AMEE konference o lékařském vzdělávání opět v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 247-248
Kategorie: Sjezdy

Praha, 24. až 28. srpna 2013

Výroční konference Association for Medical Education in Europe (AMEE) se v letošním roce konala ve dnech 24. až 28. srpna v Praze. Letošní AMEE konference byla jubilejní a je pro nás potěšující, že právě při 40. výročí založení asociace hostila tuto konferenci Praha, a to již počtvrté (jako jediná evropská metropole). Konference se konala za podpory zástupců našich lékařských fakult z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity a Palackého univerzity. Praha je pro účastníky AMEE oblíbenou evropskou destinací, a tak pravidelně vykazuje vysoké počty zúčastněných. V letošním roce to bylo setkání 3500 učitelů, výzkumných pracovníků, ale i studentů a organizátorů, kteří se zabývají vzděláváním lékařů i ostatních zdravotnických profesí ze stovky zemí celého světa.

AMEE konference se konala v Kongresovém centru Praha, které splňuje požadavky na stále se rozšiřující odborný program adekvátně rozšiřujícímu zájmu účastníků. Konferenci oficiálně zahájila prof. Madalena Patricio, presidentka AMEE spolu s českými zástupci prof. MUDr. Jaroslavem Blahošem, DrSc., předsedou ČLS JEP, který současně zastupoval i ministra zdravotnictví MUDr. Martina Holcáta, MBA. Za Univerzitu Karlovu pozdravil účastníky doc. ThDr. Martin Prudký, prorektor UK, a za Magistrát hl. města Prahy pak Mgr. Ludmila Štvánová, radní pro školství a volný čas. Kulturní program na vyžádání sekretariátu AMEE opět zajišťoval Giovanni Octet s výběrem ukázek z oper W. A. Mozarta.

Obr. 1. Zástupci ČR – zprava prof. Štípek, předseda lokálního organizačního výboru, Mgr. L. Štvánová, zastupující primátora, prof. J. Blahoš, doc. M. Prudký za UK a Madalena Patricio, presidentka AMEE.
Zástupci ČR – zprava prof. Štípek, předseda lokálního organizačního výboru, Mgr. L. Štvánová, zastupující primátora, prof. J. Blahoš, doc. M. Prudký za UK a Madalena Patricio, presidentka AMEE.

Rozsáhlý odborný program probíhal jednak v rámci vlastní konference, jednak i před jejím zahájení ve formě tradičních tematicky zaměřených worshopů a speciálně připravených kurzů zaměřených pro nové účastníky konference, ale i pro ty, kteří chtějí rozvíjet své pedagogické dovednosti pro výuku, hodnocení i výzkum (př. kurzy ESME, ESMEA, ESCEL aj.) Program zahrnoval tři plenární zasedání se stěžejními odbornými příspěvky, dále pak 19 široce tematicky zaměřených sympozií, 75 prakticky orientovaných workshopů v menších skupinách a nejrozsáhlejší a tematicky zcela pokrývající všechna témata lékařského vzdělávání byla krátká sdělení. V této oblíbené formě prezentace zaznělo 463 ústních sdělení, 633 klasických sdělení formou posteru a 193 sdělení ve formě posteru. Krom toho probíhala i celá řada další nově koncipovaných i tradičních setkání v průběhu konference, zejména i v průběhu pracovního oběda, jakými jsou oblíbená setkání s experty či autogramiády odborných publikací prodávaných ve vystavovaných stáncích zahraničních zdravotnických vydavatelství. V přestávkách konference probíhaly živé diskuze u stánků vystavujících univerzit (University of Dundee, School of Health Professions Education, Maastricht University, Cardiff University, Sydney Medical School), vydavatelství zdravotnické odborné literatury, včetně nabídky nejnovějších publikací, odborných časopisů, zejména Medical Teacher, vydávaný přímo AMEE, nebo Medical Education, Clinical Teacher aj. Bylo možné využít i nabídky vzdělávacích organizaci a společností na prezenční i virtuální kurzy, vyzkoušet si sofistikované výukové pomůcky, modely, trenažéry i informační a komunikační technologie používané ve výuce medicíny.

Témata konference tradičně pokrývají celé spektrum lékařského vzdělávání, od pregraduálního k postgraduálnímu vzdělávání a celoživotnímu lékařskému vzdělávání, dnes označovanému jako kontinuální profesionální rozvoj. Zájemci si mohli vybrat mezi sděleními zaměřenými na plánování kurikula, výukové a hodnotící techniky, rozvoj pedagogického personálu a jeho dovedností, evidence-based medicínu, e-learning a využití nových výukových technologií, portfolia, ale i aplikaci Boloňské deklarace, ohled na potřeby a kvalitu zdravotní péče atd.

Součástí konferencí AMEE je i pravidelné oceňování úspěšných pedagogů, lektorů, studentů, jakými jsou zejména Poster Prize pro autory nejlepších posterů nebo ASPIRE-to-Excelence Awards pro lékařské školy a AMEE Lifetime Achievement Award, která byla letos udělena odstupující presidentce AMEE prof. Madaleně Patricio z lisabonské univerzity.

AMEE konference byla úspěšná i pro české zástupce, kteří připravili před oficiálním zahájením jednání se zástupci exekutivy AMEE o MEFANETU, jehož se zúčastnili i prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., děkan LF UK v Hradci Králové a předseda Asociace děkanů v ČR, a prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty UK. Je potěšitelné, že AMEE začala považovat výukovou síť MEFANET sdružující všechny české a slovenské lékařské a zdravotnické fakulty, za ekvivalent národní asociace pro lékařské vzdělávání a její zástupce byl pozván na schůzi představitelů těchto sdružení. Úspěšná jednání v této oblasti pak pokračovala i v průběhu konference v odborných sekcích i kuloárech a naznačila možnosti další spolupráce s exekutivou AMEE a jejími komisemi.

V závěru konference poděkovala nově nastupující presidentka AMEE prof. Trudie Roberts z univerzity v Leedsu všem organizátorům konference za její úspěšný průběh, za pomoc a podporu lokálního organizačnímu výboru vedeným prof. MUDr. Stanislavem Štípkem, CSc. a především za vynikající spolupráci a pomoc studentů jak z IFMSA, tak i českých studentů.

Všichni přítomní byli pozváni k účasti na AMEE konferenci 2014, která se bude konat v Miláně.

Za organizační výbor

PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.


Zdroje

1. http://www.amee.org

2. http://www.amee.org/documents/AMEE%202013%20FINAL%20PROGRAMME%20-%20UPDATED%20190813.pdf

3. http://www.amee.org/documents/AMEE%202013%20ABSTRACT%20BOOK%20-%20updated%20190813.pdf

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa