtější nadhled a přání, aby příchod člověka na svět byl spojen s bolestí, která má smysl a je provázaná s nadějí a vznešeností.

Jiří Šípek


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa