Sjezdy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 219
Kategorie: Sjezdy

Střešovická Live surgery

Praha, 4. února 2012

V sobotu 4.2.2012 proběhla v ÚVN Praha pravidelná lékařská konference Live Surgery 2012. Již v roce 1997 proběhl první ročník živé chirurgie, který se v roce 2001 transformoval ve videokonferenci. Poslední roky probíhala akce kombinovaná, tzn. první den živá chirurgie, druhý den záznamy z nejzajímavějších operací přednášejících chirurgů z celého předchozího roku. Tento ročník byl odlišný v tom, že se konala pouze živá chirurgie, protože v Praze současně probíhal zimní mítink Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii, na jejíž jednání v hotelu Hilton se odpolední program živé chirurgie pomocí telemostu (Cesnet) přenášel. Národní akce se zúčastnilo 133 oftalmologů a očních sester z celé České republiky. Byly předvedeny novinky v chirurgii šedého zákalu (nové preloadované mikroincizní nitrooční čočky, řešení problémových případů, potraumatických stavů, nové přístroje), problematika sklivcové a sítnicové chirurgie (řešení komplikovaných potraumatických stavů 23 Ga bezstehovou chirurgií), nové způsoby rohovkové transplantace (lamelární transplantace a perforující transplantace pomocí femtosekundového laseru, chirurgie refrakční (femtosekundové a excimer laserové výkony, fakické nitrooční čočky, multifokální, torické a multifokální torické nitrooční čočky poslední generace, implantace rohovkových prstenců) a chirurgie komplikovaného zeleného zákalu (glaukomový implantát ExPress).

Během národní akce bylo odoperováno 18 nemocných, na evropský mítink byly přenášeny operace pěti nemocných. Akce byla účastníky i výborem Evropské společnosti pro kataraktovou a refrakční chirurgii hodnocena velmi pozitivně. Zvlášť oceněn byl fakt, že se řešili i pacienti s komplikovanými a potraumatickými stavy.

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO

Ústřední vojenská nemocnice, Praha

e-mail: jiri.pasta@uvn.cz

Postgraduální lékařské dny

Plzeň, 14. až 16. února 2012

V Šafránkově ústavu na Lochotíně proběhly třídenní tradiční Postgraduální lékařské dny. Na pořadatelství se na konci zkouškového období podílejí Lékařská fakulta UK v Plzni, Spolek lékařů v Plzni, Okresní sdružení ČLK v Plzni, plzeňská Fakultní nemocnice a Česká asociace sester. Letošním nosným tématem byly „Nové diagnostické a terapeutické postupy v lékařství“. Zajímavé téma poskytlo příležitost k prezentaci novinek jak z hlediska diagnostiky, tak z hlediska terapie všem klinickým oborům a není divu, že vědecký výbor konference mohl zařadit 64 ústních sdělení a dalších devět prací ve formě posterů. Atraktivní program přilákal také rekordní posluchačskou návštěvu – během tří dnů pořadatelé zaregistrovali 268 účastníků. Mezi nimi nechyběla ani poslankyně doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. Konferenci zahajoval děkan plzeňské lékařské fakulty doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., který ve svém úvodním projevu ocenil zejména tradiční příležitost k setkání špičkových odborníků z plzeňských klinik a Lékařské fakulty s lékaři první linie, na něž se nemocní, potřebující lékařskou radu či ošetření, obracejí nejdříve.

Před vlastním zahájením prvního přednáškového bloku byly slavnostně vyhlášeny práce, které získaly Diplomy Spolku lékařů Plzeň za období 2010–2011. Výbor Spolku lékařů Plzeň se rozhodl udělit Diplom autorům čtyř přednášek, které byly předneseny na večerech Spolku lékařů v období září 2010 – prosinec 2011. Hodnocen byl nejen vědecký význam, ale také praktický přínos pro posluchače. Jednalo se o následující přednášky: Choc M, Runt V, Mraček J, Janoušková K, Šlauf F. (Neurochirurgické oddělení FN Plzeň) Afekce orbity řešené neurochirurgem.

Karvunidis T, Chvojka J, Lysák D, Sýkora R, Kroužecký A, Raděj J, Novák I, Matějovič M. (I. interní klinika FN a LF Plzeň) Mikrocirkulace a neutropenie nejen u septického šoku: jaký je jejich vzájemný vztah.

Šafářová M. (Stomatologická klinika FN a LF Plzeň) Protetická sanace extrémní atrice chrupu.

Šťastná V. (Geriatrické oddělení FN Plzeň) Demografické aspekty stárnutí populace.

Diplomy autorům či zástupcům autorských kolektivů předal předseda Spolku lékařů v Plzni doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. Od letošního roku bude hodnotícím obdobím vždy jeden kalendářní rok.

Konference probíhala v osmi přednáškových blocích. Středeční program konference dne 15. února musel být rozdělen do dvou paralelně probíhajících sekcí.

Na závěr Postgraduálních lékařských dnů zhodnotil hlavní organizátor doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., předseda plzeňského Spolku lékařů, průběh konference. Vyzdvihl nejen vysokou úroveň všech prezentovaných přednášek a posterů, ale také neobvykle vysoký zájem posluchačů, mezi nimiž nechyběli ani studenti plzeňské lékařské fakulty. Za organizační zajištění poděkoval pracovnicím Ústavu sociálního lékařství. Námětovou bohatost konference dokumentuje sborník abstrakt, který každý účastník obdržel při prezentaci.

MUDr. Jaroslav Novák

Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni

e-mail: jaroslav.novak@lfp.cuni.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa