Editorial: Gastrointestinální onkologie – prevence, diagnostika i léčba


Autoři: prof. MUDr. Ph.D. Miroslav Zavoral
Působiště autorů: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 6
Kategorie: Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první číslo Časopisu lékařů českých (ČLČ) v roce 2016, které je zaměřeno na gastrointestinální onkologii a bylo připraveno Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP (SGO). SGO sdružuje specialisty z mnoha oborů, které se zabývají péčí o pacienty s nádory trávicího traktu (gastroenterologie, chirurgie, onkologie, radiodiagnostika a radioterapie, praktické lékařství). Tato společnost vznikla před čtyřmi roky, kdy dne 14. ledna 2011 proběhlo ustavující shromáždění v pražské Ústřední vojenské nemocnici, kterého se mimo jiné zúčastnili bývalý prezident Václav Havel a Dagmar Havlová, kteří patří mezi čestné členy společnosti. Jejich Nadace Vize 97 je významným podporovatelem SGO.

SGO se postupně rozvíjela jak v České republice (v současnosti má 120 členů), tak i na mezinárodní scéně, kde je členem Evropské společnosti pro digestivní onkologii (European Society of Digestive Oncology [ESDO]). Cílem společnosti je zlepšení péče o onkologické pacienty, a to informacemi pro odbornou i laickou veřejnost, screeningovými programy, dispenzárními doporučeními, pokroky v diagnostice a léčbě a v neposlední řadě podporou vzdělávání.

V prosinci 2015 proběhl 3. národní kongres o kolorektálním karcinomu (3NKKK), organizovaný ve dvouletých intervalech, jehož se zúčastnilo 300 odborníků. V listopadu tohoto roku se v Praze uskuteční 1. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí. Pozvání již potvrdili přední čeští i zahraniční specialisté, mimo jiné prof. P. Sharma, hlavní propagátor metody radiofrekvenční ablace u pacientů s Barrettovým jícnem, nebo prof. N. Arber, expert v oblasti nádorů gastrointestinálního traktu (GIT). Již tradiční odbornou akcí jsou Postgraduální kurzy SGO, které se konají dvakrát ročně, ať už jako součást multioborového Jarního setkání v Lokti nebo národních kongresů organizovaných SGO (3NKKK byl již osmým takovým kurzem). V postgraduálním vzdělávání SGO podporuje výměnné stáže se zahraničními pracovišti. V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na první vzdělávací pobyt na Technické univerzitě v Mnichově, který se uskuteční v letošním roce.

V tomto čísle naleznete příspěvky zaměřené na problematiku endoskopie, nádorů foregutu, pankreatu, žlučových cest, jater a tlustého střeva a konečníku.

Endoskopická diagnostika přednádorových a nádorových lézí GIT prodělala v posledních letech bouřlivý rozvoj. Díky novým metodám je možné lépe určit následný terapeutický postup (endoskopie versus operace). Základem je tzv. virtuální chromoendoskopie, kdy lze pomocí speciálního barevného rozlišení určit závažnost a pokročilost lézí. Tyto metody se používají i v horní části trávicí trubice (jícen, žaludek, dvanáctník). Choroby v těchto lokalizacích se na základě embryonální vývoje stále častěji nazývají onemocněním foregutu.

V oblasti kolorektálního karcinomu (KRK) je dominantním tématem sekundární prevence. V České republice probíhá od roku 2000 Národní program screeningu kolorektálního karcinomu. Po přechodu na populační program v roce 2014 došlo ke vzestupu pokrytí populace o 4,3 % oproti roku 2013. Díky tomu bylo diagnostikováno o 42 % více adenomů a o 20 % více karcinomů v kolorektu v porovnání let 2013 a 2014. Tato příznivá čísla s sebou ovšem nesou i prodlužování čekacích dob na preventivní kolonoskopie. Význam programu potvrzují nejnovější epidemiologická data, jež ukazují pokles incidence (o 2,2 %) a mortality na KRK (o 17,5 %) v letech 2003–2013.

Karcinom pankreatu zůstává nezvládnutým zhoubným nádorem trávicího ústrojí. Jeho prevalence trvale roste a 5leté přežití činí pouze 3–5 %. Jeho rizikové faktory (dlouhotrvající diabetes a obezita) a časné symptomy (nově vzniklá porucha glykoregulace a ztráta tělesné hmotnosti) u osob starších 50 let přivádí tyto nemocné k praktickým lékařům a diabetologům spolu s velkou kohortou nových diabetiků 2. typu. U nich zůstávají tito nemocní většinou až do objevení se lokálních a systémových příznaků, které jsou projevem pokročilé fáze choroby. Časné rozlišení T2DM a T3cDM je základní podmínkou zlepšení současného stavu. Tento úkol je naléhavý, neboť ČR zaujímá celosvětově první místo v incidenci karcinomu pankreatu (Globocan 2012).

Výzkum v problematice hepatocelulárního karcinomu (HCC) je mimo jiné zaměřen na stratifikaci pacientů dle závažnosti onemocnění tak, aby bylo možné racionalizovat terapii pomocí transarteriální chemoembolizace.

Věřím, že toto číslo bude přínosné pro Vás i pro Vaši klinickou praxi.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

předseda Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP

Adresa pro korespondenci

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

Tel.: 973 208 367

e-mail: miroslav.zavoral@uvn.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa