Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 221
Kategorie: Knihy

Martin Haluzík

Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty

Druhé rozšířené vydání

Praha: Mladá fronta, edice Aesculap 2015, 149 s., cena 213 Kč. ISBN 978-80-204-3660-3


Po 3 letech od prvního vydání (Mladá fronta 2011) vychází tento titul ve druhém, rozšířeném vydání. Co se rozsahu (počtu stran) týká, jsou ale obě vydání stejná, neliší se ani počet kapitol. Podstatně se ale liší obsah většiny kapitol, především tím, že byl aktualizován.

Vlastní část textu představuje 10 samostatných kapitol zařazených v tomto pořadí: Definice a patofyziologické změny při diabetu 2. typu (4 s.), Diagnostika diabetu (11 s.), Léčebný algoritmus diabetu 2. typu (13 s.), Režimová a dietní opatření v léčbě diabetu (20 s.), Léčba perorálními antidiabetiky a agonisty GLP-1 (31 s.), Inzulinoterapie u diabetu 2. typu (17 s.), Bariatrická chirurgie u diabetiků 2. typu (7 s.), Léčba přidružených onemocnění u diabetiků 2. typu (14 S.), Perspektivy prevence a léčby diabetu 2. typu (5 s.), a Nejčastější chyby v léčbě diabetu 2. typu (9 s.). Vybraná literatura a odkazy (2 s.), Seznam použitých zkratek (2 s.) a Rejstřík přiměřeného rozsahu (4 s.) knihu uzavírají. Text, řazený podle desetinného třídění je doplněn 11 tabulkami a dvěma barevnými obrázky s algoritmy léčby diabetu 2. typu.

Závěry jsou plně kompatibilní s Doporučením České diabetologické společnosti (ČDS). Kniha má výhodu jednoho autora: Fakta neopakuje, tvrzení si neprotiřečí. Text je psán velmi dobrou češtinou, je plně srozumitelný, a proto se dobře čte. Odborná úroveň plně odpovídá předpokládané cílové skupině čtenářů. Proto internisté (ale nejen oni) v ní najdou informace v té odborné úrovni i v tom rozsahu, jaké pro svoji práci potřebují.

Po knihařské stránce je kniha zdařilá, vzhledem k jejímu předpokládanému velkému použití by bylo vhodné uvážit flexibilní omyvatelné desky, tak jak některé podobné knihy zahraničních nakladatelství mívají.

Tímto titulem dostala diabetologie a praktičtí diabetologové rukověť, která obohatí jejich knihovny.

Komu knihu doporučit? Autor ji doporučuje jako praktickou inovativní pomůcku pro internisty. Ale užitek z ní mohou mít i lékaři jiných oborů (chirurgové, neurologové, gynekologové, anesteziologové-intenzivisté a další. Tj. všichni, kteří se setkávají s pacienty s diabetem 2. typu.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2

e-mail: jan.petrasek@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa