Kalendář odborných akcí – únor/březen 2016


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 58
Kategorie: Aktuality

Alkohol a mortalita – seminář

Termín konání: 3. února 2016, 12.00–14.00

Místo konání: Apolinářská 4a (aula), Praha 2

Program a přednášející:

 • MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.: Míra a struktura úmrtnosti mezi patologickými hráči
 • Ing. Blanka Nechanská: Mortalita pacientů ústavně léčených pro poruchy vyvolané alkoholem
 • PhDr. Ladislav Csémy: Analýza sebevražednosti u pacientů léčených pro poruchy vyvolané užíváním návykových látek a pacientů léčených pro jiné duševní poruchy

Pořadatel: Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

Dermatologický update

Termín konání: 11. února 2016, 8.00–17.30

Místo konání: Kongresové centrum U Hájků, Na Poříčí, Praha 1

Pořadatel: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

Uplatnění neinvazivní laseroterapie v jednotlivých oborech medicíny

Termín konání: 12. února 2016, 11.00–18.00

Místo konání: Areál Zátiší, Urešova 1757, Praha 4 – Kunratice

Program a přednášející:

 • prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.: Víme vše o světelné energii a jejích účincích na tkáň?
 • prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.: Nové poznatky v morfologii kůže a sliznic
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.: Biologické účinky laseru, vhodné indikace a možné kontraindikace, bezpečnost práce s neinvazivním laserem
 • Ing. Ondřej Daněk: Technická specifikace a vývoj laserů určených pro neinvazivní laseroterapii
 • MUDr. Jan Buzek: Nový přístup v léčbě bolestí zad za využití Hilterapia
 • Mgr. Denis Danilov: Praktické poznatky při léčbě artrózy nosných kloubů za využití Hilterapia

Pořadatelé: Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

Stanovení HLA znaků asociovaných s chorobami – workshop 2016

Termín konání: 16. února 2016, 10.00–15.30

Stejně jako v loňském roce bude místem konání přednáškový sál Lékařského domu ČLS JEP.

Místo konání: přednáškový sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

Program:

 • problémy interpretace výsledků HLA u celiakie
 • postup pro stanovení diagnózy celiakie
 • neběžné genotypy HLA u pacientů s celiakií
 • prezentace diagnostik pro vazbu HLA s chorobami
 • přehled HLA asociovaných onemocnění
 • vazba HLA-B*27 s revmatoidními onemocněními
 • testování HLA-B*57 pro farmakogenetiku

Pořadatelé: oddělení HLA Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku ÚHKT, sekce imunogenetiky České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

15. Kaprasův den – klinická genetika

Pracovní den Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP

Termín konání: 17. února 2016, 9.00–18.00

Místo konání: velká posluchárna Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2

Pořadatel: Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

XV. dermatologický seminář Kouty nad Desnou

Termín konání: 18.–20. února 2016

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně

Pořadatel: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP

41. angiologické dny s mezinárodní účastí

Termín konání: 18.–20. února 2016

Místo konání: Hotel Diplomat, Praha 6

Program:

 • Jak učiní intervenční lipidologie angiologii méně intervenční.
 • ateroskleróza a zánět
 • nová data o nových antikoagulanciích
 • antidotum pro nová antikoagulancia
 • 100 let od objevu heparinu
 • studie SURVET a využití sulodexidu v praxi
 • přímé přenosy tepenných a žilních endovaskulárních intervencí
 • skleroterapie v obtížných lokalizacích – pánev, ulkusy
 • korelace laserového vyšetření mikrocirkulace a transkutánní oxymetrie u diabetiků
 • diabetická noha
 • nastavení ultrazvukového přístroje pro vyšetření cév
 • vyšetřování hemodialyzačních zkratů

Pořadatel: Česká angiologická společnost ČLS JEP

Kardiologie pro interní praxi – odborné sympozium

Termín konání: 23. února 2016, 14.00

Místo konání: Erbia Congress Centrum, 27. patro budovy City Tower

Program a přednášející:

 • prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM: Farmakoterapie hyperlipoproteinemie v roce 2016
 • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.: Úloha gastroenterologa v diferenciální diagnostice bolesti na hrudi
 • doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.: Kardiovaskulární bezpečnost antidiabetické léčby
 • prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA: Jak správně léčit pacienta s fibrilací síní v běžné klinické praxi
 • doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.: Pacient s obtížně korigovatelnou hypertenzí – co pro něj můžeme udělat?
 • doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.: Screening pacientů s plicní arteriální hypertenzí a současné možnosti jejich léčby 

Pořadatel: Mladá fronta a. s., divize Medical Services

21. Kubátovy dny – sympozium

Ortopedická protetika – vrozené a získané poruchy pohybového aparátu – mezioborový pohled

Termín konání: 4. března 2016, 10.00–18.00; 5. března 2016, 9.00–17.00

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Program:

 • indikace individuálních ortopedicko-protetických pomůcek v klinické praxi
 • prezentace pacientů s různou úrovní amputace dolní a horní končetiny – workshop
 • vrozené a získané vady nohou
 • vrozené a získané poruchy růstu
 • konzervativní a operační léčba skolióz 

Pořadatelé: Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP, Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP

XXII. Pařízkovy dny

Termín konání: 10.−11. března 2016

Místo konání: Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava

Program:

 • život ohrožující poruchy hemostázy: komplement a hemostáza, trombotické mikroangiopagie, život ohrožující krvácení a získaná hemofilie
 • poruchy hemostázy v hematoonkologii: změny hemostázy při terapii ibrutinibem
 • tromboprotekce: bridging
 • post ASH meeting
 • diferenciální diagnostika Sherlocka Holmese
 • spolupráce klinika s laboratoří
 • laboratorní sekce: morfologické a hemostazeologické workshopy
 • sekce pro zdravotní sestry
 • datamanažerská sekce
 • biobankovnictví 

Pořadatel: Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava

XXXII. mezinárodní kongres SKVIMP

Optimální nutriční péče pro každého

Termín konání: 17.–19. března 2016

Místo konání: hotel a kongresové centrum Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Pořadatel: Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa