K významnému životnímu výročí prof. MUDr. Evy Češkové, CSc.


Autoři: prof. MUDr. DrSc. Jiří Raboch
Působiště autorů: Psychatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze: Ke Karlovu 11, 128 08 Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 208
Kategorie: Osobní zprávy

Eva Češková se narodila ve Znojmě v rodině praktického lékaře. Absolvovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně s červeným diplomem. V roce 1969 nastoupila na Psychiatrickou kliniku v Brně a Brnu zůstala věrná po celou dobu své profesionální kariéry. V letech 1992−2011 byla přednostkou Psychiatrické kliniky LF MU. Je jednou z mála žen, které byly jmenovány profesorkami psychiatrie.


Odborné zkušenosti získala i během četných pobytů v zahraničí, a to včetně šestiměsíčního stipendia WHO v Nashville v USA. Je či byla členkou řady odborných společností zahraničních (Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum, European College of Neuropsychophrmacology) i českých (členka výboru České psychiatrické společnosti, České neuropsychofarmakologické společnosti, Společnosti biologické psychiatrie) a dále členkou redakčních rad České a slovenské psychiatrie, Activitas nervosa superior redivida a World journal of biological psychiatry. Opakovaně se podílela na organizaci českých i zahraničních odborných kongresů.

Její publikační aktivita a klinický výzkum se zaměřuje hlavně na psychofarmakoterapii a problematiku závažných psychických onemocnění. Je možno zmínit řadu praktických výstupů, např. vytvoření brněnské databáze prvních epizod schizofrenie, možnost fenotypizace a genotypizace CYP 450 2D6, monitorování plazmatických hladin antipsychotik nebo rozvoj repetitivní transkraniální magnetické stimulace v ČR. Je autorkou či spoluautorkou řady monografií, za které byla oceněna též Kuffnerovou cenou Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Byla vyhlášena Ženou roku 2002 společností Comenius Lady Pro. Od roku 2011 je v důchodu, avšak zůstává stále aktivní. Pracuje ve výzkumném týmu Aplikovaných neurověd v Central European Institute of Technology (CEITEC) Masarykovy univerzity v Brně, nadále učí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a nově vede psychiatrický pedagogický tým na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Zůstává členkou komise pro neurovědy Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR.

Evy Češkové jsem si vždy vážil nejen pro její vysokou odbornost, profesionalitu a reprezentativní vystupování jak v tuzemsku, tak v zahraničí, ale především pro její povahu, která je otevřená, rázná, ale přátelská, někdy až příliš altruistická. Bylo mi potěšením s ní po dlouhá léta spolupracovat.

V roce 2016 jí byla na návrh Psychiatrické společnosti udělena Čestná medaile ČLS JEP. Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho činorodosti i osobní spokojenosti do dalších let.

Jiří Raboch


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa