XXX. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a jihočeského kraje
Prachatice, 28. až 30. května 2012


Autoři: Jaroslava Ambrožová
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 403
Kategorie: Sjezdy

Před rokem v Seči u Chrudimi převzala MUDr. Jaroslava Ambrožová primářka OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. pomyslnou štafetu mezikrajských setkání klinických biochemiků dnes již tří krajů: Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského (původně – od roku 1983 – to bylo setkávání těchto odborníků z krajů Východočeského a Jihočeského) a připravila se svým týmem – kolektivem pracovníků OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. třídenní odbornou konferenci.

Na konci letošního května, ve dnech 28. až 30. května 2012, se proto do Prachatic sjelo více než 170 účastníků, z toho více než 20 s aktivním příspěvkem, s cílem dovědět se novinky převážně z oboru laboratorní diagnostiky odbornosti č. „801“, čili „klinická biochemie“ (dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, resp. Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami). Záštitu nad konferencí převzalo vedení Nemocnice Prachatice, a.s., tj. její ředitel Ing. Michal Čarvaš a jeho zástupce MUDr. František Stráský a také starosta města Prachatic Ing. Martin Malý. V rámci odborného programu se objevila témata, která se snažila vždy velmi poctivým způsobem vypořádat s tím, co nás všechny, kdo žijeme odborností 801, velice trápí – čili s její budoucností. Klíčové z tohoto pohledu bylo sdělení prof. MUDr. Vladimíra Paličky, Ph.D., dr.h.c. „Z čeho vychází a kam směřuje klinická biochemie v ČR?“. „Jak se vyrábí alibi“ zaznělo v přednášce MUDr. Miroslava Vernera, „Aktuální situaci vzdělávání analytiků na IPVZ“ zobrazila ve své přednášce Ing. J. Vávrová spolu s RNDr. P. Šternem. V neposlední řadě bylo prezentováno velice aktuální téma „Akreditace – cesta ke zvýšení kvality služeb zdravotnických laboratoří“ a zprávu o stavu akreditace v České republice ve své přednášce podala Ing. Martina Bednářová, zástupkyně ředitelky odboru laboratoří ČIA. Praktické poznámky k průběhu akreditací laboratoří doplnila ve svém sdělení „Poznámky k praktickému provádění verifikace metod a ke QC“ MUDr. Jaroslava Ambrožová.

Většina aktivních účastníků dále volila rovněž vysoce aktuální odborná témata dle toho, co ve svých laboratorních pracovištích denně řeší, s čím kdo má osobní zkušenosti, a prezentovala tím v rámci zmíněného oboru laboratorní klinické biochemie hlavní trendy současné laboratorní medicíny. Jen v krátkém výčtu je nutné uvést přednášku RNDr. Bedřicha Friedeckého, Ph.D. „Současné názory na programy externího hodnocení kvality doma a ve světě“. V přednášce RNDr. Josefa Kratochvíly byla objasněna „Problematika stanovení POCT z pohledu EHK“, prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. pak posluchače seznámil s „Optimálním schématem vyšetřování nádorových markerů“ a velmi podrobně také s problematikou „Vitaminu D u pacientů s nádorovými onemocněními a pacientů dialyzovaných“. Dále byl ve sdělení MUDr. Marie Ládové prezentován „Vliv dlouhodobé warfarinizace na denzitu kostí a častější výskyt zlomenin vertebrálních těl“ a v přednášce MUDr. Pavla Maliny „Nutriční podpora v ambulantní péči“. Nelze opomenout jediné prezentované téma z oboru mikrobiologie „Zkušenosti s metodou MALDI TOF v rutinní práci mikrobiologické laboratoře“ – ty zazněly v přednášce PharmDr. Evy Šimečkové. Všechny přednášky se setkaly s přízní svých posluchačů a byly doprovázeny více či méně bouřlivou diskuzí, o čemž svědčí velice hojná účast posluchačů, která vytrvala do posledního dne, resp. hodiny.

Konference však měla i svou neplánovanou akční část, to když se nedostavil nikdo ze slíbených zástupců ústředí VZP, a tak si hlavní pořadatelka MUDr. Jaroslava Ambrožová vyhradila právo přednést náhradní sdělení „Jak nám rušili metabolickou...“ Seznámila všechny účastníky s postupem krajské, tj. jihočeské pobočky VZP, vůči metabolické ambulanci, kterou lékařsky již 16 let zajišťuje a která patřila pod autorskou odbornost 801, resp. od roku 2009 nově (dle VZP „Postupu při uzavírání smluv se zdravotnickými zařízeními ambulantní péče“, s. 19) patří pod odbornost „881“. Přednáška vyvolala poměrně zajímavou diskuzi o tzv. personalizované medicíně, o níž tolik výbor odborné Společnosti klinické biochemie ČLS JEP ve svých vizích již dlouho píše a jeho členové o ní také příležitostně hovoří, ale praktickou podporu má jen velmi malou, a také o tom, kdo vlastně v současné době řídí zdravotnictví a jak. Tato přednáška má své písemné pokračování v aktuálních Zdravotnických novinách (číslo 11/2012 ze dne 4. června 2012, s. 11).

Nezbytnou součástí akce byla výstava zdravotnické techniky a odborné přednášky sponzorujících firem předvádějící aktuální novinky. Dostatečný prostor byl vyhrazen odborným sdělením formou posterů. Nelze opomenout bohatý kulturní a společenský program, který se od účastníků již krátce po skončení akce dočkal četných pozitivních reakcí.

MUDr. Jaroslava Ambrožová

OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s.

383 01 Prachatice

e-mail: ambrozova@nempt.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
nový kurz

Kurz originály vs. generika

Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa