8. kongres slovenských a českých dermatovenerologů
Bratislava, 14. až 16. června 2012


Autori: Karel Ettler
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 445-446
Kategória: Sjezdy

Kongres je každoročním tradičním setkáním českých a slovenských dermatovenerologů, kde se přednášejí nové poznatky a zkušenosti z obou zemí, bývají zde i zahraniční hosté.

Kongres se konal v novém hotelu Gate One nedaleko bratislavského letiště. Registrováno bylo 350 účastníků, na kongres se dostavilo 280 lékařů ze Slovenska, Čech, několik ze SRN, Rakouska a Nizozemí. Odborný program probíhal po 3 dny v hlavním sále, bylo zařazeno i několik firemních sympozií (nazvaných jako edukační granty). Z rozsáhlého programu si dovoluji vybrat jen několik přednášek.

FOTOBIOLOGICKÁ SEKCE

Doc. Ettler (HK) informoval o vývoji stavu ozónu nad severní polokoulí letos na jaře. Dále si všímal bezpečnosti sunscreenů. Chemický filtr oxybenzon vykazoval na myších modelech estrogenní aktivitu, avobenzon je velmi termolabilní. Aby sunscreen splňoval minimální požadavky bezpečnosti, musí chránit v UVA oblasti a mít SPF nejméně 15. Hysterický strach z nedostatku vitaminu D nutí některé osoby k opalování a nepoužívání fotoprotekce, což může vést k provokaci kožní rakoviny, jejíž incidence stále stoupá. Vitamin D lze přijmout potravou, eventuálně i lékově.

Doc. Hegyi (Bratislava) vyvinul optický přístroj na měření nerovnosti povrchu kůže při bočním osvětlení. Přitom hodnotil drsnost, vlnovitost a tvar povrchu kůže u atopického ekzému a nezjistil rozdíl mezi pohlavími.

Dr. Baumgartner (Bratislava) shrnul terapeutické možnosti vaskulárních lézí laserem. Lze tak léčit vaskulární tumory nebo malformace. V těchto indikacích se dá použít rubínový, NdYAG, argonový, ale také FDL a IPL. Ke komplikacím patří jizvení, depigmentace, purpura.

Dr. Hegyi ml. (Bratislava) a dr. Lippert (Praha) referovali o Erythroplasia de Queyrat v oblasti genitálu léčené fotodynamickou léčbou (PDT). Minimem jsou DVĚ ošetření po 2 týdnech, doporučuje se zkrácení expozice fotosenzibilizátoru MAL na 45 minut, limitací může být opravdu silná bolestivost. Účinnost PDT v těchto případech dosáhla 60 %.

ZAHRANIČNÍ PŘEDNÁŠKY

Prof. Volc-Platzerová (Rakousko) hodnotila rozdíly mezi autoimunitními a autoinflamatorními chorobami v pediatrické dermatologii. Choroby s vlastní stimulací zánětu jsou typické aktivací inflamasomu (díky aktivaci kaspázy 1), což vede k uvolnění IL-1ß, který podporuje zánět a horečku. Patří sem CAPS (cryopyrin associated periodic syndrome), který zahrnuje TŘI další syndromy: FCAS (Familial Cold Autoinflammatory Syndrome), Muckleův-Wellsův syndrom (s neurosenzorickým ohluchnutím a reaktivní amyloidózou) a NOMID (neonatal onset of multisystemic inflammatory disease) s poruchou optického nervu, 20 % končí smrtí. Pro CPAS je příznačný překryv s jinými chorobami, řídký výskyt, neodpovídavost na antihistaminika, kožní výsevy s neutrofilní infiltrací, žádné specifické protilátky, vysoké markery zánětu. V léčbě mohou pomoci protizánětlivé léky (steroidy, methotrexat, azathioprin, cyklofosfamid, TNF-blokátory). Nejúčinnější jsou však blokátory IL-1: anakinra (anti IL-1R), Rilonacept (lapač IL-1), Canakinumab (protilátky proti IL-1ß); nebo blokátory kaspázy-1 (VX-765).

Dr. Naafs (Nizozemí) zmapoval celosvětovou situaci v lepře. Prevalence činí < 1 případ na 10 000 obyvatel, klesá počet chronických případů, ale neklesá počet nových onemocnění. V léčbě se používá zejména Dapson, Rifampicin, Ofloxacin, Minocyclin, ale přes veškerou snahu choroba nebyla eradikována: vyskytuje se nejvíce v Indii a Brazílii. Diagnostika vázne, většinou je velmi pozdní. Hlavní diagnostická kritéria jsou: ztráta citlivosti senzorických a motorických nervů, ztráta potivosti a pozitivní kožní stěr. Klinické projevy jsou výsledkem interakce Mycobacterium leprae a imunitního systému – rozlišujeme tuberkuloidní typ, borderline a lepromatózní (bez granulomů) typ. Imunosuprese (biologika, transplantace, onkologická léčba, také HIV) vede ke klinickému ústupu lepry, při úspěšné HAART se ložiska vracejí.

Prof. Boehncke (SRN) řešil komorbidity u psoriázy. Asi 20 % psoriatiků onemocní také psoriatickou artritidou, mnozí mají metabolický syndrom (diabetes, hypertenzi, dyslipidémii, obezitu). Psoriatický „pochod“ je charakteristický zvýšením známek systémového zánětu s poškozováním endotelií, to pak vede k častým kardiovaskulárním příhodám. Tento pochod lze zpomalit.

Prof. Ochsendorf (SRN) představil guidelines S3 pro léčbu akné. Za nejúčinnější pro lehké akné považuje fixní kombinaci adapalenu + clindamycinu, u těžších papulopustulózních izotretinoin p.o. v dávce 0,3–0,5 mg/kg, u konglobující nad 5 mg/kg.

Dr. Hogenwoning (Holandsko) monitoroval výskyt tinea capitis ve střední Africe (prováděl např. seškraby ze kštice dětí ve školách v Angole, Ugandě apod.). Dermatofyta postihují ectothrix, endothrix, nebo se projeví jako favus. V jižní Africe je až 49 % populace asymptomatických nosičů. Původcem antropofilní tiney je nejčastěji Trichophyton tonsurans; Microsporium canis se v Africe téměř nevyskytuje.

ALERGOLOGIE A IMUNOLOGIE

Dr. Červenková (Bratislava) vysvětlila, že řada případů potravinové intolerance může být způsobená histaminovou intolerancí. Diaminooxidáza (DAO) je enzym, který umožňuje odbourávání histaminu. Jeho insuficience nebo nadměrný přísun histaminu v potravě může pak vyvolat obtíže.

Prim. Urbanček (Banská Bystrica) představil imunomodulační přípravek Polyoxidonium ruské provenience, který lze použít zejména v onkologii k restituci imunitního systému. Podává se i. m. obden (celkem 10 inj.), jedna ampule obsahuje 6 mg účinné látky.

Doc. Dastychová (Brno) uvedla přehled kontaktní alergie na kosmetické přípravky. Jako alergeny se uplatňují látky účinné, přírodní či pomocné. Nárůst zaznamenal PPD (parafenylen diamin), oxidační činidlo v mnoha barvách na vlasy. Vykazuje zkříženou reaktivitu s mnoha dalšími PP-sloučeninami, azobarvivy, PABA, IPPD i s prokainem. Parabeny (a estery) naštěstí vykazují nízký senzibilizační potenciál (do 1 %), také látky uvolňující formaldehyd (do 1 %): Quaternium 15, Bronopol, DMDM hydantoin; chloracetamid (do 1 %), fenoxyetanol (do 0,2 %). Nárůst reakcí (4,1 %) zaznamenal Kathon CG, který bývá zejména ve vlasové kosmetice. Pokles reakcí na lanolin (do 1,9 %) lze vysvětlit změnou techniky ošetřování bércových vředů. Kokamidopropylbetain (obsažený v šampónech) vykazuje pozitivitu v 1,8 % testů, voňavkové směsi (Fragrance Mix I 5,3 %, Fragrance Mix II 3,3 % – zde vede lyral, zpravidla ve vodách po holení) reagují ještě častěji. Evropská standardní sada k epikutánním testům obsahuje 28 látek, z toho je 12 látek kosmetických.

Dr. Červinková (Bratislava) podala přehled léčby atopického ekzému (AD). Poruchy přirozené imunity jsou odpovědné zejména za virové a bakteriální postižení atopické kůže, narušená adaptivní imunita vede ke zvýšené alergenní senzibilizaci, zvýšení IgE. Velkou roli přitom hraje porucha kožní bariéry (Ramanovou spektroskopií na stehně novorozence lze zjistit přítomnost defektu filaggrinu). Z imunologických metod léčby se při klinicky relevantní senzibilizaci může použít SAIT (specifická alergenová imunoterapie), anti IgE (omalizumab), cyklosporin A, proti B-lymfocytům (anti CD20 – rituximab), proti T-lymfocytům (anti IL-9, anti IL-17, anti IL 22), na pruritus anti IL-31, H4 antihistaminika. U některých může atopický ekzém přejít v T-lymfom.

Prof. Vašků (Brno) upozornil, že psoriáza je součástí IMID (Imune Mediated Inflammatory Disease), s dalšími chorobami sdílí genetické riziko a také zánětlivý proces. Geny pro psoriázu se nacházejí nejvíce na 6. chromozomu, nejčastější jsou PSORS 1-10. Na vlastním souboru 414 pacientů s psoriázou doložil vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění u osob s rodinným výskytem onemocnění, u pustulózní psoriázy sdružení s nádory.

Dr. Nemšovská (Bratislava) popsala alergii na jed blanokřídlých. Za reakce jsou odpovědné biogenní aminy, polypeptidy a enzymy v jedu žihadel vos a sršňů, včel a čmeláků. Reakce mohou být toxické a alergické, dosahují pěti stupňů závažnosti (při opětovném bodnutí často vážnější). Velký význam kladla na pohotovostní balíček s adrenalinovým autoinjektorem, dále s kortikoidem, antihistaminikem a inhalačním betaminetikem. Po vbodnutí žihadla je nutné jej odstranit, lokálně ošetřit kortikoidy, celkově antihistaminika, popř. kortikoidy. Z dlouhodobého pohledu lze podávat SAIT (sublinguálně nebo s.c.), popř. standardní vakcíny II. generace.

Dr. Gkalpakiotis (Praha) uvedl údaje o dlouhodobém působení biologické léčby – až 79 % nemocných po 3 letech zůstává na léčbě, nejvíce vysazení proběhne v 1. roce (studie Reveal).

Prim. Urbanček (Banská Bystrica) představil nový iontoforetický bateriový přístroj na léčbu hyperhidrózy. U všech léčených došlo ke zlepšení. Přístroj lze také užít v domácím režimu.

ZÁVĚR

Každoroční setkání českých a slovenských dermatovenerologů proběhlo již po osmé, a přispělo tak nejen k výměně zkušeností a poznatků, ale také utužení přátelských vztahů mezi lékaři obou zemí. Obrovská pochvala náleží doc. Buchvaldovi z Bratislavy, který se čtyřmi spolupracovníky bez účasti kongresové agentury zorganizoval tak vrcholné setkání. Škoda jen, že z české strany byla poněkud nižší účast.

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Klinika nemocí kožních a pohlavních nemocí FN a LF UK

Sokolovská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: ettler@fnhk.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa