13. Vejdovského olomoucký vědecký den
Olomouc, 31. března 2012


Autoři: Petr Mlčák
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 441
Kategorie: Sjezdy

V sobotu 31. března 2012 se ve velké posluchárně Právnické fakulty UP v Olomouci uskutečnil 13. Vejdovského olomoucký vědecký den. Významného setkání předních vitreoretinálních specialistů i ostatních oftalmologů se letos zúčastnilo 425 lékařů. Setkání bylo rozděleno do pěti bloků: zánětlivá onemocnění sítnice a cévnatky, retinopatie nedonošených dětí, epiretinální membrány (blány před centrem sítnice), centrální serózní chorioretinopatie (otok centra sítnice, nejčastěji u mladých mužů po stresové situaci) a varia. Po prvních čtyřech blocích následovala zajímavá panelová diskuze a interaktivní kvíz, do něhož se zapojilo celé auditorium.

První blok otevřela souborným referátem na téma zadní uveitidy vedoucí lékařka Centra pro diagnostiku a léčbu uveitid Oční kliniky 1. LF UK a VFN Praha doc. MUDr. Eva Říhová, CSc. Příčinou zadní uveitidy je infekce nebo autoimunitní onemocnění. I v současnosti se však až ve 40 % případů etiologii odhalit nepodaří. Cílená léčba je individuální dle infekční příčiny. Neinfekční uveitidy léčíme kortikosteroidy. Není-li jejich účinnost dostatečná, kombinujeme je s imunosupresivy nebo přistupujeme k biologické léčbě. Po souborném referátu následovaly kazuistiky zabývající se infekčními uveitidami: cytomegalovirové, candidové, toxokarové a toxoplazmové etiologie. MUDr. Matúš Rehák, Ph.D., FEBO (Oční klinika a poliklinika Univerzity v Lipsku, Německo) nás seznámil s vlastními zkušenostmi s aplikací intravitreálního implantátu s dexamethasonem (Ozurdex) v léčbě makulárního edému u pacientů s intermediální nebo zadní uveitidou. Aplikací Ozurdexu lze efektivně léčit makulární edém způsobený uveitidou. Ozurdex má ale mnohdy jen dočasný efekt, je nutné jeho aplikaci opakovat a během léčby může vzniknout sekundární glaukom.

Ve druhém bloku nás pedooftalmologové seznámili s aktuálními možnostmi léčby retinopatie nedonošených. Cílem léčby je koagulace avaskulárních oblastí sítnice kryoterapií nebo fotokoagulací diodovým laserem. Nověji se v léčbě závažných forem retinopatie nedonošených uplatňuje adjuvantní intravitreální aplikace pegaptanibu (Macugen) nebo bevacizumabu (Avastin). Byl zdůrazněn významný přínos retinální kamery Ret-cam pro detailní zhodnocení nálezu ve všech kvadrantech sítnice, posouzení dynamiky nálezu, indikaci a časování jednotlivých výkonů a také dokumentaci pro forenzní i edukační účely.

Předání cen ČVRS autorům do 35 let za nejlepší přednášku v roce 2011 (zleva): 1. místo – MUDr. Radka Švancarová (Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, Oční ambulance Centra diabetologie IKEM, Praha), 3. – místo MUDr. Lenka Hecová (Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň), 2. – místo MUDr. Juraj Šimičák (Oční klinika LF UP a FN Olomouc), prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (prezident ČVRS, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha), doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (viceprezident ČVRS, přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL)
Předání cen ČVRS autorům do 35 let za nejlepší přednášku v roce 2011 (zleva): 1. místo – MUDr. Radka Švancarová (Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, Oční ambulance Centra diabetologie IKEM, Praha), 3. – místo MUDr. Lenka Hecová (Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň), 2. – místo MUDr. Juraj Šimičák (Oční klinika LF UP a FN Olomouc), prim. MUDr. Jan Ernest, Ph.D. (prezident ČVRS, Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha), doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO (viceprezident ČVRS, přednosta Oční kliniky LF UP a FNOL)

Třetí blok byl věnován epiretinálním membránám. Přední vitreoretinální centra prezentovala svoje výsledky chirurgické léčby epiretinálních membrán. Největší soubor 104 očí hodnotila MUDr. Zuzana Prachařová (Oční klinika LF UP a FN Olomouc). U 95 % pacientů v pooperačním období odezněly metamorfopsie (deformace obrazu), které jsou u těchto pacientů nejvíce obtěžujícím faktorem a také hlavním indikačním kritériem k operační léčbě.

Ve čtvrtém bloku jsme diskutovali na téma centrální serózní chorioretinopatie. Úvodní souborný referát přednesl MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D., vedoucí lékař vitreoretinálního centra Oční kliniky LF UP a FN Olomouc. Centrální serózní chorioretinopatie je otok centra sítnice typicky se vyskytující unilaterálně u mužů ve věku 20–50 let po stresové situaci. Jedinou spolehlivou léčbou zůstává direktní laserová fotokoagulace místa prosakování. K léčbě však přistupujeme individuálně, protože onemocnění má sice celkem příznivou prognózu (spontánní úprava), ale je chronické, recidivující a není-li léčeno fotokoagulací, končí ve více než 10 % nepříznivě.

Cenu za nejlepší přednášku v roce 2011 udělovanou Českou vitreoretinální společností (ČVRS) autorům do 35 let převzali z rukou prezidenta ČVRS prim. MUDr. Jana Ernesta, Ph.D. (Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha): 1. místo MUDr. Radka Švancarová (Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, Oční ambulance Centra diabetologie IKEM, Praha), 2. místo MUDr. Juraj Šimičák (Oční klinika LF UP a FN Olomouc), 3. místo MUDr. Lenka Hecová (Oční klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň).

13. Vejdovského olomoucký vědecký den byl stejně jako předchozí ročníky příležitostí k výměně zkušeností a přínosem v našem profesním životě.

MUDr. Petr Mlčák

Oční klinika FNOL

I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

e-mail: mlcakpetr@seznam.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa