Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 255
Kategorie: Knihy

Richard Rokyta a kolektiv

Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi

Praha: Grada Publishing 2015, 712 s., 999 Kč. ISBN 978-80-247-4867-2


V nakladatelství Grada Publishing vyšla v posledním srpnovém týdnu tohoto roku nová učebnice fyziologie a patologické fyziologie. Pořadatelem knihy a vedoucím autorského kolektivu převážně z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze je prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Kniha staví na koncepci společné výuky normální i patologické fyziologie, tak jak je vedena v České republice ojediněle právě na této fakultě. Autoři však doporučují a předpokládají uplatnění knihy na všech lékařských fakultách v magisterských i doktorských studijních programech.

V zastoupení a členění kapitol tak publikace sleduje osvědčenou osnovu. Před částí věnovanou obligátním a neopominutelným buněčným základům je neotřele zařazen pečlivě zpracovaný a výstižný nárys historického vývoje a dále stať věnovaná zevním příčinám nemocí. Již zde se čtenáři nastiňuje šíře záběru fyziologie a mnohost souvislostí v tomto oboru. Následující kapitoly se věnují jednotlivým orgánovým systémům lidského těla. Řazení těchto kapitol se příliš neliší od dříve vydaných učebnic původem z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. K nim však nová monografie představuje vítanou alternativu, nepochybně zpestřující nabídku na tuzemském odborném knižním trhu. Předností díla prof. Rokyty a spolupracovníků je zahrnutí aktuálních témat vhodně přidružených k tradičním okruhům. Lze uvést například části věnované endokrinní funkci orgánů mimo klasické žlázy s vnitřní sekrecí, problematice endokrinních disruptorů (pojmenovaných libozvučným českým pojmem rozvraceče) nebo metodám umělého oplodnění a antikoncepce. Věřím, že zejména pro magisterské studenty se díky těmto informacím stane studium atraktivnějším. Také společensky i medicínsky závažnému tématu stárnutí je věnována zasloužená pozornost.

K silným stránkám knihy patří i rozsáhlý seznam zkratek a podrobný rejstřík, které u dosavadních domácích učebnic nemají obdoby. U četných zkratek odvozených z angličtiny je důsledně uveden i český překlad pojmů, anglický termín následuje v závorce. Originální obrázky a schémata považuji za velice zdařilé. Kde je to vhodné, jsou provedeny barevně a jejich estetická i didaktická úroveň je vysoká. Zvláštní zmínku si zaslouží uvedení klinické kazuistiky na úvod každé kapitoly. Dle autorského kolektivu mají podpořit diskuzi studentů s učitelem. Nepochybně k tomu přispívá fakt, že ke kazuistikám nejsou v knize poskytnuta řešení ani odpovědi na nastolené otázky. Tím spíše mají naději nestát se v očích studentů mnohokrát opakovaným a nezajímavým „vtipem“. Na druhou stranu to klade vyšší nároky na vyučující, kteří budou vysvětlení poskytovat. Budou ovšem mít možnost přizpůsobit svůj výklad bezprostředním reakcím studentů a jejich míře zájmu a porozumění věci.

Z formálního hlediska je učebnice také na velmi dobré úrovni. Struktura textu, délka odstavců a využívání zvýrazněného písma je přiměřené. Chybí neoblíbený petit. Obrázky a tabulky vhodně sousedí s textovým výkladem. Autorům a redakci se podařilo vyvarovat překlepům a gramatickým prohřeškům. Jediná věc, kterou bych označil za nešťastnou, je na některých místech uvádění hodnot sérových koncentrací na decilitry, které u nás není vžité.

Mám-li shrnout dojmy z prvních dní používání nové učebnice, je na místě poblahopřát autorům i nakladatelství k velice dobře připravené publikaci. Tím, že spojuje do jednoho svazku normální i patologickou fyziologii, se nová monografie přirozeně stává vyzyvatelem dosud dostupných knih v obou oborech. Je pochopitelné, že se musela vydat cestou větší stručnosti než samostatné učebnice. Nezaujme proto nejspíš beze zbytku jejich pozice ve výčtech doporučené literatury. Je však kvalitním a vhodným doplňkem zejména pro motivované studenty a zaslouží si rychlé rozšíření přinejmenším do fakultních knihoven.

MUDr. David Rychtrmoc, Ph.D.

Ústav fyziologie LF UK, Hradec Králové


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa