IX. seminář mladých revmatologů
Špindlerův Mlýn, 17. až 19. května 2012


Autoři: Ladislav Šenolt
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 401-402
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 17. až 19. května 2012 se v Hotelu Bedřiška ve Špindlerově Mlýně konal IX. seminář mladých revmatologů. Seminář má postgraduální charakter, je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a je ohodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání. Hlavními organizátory semináře byli doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. a doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D. Celá akce probíhala pod záštitou České revmatologické společnosti ČLS JEP. Seminář je určen pro mladé revmatology do 40 let věku (není striktní podmínkou), pravidelně se ho účastní kolem třiceti mladých revmatologů. Základem semináře bývají odborná témata vyzvaných přednášejících a příspěvky, zpravidla kazuistiky a vlastní vědecké výsledky, mladých revmatologů.

Přednáškový sál na IX. semináři mladých revmatologů
Přednáškový sál na IX. semináři mladých revmatologů

Mezi hlavní odborná témata patřilo několik sdělení vyzvaných přednášejících. Na téma novinek v diagnostice idiopatických zánětlivých myopatií pohovořil MUDr. Heřman Mann a léčebné možnosti idiopatických zánětlivých myopatií shrnul prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. Na téma současné léčebné možnosti osteoporózy přednášela MUDr. Olga Růžičková a současnému stavu a perspektivám léčby osteoartrózy se věnoval prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Problematiku dialyzační osteoartropatie zdokumentoval prof. MUDr. Pavel Horák, DrSc. a léčebné možnosti revmatických nemocných s chronickým onemocněním ledvin přednesl doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Nová léčebná doporučení pro pacienty s psoriatickou artritidou byla prezentována MUDr. Jiřím Štolfou a problematiku časné revmatoidní artritidy, včetně vlastních zkušeností z této oblasti přednesl doc. MUDr. Petr Bradna, CSc. Složitost diagnostiky a terapie neurolopusu popsala MUDr. Martina Olejárová, CSc. Náročnost diferenciální diagnostiky artritidy kotníku z pohledu revmatologa praktikujícího ultrazvuk popsala MUDr. Petra Hánová, Ph.D. a o problematice kotníku z pohledu ortopeda pohovořil v rámci mezioborové spolupráce MUDr. Jiří Bek z Fakultní nemocnice Motol.

Přednášky v rámci sekce diskuzního semináře mladých revmatologů (MUDr. Michal Tomčík při svém sdělení)
Přednášky v rámci sekce diskuzního semináře mladých revmatologů (MUDr. Michal Tomčík při svém sdělení)

V sekci diskuzního semináře mladých revmatologů zazněly následující přednášky. MUDr. Katarína Hviščová navázala na odborné téma a detailně probrala případ imunitně podmíněné nekrotizující myopatie u nemocné léčené statinem. Vlastní výsledky své doktorské práce diskutoval MUDr. Martin Klein a popsal výskyt artritidy u pacientů se zánětlivými myopatiemi. MUDr. Eliška Stehlíková se zamýšlela nad otázkou, kdy je třeba ukončit léčbu bisfosfonáty u pacientů s osteoporózou. MUDr. Pavel Jeremiáš obrátil pozornost posluchačů na komplikovaný případ imunodeficientního pacienta s mnohočetnými granulomy a abscesy. Problematiku plicní hypertenze u pacientů se systémovými chorobami pojiva diskutovala MUDr. Andrea Smržová a kazuistice – amyloidózy u revmatických onemocnění se věnovala MUDr. Jana Hořínková. Vzácný a komplikovaný případ systémové sklerodermie komplikované purulentní mediastinitidou referoval MUDr. Jan Tomš. MUDr. Michal Tomčík seznámil přítomné s ryze experimentální problematikou a vlastními výsledky na téma role proteinu S100A4 v patogenezi systémové sklerodermie. Ultrazvukové skórovací indexy při hodnocení aktivity revmatoidní artritidy přednesla MUDr. Jana Hurňáková. V poslední části sekce diskuzního semináře mladých revmatologů zazněly přednášky MUDr. Markéty Fojtíkové, Ph.D. – kazuistické sdělení efektivního použití infliximabu v léčbě nemocného s ankylózující spondylitidou a ulcerózní kolitidou – a MUDr. Mariána Tošovského teploty nejasného původu u pacienta s ankylózující spondylitidou léčeného anti-TNF--alfa s výskytem ANCA asociované vaskulitidy a IgG4 mediastinálního infiltrátu.

Cílem zprávy nebylo detailně popsat všechna sdělení, protože lze v brzké době očekávat, že přednášky ze sekce diskuzního semináře budou formou abstrakt publikovány v časopisu Česká revmatologie.

doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Revmatologický ústav 1. LF UK

Na Slupi 4/450, 128 08 Praha 2

e-mail: seno@revma.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa