Celostátní sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie Liberec, 10. až 13. října 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 597-598
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 10. až 13. října 2012, v roce 55. výročí vzniku České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), se konal v libereckém centru Babylon Celostátní sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie. Letošní setkání bylo již 29. společným kongresem alergologů a klinických imunologů z obou republik. Na této významné odborné akci se sešlo více než 1000 účastníků, odeznělo celkem 112 přednášek a bylo prezentováno 50 posterů. Kromě lékařské problematiky klinické a laboratorní byl významný prostor věnován i sekci zdravotních sester a sekci zdravotních laborantů.

Při slavnostním zahájení sjezdu předal předseda ČSAKI doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., v zastoupení předsedy České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. čestné medaile ČLS JEP dvěma zasloužilým pracovníkům a čestným členům ČSAKI – MUDr. Marii Veselovské a MUDr. Jiřímu Ehlovi.

MUDr. Marie Veselovská
MUDr. Marie Veselovská

MUDr. Jiří Ehl
MUDr. Jiří Ehl

Paní MUDr. Marie Veselovská je významnou osobností české dětské alergologie. Je zakladatelkou Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem s celostátní působností a v pražském centru tohoto sdružení stále aktivně pracuje. Mnoho let každoročně organizuje a vede léčebné klimatické pobyty pro rodiny alergiků a astmatiků. Velmi aktivně se ve svém pokročilém věku účastní většiny vzdělávacích akcí, organizovaných ČSAKI. Letos v září se dožila věku 80 let.

Také MUDr. Jiří Ehl je významnou osobností české alergologie. Mnoho let byl členem výboru ČSAKI, stál u zrodu jednoho z prvních pražských alergologických pracovišť ve Všeobecné fakultní nemocnici na poliklinice v Praze 2 na Karlově náměstí. V posledních letech pracuje v se své privátní praxi v Ústí nad Orlicí. Stále aktivně se ve svém pokročilém věku účastní většiny vzdělávacích akcí, organizovaných ČSAKI. Letos v srpnu se oslavil 80. narozeniny.

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.,

předseda ČSAKI

Centrum alergologie a klinické imunologie

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5

e-mail: vit.petru@homolka.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
nový kurz

Kurz originály vs. generika

Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Autori: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa