Zemřel profesor Radomír Čihák


Autoři: prof. MUDr. DrSc. Miloš Grim
Působiště autorů: Anatomický ústav 1. LF UK
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 223
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. MUDr. Radomír Čihák, DrSc., emeritní přednosta Anatomického ústavu 1. LF UK, zemřel náhle 9. června 2016 ve věku 88 let. Do širokého povědomí několika generací lékařů se zapsal zejména třídílnou učebnicí anatomie člověka, která vyšla již ve třetím vydání.


Profesor Čihák patří k nejvýznamnějším představitelům pražské anatomické školy. Od promoce v roce 1952 působil v Anatomickém ústavu Fakulty všeobecného lékařství UK. Vedl praktická a pitevní cvičení, přednášel a zkoušel; při závěrečné rigorózní zkoušce z anatomie vyzkoušel přes 4,5 tisíce mediků. Byl učitelem obětavým, náročným a zpočátku i velmi přísným. Profesorem pro obor anatomie byl jmenován v roce 1973, v letech 1970–1990 byl přednostou Anatomického ústavu a v období 1980–1990 proděkanem fakulty pro zahraniční styky. V roce 1998 byl jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy.

Těžištěm jeho vědecké práce byla embryologie pohybového systému. Zabýval se především vývojem končetin člověka a nalezl dosud neznámé vztahy mezi jejich ontogenetickým vývojem a historickým vývojem končetiny obratlovců. Své poznatky shrnul do monografie „Ontogenesis of the skeleton and intrinsic muscles of the human hand and foot“ vydané v roce 1972 renomovaným nakladatelstvím Springer.

Profesor Čihák byl vyhledávaným spolupracovníkem ortopedů a chirurgů a spoluautorem nových operačních metod, které vycházely z jeho dokonalé znalosti svalového systému.

Mimořádné jazykové znalosti mu usnadnily rozsáhlé mezinárodní uplatnění. Významně přispěl k rozvoji zahraničních kontaktů československé anatomie a jako člen mezinárodního výkonného výboru se podílel také na tvorbě a aktualizaci mezinárodního anatomického názvosloví.

Se jménem Radomíra Čiháka se při nedávných oslavách 700. výročí narození Karla IV. seznámila v tisku a televizi i široká veřejnost. Jako spolupracovník prof. Emanuela Vlčka se podílel na antropologicko-lékařském zkoumání ostatků Karla IV., které byly exhumovány v roce 1976 před blížícím se 600. výročím jeho úmrtí. Prof. Čihák informoval veřejnost o výsledcích toho studia, které mimo jiné ukázalo, že příčinou císařovy smrti byla zlomenina krčku levé stehenní kosti. Panovník upoutaný na lůžko po několika týdnech v horečkách zemřel zřejmě v důsledku zánětu plic.

Přestože profesor Čihák odešel do důchodu již v roce 1993, do posledních dnů si zachoval duševní svěžest a zájem o obor. Kromě jiného se dlouhá léta podílel na činnosti Univerzity 3. věku 1. lékařské fakulty UK, jak přednáškami, tak i organizačně. Pravidelně docházel do Anatomického ústavu a byl všem nápomocen radou založenou na mnohaletých zkušenostech. Bude nám chybět.

Miloš Grim

Anatomický ústav 1. LF UK


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa