12. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP Hradec Králové, 24. a 25. října 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 598
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 24. a 25. října 2012 se v Hradci Králové na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany uskutečnila již 12. konference Odborné společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů (SVLFVL) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hlavními tématy konference byly aktuální problémy organizace a řízení vojenského zdravotnictví, pokroky v diagnostice a léčbě v činnosti vojenských praktických lékařů a v nemocničních zařízeních, vědecká činnost a výzkum ve vojenském zdravotnictví, nejnovější zkušenosti ze zahraničních misí a přípravy na ně. Odeznělo celkem 34 ústních sdělení, vystaveno bylo 15 kvalitně vypracovaných posterů. Pozornost všech účastníků upoutaly novinky týkající se tvorby a rozvoje soudobé koncepce zdravotnické služby AČR, zejména v podmínkách ekonomických restrikcí veřejných rozpočtů a reformy AČR. V nejbližší době se očekává vytvoření Zdravotnické agentury, která převezme velení nad 6. a 7. polní nemocnicí. Na Generálním štábu/Ministerstvu obrany ČR vzniká početně malý koncepční, doktrínu tvořící orgán – Zdravotnický odbor. Další změny se týkají zdravotnické služby v oblasti primární péče, na úrovni praktických lékařů i vojenských nemocnic a zdravotnických zařízení (B. Jurenka). Problematiku celoživotního vzdělávání praktických vojenských lékařů na ošetřovnách i u bojových jednotek podrobně rozebrali včetně legislativních aspektů S. Konštacký, M. Procházka, T. Halajčuk. Zkušenosti ze zahraničního pracoviště ve velitelské struktuře NATO poutavě přednesl Král, a jasně tak dokumentoval správnost vysílání našich vojenských lékařů do těchto mezinárodních pozic. Mimořádně zajímavé byly sekce, v nichž referovali účastníci probíhajících zahraničních misí (P. Ferkál, J. Zetocha).


Zdravotnické zabezpečení našich vojáků i mezinárodní spolupráce v Afghánistánu, v současné době s francouzskými vojenskými zdravotníky, se dobře osvědčila a nadále pokračuje. Naši lékaři, sestry i ostatní personál se dobře zapracovali a stali se integrální součástí mezinárodního týmu. Získané zkušenosti především v problematice chirurgické léčby střelných a střepinových poranění, jednotlivých nebo sdružených při polytraumatech, jsou mimořádně cenné (T. Dušek, J. Páral). Přednášky analyzující systém přípravy do misí i psychologické aspekty ve vztahu k tzv. burn-out syndromu vhodně doplnili tuto problematiku (Z. Hrstka). Série dalších sdělení, zejména z oblasti oborů toxikologie, radiobiologie, vojenské hygieny, ale i válečné chirurgie a válečného vnitřního lékařství dokumentovala realizaci výzkumu v klinické praxi se zaměřením pro aplikaci do podmínek vojenské medicíny v polních podmínkách (J. Kassa, J. Bajgar, J. Vávrová, V. Pavlík, Z. Mališová, L. Klein, L. Jebavý, M. Sázel). Mimořádně potěšující byla hojná účast mladých vojenských farmaceutů, kteří v přednáškách i bohaté diskuzi poukázali na aktuální problematiku jejich oboru, včetně personálních otázek (J. Žďárová Karasová, D. Petrilák, M. Jílková, J. Kočí, D. Vančík). Vítaným zpestřením byla i sdělení z historie naší vojenské zdravotnické služby – ať již o počátcích vědecké a výzkumné práce ve vojenském zdravotnictví (F. Dohnal) nebo o působení naší chirurgické polní nemocnice ve válce v Koreji v padesátých letech 20. století (L. Jarešová). V plakátových sděleních byly prezentovány výsledky vědecko-výzkumné práce především z oblasti vojenské toxikologie, ale i letecké a hyperbarické medicíny, metabolismu a výživy, válečné chirurgie, výchovy a výcviku vojenských zdravotnických profesionálů i logistického zabezpečení tohoto procesu, dějin naší zdravotnické služby a dalších disciplín. V rámci konference byl vytvořen dostatečný prostor pro bohaté a živé diskuze, které byly žádoucím vyvrcholením odborně i společensky velmi zdařilé konference.

Příští konference se uskuteční v říjnu 2013 opět v Hradci Králové.

doc. MUDr. Leo Klein, CSc.

předseda OS VLFVL ČLS JEP

Chirurgická klinika LF UK a FN,

Katedra válečné chirurgie FVZ UO

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: leo.klein@fnhk.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa