Zprávy o knihách a nejen o nich


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 252-253
Kategorie: Knihy

Obavy lidí z cizopasníků a jejich důvěřivost láká k sobě určité typy lidí jiných. Cítí tu možnost obživy.

Byl jsem znám jako „specialista“ na parazitofobie, acarofobie apod., a tak mne občas navštěvovaly paní; byly to právě ony, těmito příznaky trpící. Asi před 10 lety za mnou přišla inteligentní paní s obavou, že v jejím těle sídlí motolice Eurytrema pancreaticum! No toto! Takováto motolice skutečně existuje. Žije v pankreatu skotu ve východní Asii. U nás se nikdy nevyskytla. Zvířata se nakazí tím, že při pastvě požerou v trávě se vyskytující drobná malá sarančata, ve kterých jsou její infekční stadia. Jak na něco takového ta paní mohla přijít? Řekla mi, že si to přečetla v jedné knize, kterou mi následně přinesla.

Ano. V roce 2000 u nás vyšla kniha paní Huldy Regent Clarkové „Revoluce v léčení všech nemocí“ s podtitulem „Nový způsob prevence a léčení všech nemocí“. Vydalo ji nakladatelství Fontána v Olomouci ve spolupráci s rádiem Frekvence 1 a časopisu Květy. Toto je třeba uvést, neb „Komu čest, tomu čest!“ V době vydání bylo možné knihu vidět ve výlohách naštosovanou hřbety tak, že z nich zářilo to LÉČENÍ NEMOCÍ. Ta další slova na hřbetě vůbec nebyla.

Jak je zřejmé z názvu, kniha se týká „všech“ nemocí. A mluví se v ní jak o virech, bakteriích, tak hlavně o cizopasných červech. Ti stojí za vším. Včetně, přirozeně, rakoviny, která vzniká tam, kde se v těle usídlí. Také AIDS i očekávatelné cukrovky, kterou vyvolává zmíněná motolice. Nejstrašnější je však motolice střevní Fasciolopsis buski. Také ta v Asii existuje a patří k největším motolicím vůbec. Měří až 8 cm. Člověk se nakazí pojídáním určitých druhů vodních rostlin, na kterých se usazují infekční stadia. Této motolice, kterou trpíme a způsobuje nám většinu potíží, je třeba se neodkladně zbavit! Stojí za vším! V knize je mnoho jiného včetně různých „intoxikací“. Ale hlavní část je věnována parazitům, zejména červům. Nějakou věcnou kritiku k tomu nelze psát. Je to obludná hora nesmyslů! Abych informoval parazitologickou veřejnost, dal jsem do dvou čísel našeho Zpravodaje České parazitologické společnosti vybrané výňatky. Hned za mnou přišli naši studenti, jak je možné, že se něco takového zveřejňuje. Ještě z toho neměli rozum.

Pokud by to byl jen „blud“, dalo by se to snad přehlédnout. Ale paní Clarková jistě získávala nemalý peníz z publikování své knihy a případně prodeje protiparazitního čaje, jehož složení uvádí. Je v něm snad černý ořech, pelyněk, hřebíček a ornithin. Hlavně však sestrojila elektrický přístrojek, „frekvenční generátor“, pomocí kterého je možné se všech těch škůdců zbavit. Říkala mu „zapper“ a kdo se denně „zapperoval“, zničil všechny ty hrozné původce. Frekvence přístrojku se nastavovala podle účinnosti vůči jednotlivým druhům. V knize je tedy rozsáhlá tabulka, jak na kterého červa. A pozor! Právě, že je to tak možné přesně nastavit, „zapper“ ničí jen škodlivé vetřelce. Hodné nechává!?

„Aktualizované“ vydání knihy s drobně pozměněným názvem vyšlo znovu v roce 2009! Paní Clarková zemřela v témže roce. V našem dnes rozvolněném právním stavu se již z  knihy tentokrát nedozvíme, kdo ji vydal a kdo je autorem pěkných barevných fotografií různých červů. Když toto vše v nás žije, nezačneme se „zapperovat“? Stále má tento přístrojek barevné reklamy v novinách! Spolu s jiným podobným!

Ale proč chodit za podobnými autory až do Ameriky. V Brně žije detoxikační poradkyně či přímo detoxikační terapeutka Ing. Hana Bláhová. („Detoxikační léčba“ je výraz, který se začal užívat před pár lety a rychle si v tomto směru razí cestu vpřed.) Parazité ji nechávali chladnou. Jednou se však dočetla, jak červi prolézají lidskými těly, a to ji oslovilo. Uvědomila si, jaké skryté nebezpečí takto lidem hrozí. Vše působí dojmem, že sedla a vypsala si z nějaké parazitologie jména různých červů. Bez ohledu, zda u nás žijí, jak skutečně žijí atd. A připsala k nim některé údaje. Prostě stala se z ní expertka na červy, pojmenovaná v jednom textu na internetu jako „nejpřednější česká parazitoložka“! Knihu zatím nevydala, ale její obsáhlý text na internetu (http://zapper.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/odborna-verejnost/ing-hana-blahova) by na útlejší spisek vydal. Samozřejmě, že červi jsou i příčinou rakoviny. Tam, kde se usadí, začnou buňky nekontrolovaně bujet. Psát k tomu něco kritického opět nelze. Znamenalo by to napsat „anti-příručku“. Je to snůška polopravd, nepravd a nesmyslů. Jak paní inženýrka přítomnost červů v tělech pacientů zjišťuje, není zřejmé. Ale ani to není vlastně třeba. Posílá je za panem doktorem MUDr. Josefem Jonášem, který v roce 1995 založil Institut celostní medicíny a v roce 1999 firmu Jovalis. Ten to již dokáže bezpečně zjistit. Provádí tzv. „vegetativní funkční test“ pomocí přístroje Salvia. Pacientům vkládá do dlaně měřící sondu spojenou s ampermetrem a do misky, která je na něm, „testovací preparát“, různé látky, léky, byliny, antigeny atd., prostě vše, co chce testovat. Sleduje pak, co ukáže ručička na stupnici. Z toho usuzuje, kde kdo co má. Ale to není předmětem tohoto textu. MUDr. Jonáš napsal již více knih, z nichž hlavní k tématu je „Praktické detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše“, Praha 2004, nakladatelství Experiment. V krátké kapitolce se v ní mluví také o parazitech. Vědeckých názvů je tam zhruba jedenáct (někde nerozlišeno mezi jménem cizopasníka a názvem nemoci), z toho pět chybně. A také, že „červi se dělí na motolice, z nichž nejznámější je motolice jaterní.“ (Jo, ty motolice, viz výše u paní Clarkové.) Zde se o „blud“ nejedná ani náhodou.

Shovívavěji by bylo možné pohlížet na MUDr. Petra Lukáše z Boskovic. Když odcházel do důchodu, byl s ním pořízen obsáhlý rozhovor. Je zřejmé, že jeho názory na to, co činit pro zdraví, jsou svérázné. Tak např. doporučuje hojné pití Coca Coly. Kvůli cukru a kyselině fosforečné, kterou je konzervována. Jiné nápoje totiž užívají škodící kyselinu citronovou a fosfor potřebujeme. Sám ji vypije denně dva litry. „Oprášil parazitologii“, jak řekl. Bohužel jen to. I on si všiml červů, kteří podle něj stojí za mnohými potížemi. Chytil se například roupa dětského. Trpí jim ve světě 80 % dětské populace. Ano. Ten je u dětí v určitém věku velmi rozšířený. Je normálně léčen, ale i bez léčby by až na mimořádné výjimky, s přechodem do dalšího věku spontánně zmizel. Když budeme hodně spravedliví, je pravda, že velevzácně, naprosto ojediněle, při opouštění konečníku samičkami roupů za účelem kladení vajíček, může některá samička zbloudit a vhledem k u žen blízkého vstupu do urogenitálního systému se dostat tam a způsobit komplikace.

MUDr. Lukáš si však myslí, že jeho larvy zůstávají v těle „a spolu s plísněmi oslabují imunitu a dělají ten binec“. K tomu šrkavky a z ciziny si dovážíme řadu druhů červů, včetně svalovce!? Ten se sem ostatně dostává i s dováženým masem!? Co dále kriticky probírat? Je tam mnoho výmyslů. Nicméně MUDr. Lukáš ale své pacienty na červy léčil! Že zbytečně, je jasné. Pacienti se prý divili, proč že to. Jak by ne. Jak prováděl diagnózu, zřejmé totiž není.

A zpět do Ameriky. Pán, který se podle jeho tvrzení zúčastnil řady významných akcí Jim V. Humble, byl jednou požádán, aby vedl výpravu do Guayany. Měla tam hledat zlato. Protože se voda v tamních pralesích nemohla bez úpravy pít, byla čištěna přidáním „stabilizovaného kyslíku“, což byl chloristan sodný (podle překladu v knize). Když několik členů jeho skupiny onemocnělo malárií, napadlo jej zkusit jim dát tento prostředek, který vlastně dokáže ve vodě ničit choroboplodné zárodky. Během pár hodin se po jeho podání uzdravili! (Ponechme stranou, že méně zhoubné druhy malárie probíhají v několik denních přestávkách a ústup horečnatých záchvatů je normální. Na chvíli by to tedy zdánlivě pomoci mohlo.) Toto jej inspirovalo, že vyvinul prostředek označený jako MMS, tedy „Miracle Mineral Solution“. Česky tedy „Zázračný minerální roztok“ (viz Humbleova kniha „MMS. Zázračný minerální doplněk pro 21. století“ Nakl. snad Pavel Eiselt, snad 2009. Zákonem předepsaná tiráž chybí jako u výše zmíněného nového vydání paní Clarkové.)

Prodává se jako dvousložkový. Chloristan sodný spolu s kyselinou citronovou. Před požitím se to smíchá dohromady, a uvolňuje se tak kyslík. Užívá se po kapkách dávaných do vody, které se podle potřeby pečlivě počítají. Nelze to zde probírat. Učinili tak jiní a na škodlivost užívání MMS poukázali. Držme se parazitologie. Obecně je to roztok léčící opět vše včetně rakoviny (ta nesmí chybět!) a co se týče malárie, Jim Humble jeho pomocí prý vyléčil v Africe desítky tisíc malariků! Měl u nás přednášku. Pán v brýlích na hlavě s kovbojským kloboukem zvaným „stetson“, s jakýmsi modravým šperkem vpředu. Důvěryhodnost sama. Ale i do této oblasti vstoupili ti obávaní červi.

Prostředek pana Humbleho se u nás a v některých zemích nesmí prodávat. Aby překonal odpor, založil jakousi misijní církev. Snad v tomto duchu k nám přišel na návštěvu mladý Španěl Andreas Kalcker. Jeho přednáška se červy již přímo hemžila. Lezou nám v těle a způsobují všechno možné. Pomůže jedině MMS. Někomu po něm není sice dobře, ba pociťuje bolesti. Ale to jen proto, protože ti červi napadení MMS se naštvou! Co k tomu dodat? Pan Kalcker je sympatický mladý muž nešpanělského vzhledu. Světlovlasý, podobný mladému Robertu Redfordovi. Když toto vše ve sněhobílé košilce vykládá ve dvou a půl hodinové překládané přednášce (včetně dotazů), lze mu nevěřit (přednáška z 25. září 2012, viz http://www.cestyksobe.cz/mms-andreas-kalcker-praha-2012-an2097/)?

Pro tuto chvíli je to snad o těch, kteří využívají obav lidí z parazitů, zejména červů, vše. Ale to neznamená konec do budoucnosti. Určitě se objeví další „znalci“, neomylně vábení k tomuto výživnému zdroji. Budeme-li parafrázovat název knihy jednoho našeho prezidenta, určitě – „Vstanou noví experti“.

Na závěr jen dodejme. Každý rok je vydáván přehled helmintologických nálezů získaných koprologickými metodami. Za rok 2011 (rok 2012 se teprve zpracovává), byly hlášeny dva případy měchovce, 38 škrkavky, 925 roupů, dva tenkohlavce, jedna tasemnice dětská a dvě tasemnice bezbranné.

doc. RNDr. Josef Chalupský

Katedra parazitologie PřF UK, Praha


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa