Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 447
Kategória: Zprávy

pořádá v září a říjnu 2012 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek vždy v 17 hodin

v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 24. ZÁŘÍ 2012

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

Chirurgie ve vyšším věku

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

 • 1. J. Hoch: Úvod (5 min)
 • 2. J. Hoch, M. Blaha: Kolorektální karcinom ve stáří (10 min)
 • 3. A. Nikov, J. Schwarz: Akutní krvácení do GIT (10 min)
 • 4. F. Pazdírek, D. Kostrouch: Akutní cholecystitida (10 min)
 • 5. B. East, T. Krejčí: Ileózní stavy (10 min)
 • 6. M. Vjaclovský, J. Neumann: Nutrice chirurgických pacientů vyššího věku (10 min)
 • 7. R. Kufa, L. Frajer: Estetická chirurgie ve stáří? (10 min)
 • Diskuze

DNE 1. ŘÍJNA 2012

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky nemocnice 1. LF UK a Nemocnice Bulovka

Přednosta: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

Skřivanův večer
Přehled zájmů pracovníků kliniky

Koordinátor: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc.

 • 1. M. Halaška: Úvod (5 min)
 • 2. B. Sehnal: Prevalence anální HPV infekce (5 min)
 • 3. D. Driák: Kontroverze vakcinace proti HPV (5 min)
 • 4. L. Krajčiová: Využití koagulace LigaSureTM v gynekologické operativě (5 min)
 • 5. P. Filová: Použití drenážního Hi-Vac systému při léčbě infekčních ran (5 min)
 • 6. H. Neumannová: Naše zkušenosti s prvotrimestrálním skríningem (5 min)
 • 7. P. Bolehovská: Změny angiogeneze placenty u těhotných s IUGR (5 min)
 • 8. Z. Kolářová: Analýza ST úseku FEKG během porodu (5 min)
 • 9. E. Menzlová: Appendicitis v graviditě (5 min)
 • 10. M. Mojhová: Infekční porody (rubeola) (5 min)
 • 11. M. Dvořák: Management gravidity s plodem v poloze KP (5 min)
 • Diskuze

DNE 8. ŘÍJNA 2012

Přednáškový večer Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Hořejšího večer

Koordinátor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

 • 1. T. Zima: Úvod (5 min)
 • 2. M. Kalousová: Těhotenský protein PAPP-A u pacientů s onemocněním ledvin (10 min)
 • 3. Z. Zemanová, K. Michalová, J. Březinová: Přínos mikročipových technologií pro analýzu genomu nádorových buněk (10 min)
 • 4. Z. Doubková: Infekce způsobené Pneumocystis jirovecii (10 min)
 • 5. T. Kvasnička a kol.: Profylaxe hluboké žilní trombózy a trombotických komplikací v graviditě – naše 10leté zkušenosti (10 min)
 • 6. M. Jančíková: Detekce a charakterizace cirkulujících nádorových buněk u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (10 min)
 • 7. M. Leníček: Malabsorbce žlučových kyselin (10 min)
 • 8. P. Kocna: Screening KRCA – novinky (10 min)
 • Diskuze

DNE 15. ŘÍJNA 2012

Přednáškový večer Kardiologické kliniky IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Weberův večer
Plicní hypertenze v roce 2012

Koordinátor: prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

 • 1. J. Kautzner: Úvod (5 min)
 • 2. M. Kleissner: Definice, klasifikace, epidemiologie a prognóza plicní hypertenze (15 min)
 • 3. M. Šramko: Diagnostický algoritmus u plicní hypertenze (15 min)
 • 4. H. Al-Hiti: Moderní léčba plicní hypertenze (15 min)
 • 5. A. Reichenbach: Případy z naší praxe (10 min)
 • Diskuze

DNE 22. ŘÍJNA 2012

Přednáškový večer 1. interní kliniky 1. LF UK a VFN

a Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha

Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Eiseltův večer
Hodgkinův lymfom

Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

 • 1. M. Trněný: Úvod (5 min)
 • 2. M. Trněný: Hodgkinův lymfom (10 min)
 • 3. J. Stříteský: Patogeneze Hodgkinova lymfomu z pohledu patologa a klasifikace lymfoproliferací (10 min)
 • 4. T. Stopka: MicroRNA a molekulárně biologická charakterizace lymfoproliferativních nádorů včetně Hodgkinova lymfomu (10 min)
 • 5. J. Kořen: Primární terapie Hodgkinova lymfomu (10 min)
 • 6. D. Pohlreich, B. Vacková, J. Kořen: Autologní transplantace v léčbě relapsu Hodgkinova lymfomu (10 min)
 • 7. V. Válková: Alogenní transplantace v léčbě Hodgkinova lymfomu (10 min)
 • Diskuze

DNE 29. ŘÍJNA 2012

Přednáškový večer Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Kostečkův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

 • 1. J. Mazánek: Úvod: Vzpomínka na prof. MUDr. Jaroslava Tomana, DrSc. (5 min)
 • 2. H. Hubálková, H. Staňková, I. Linetskiy, J. Mazánek: Léčení zánětů zubního lůžka ozónovou vodou (10 min)
 • 3. J. Handzel, L. Hess, T. Hlaďo, L. Navarová, A. Planerová, J. Vašáková, J. Donátová: Inhalační sedace při vědomí Entonoxem (10 min)
 • 4. L. Korábek, I. Pipková: Problémy současné orální medicíny (10 min)
 • 5. H. Staňková, J. Mazánek: Orofaciální záněty v proměnách času (10 min)
 • 6. R. Foltán, J. Nieblerová, V. Machoň, K. Klíma: Nové trendy v ortognátní chirurgii (10 min)
 • 7. R. Šmucler, M. Vlk, Z. Matějka: Topická a systémová fotodynamická terapie maligních nádorů hlavy a krku (10 min)
 • 8. R. Jirman, Z. Horák, J. Mazánek: Řešení obličejových defektů 3D custom – made implantáty (10 min)
 • Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa