54. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 347-348
Kategorie: Sjezdy

Praha, 12. až 15. května

Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů se konal ve dnech 12.–15. května v Kongresovém centru Parkhotelu v Plzni a zúčastnilo se ho 520 lékařů a pracovníků nelékařských profesí (zdravotních sester a fyzioterapeutek).

Hlavními tématy sjezdu byla osteoporóza u revmatických onemocnění, syntetické bazální léky v léčbě revmatoidní artritidy, revmatický pacient v intenzivní péči, aktuální témata v revmatologii, systémová onemocnění pojiva, autoinflamatorní onemocnění v celém věkovém spektru, nové možnosti léčby osteoporózy, revmatochirurgie, synovitida v histologickém obraze a při zobrazovacích vyšetřovacích metodách, revmatismus měkkých tkání. Kromě těchto hlavních programových bloků proběhlo ještě devět satelitních sympozií, zejména s tématy, jako jsou biologická léčba, její bezpečnost, časná dignostika, registry pacientů, moderní léčba osteoporózy. Separátně probíhal i program pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Při příležitosti výročního sjezdu byly uděleny Čestné medaile České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. Zbyňku Hrnčířovi, DrSc. a Janě Korandové. Čestné členství České revmatologické společnosti ČLS JEP obdrželi prof. MUDr. Gyula Poór, předseda Maďarské revmatologické společnosti; prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. z Revmatologického ústavu a Jana Schwarzová, dlouholetá sekretářka ČRS a organizátorka odborných akcí.

Prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

jp_32120_f_1
jp_32120_f_1

Narodil se v Přerově v roce 1933. Studia na LF MU v Brně ukončil v roce 1957, postgraduální přípravu absolvoval v letech 1957–1963 v nemocnici v Novém Bydžově. Od 1. srpna 1963 až doposud pracuje na II. interní klinice LF UK a FN v Hradci Králové. Od listopadu roku 1998 do prosince roku 2000 byl jejím přednostou.

Postupně získal atestace z interny I. a II. stupně a atestaci z revmatologie, na Karlově univerzitě pak vědecké a pedagogické gradusy: CSc. (1967), docent patologie a terapie nemocí vnitřních (1976), DrSc. (1981) a profesor vnitřního lékařství (1989). Dominantním odborným profilem je klinická revmatologie, badatelsky se zaměřením na imunologii revmatických nemocí. Na svém pracovišti založil a 30 let vedl výzkumnou a vývojovou imunorevmatologickou laboratoř.

V odborném lékařském tisku publikoval (mimo abstrakta) jako 1. autor 215 prací včetně 5 monografií; čtyřiadvacetkrát publikoval (opět mimo abstrakta) v časopisech s impakt faktorem. Na odborných/vědeckých konferencích/kongresech přednesl jako první autor 371 přednášek, první v roce 1960 (Caplanův syndrom). Publikační výstupy byly sedmkrát ohodnoceny cenou odborné společnosti ČLS JEP, z toho třikrát cenou České revmatologické společnosti. Byl navrhovatelem a řešitelem osmi grantových projektů (agentura MZ nebo ČSAV) s hodnocením vesměs v kategorii A, nebo jejího ekvivalentu. Je dlouholetým členem výboru ČRS, po dvě funkční období byl jejím předsedou a další dvě funkční období místopředsedou. Organizačně zabezpečoval pět sjezdů českých a slovenských revmatologů v Hradci Králové (v letech 1972, 1976, 1981, 1987, 2000) a sérii bienále ČRS v Bohdanči. Je čestným členem České lékařské společnosti JEP, České revmatologické společnosti a Slovenské lékařské společnosti.

Publikace v časopisech s impakt faktorem (mimo abstrakta)

A. První autor

 1. Hrnčíř Z, Tichý M, Salavec M, Vavřina J. Immunoglobulin A, G and M in synovial fluid in rheumatoid arthritis, reactive synovitis of local origin and in postmortal synovial fluid. Ann Rheum Dis 1972; 31: 325–329.
 2. Hrnčíř Z, Tichý M. Subclasses IgA1 and IgA2 in serum and synovial fluid in rheumatoid arthritis and reactive synovitis of local origin. Ann Rheum Dis 1978; 37: 518–521.
 3. Hrnčíř Z, Tichý M. Demonstration of pyroglobulin in the investigation of rheumatoid factor. Arthritis Rheum 1979; 22: 100–101.
 4. Hrnčíř Z, Tichý M, Salavec M, Vavřina J. Levels of Imunoglobulin E (IgE) in paired examinations of serum and synovial fluid in rheumatoid arthritis and reactive synovitis of local origin. Clin Chim Acta 1977; 81: 293–298.
 5. Hrnčíř Z, Pidrman V, Bradna P. Comment on the artikle by Laxer et al. Arthritis Rheum 1989; 32: 505 (Letter to the Editor).
 6. Hrnčíř Z, Matěja F, Tichý M, Štrych A. Waldenströmęs macroglobulinaemia with high titre rheumatoid factor treated with D-Penicillamine. Neoplasma 1970; 17: 183–187.
 7. Hrnčíř Z, Kraus Z, Tichý M. Non-specific humoral imunity response in latent and tertiary syphilis. Brit J Vener Dis 1972; 48: 108–112.
 8. Hrnčíř Z, Mazák J, Matěja F, Vaňásek J, Tichý M. Coincidence of pernicious anaemia and IgA-K myeloma. A clinical model of the relation between autoimmune disease and tumor from immunocompetent tissue. Neoplasma 1970; 17: 197–204.
 9. Hrnčíř Z, Tichý M, Vaňásek J. Monoclonal IgG-L gammapathy in the synovial fluid in rheumatoid arthritis. Clin Chim Acta 1972; 40: 237–241.
  B. Spoluautor
 10. Pudil R, Hrnčíř Z. Severe bradycardia after a methyprednisolone „minipulse“ treatment. Arch Intern Med 2001; 161: 1778–1779.
 11. Tichý M, Hrnčíř Z, Hrnčířová L, Mraček J, Matěja F. Physical and chemical abnormalities in a series of 155 paraproteinemic sera of the main immunoglobulin classes. Neoplasma 1972; 19: 667–674.
 12. Tichý M, Hrnčířová L, Hrnčíř Z. Anodic mobility of IgG-kappa paraprotein in agar. Clin Chim Acta 1973; 48: 421–426.
 13. Tichý M, Hrnčíř Z, Pola V, Mazák J. Immunochemical analysis of IgD-lambda paraprotein in myeloma. Neoplasma 1974; 21: 487–491.
 14. Tichý M, Hrnčíř Z, Bláha M, Vaňásek J. Monoclonal IgG-kappa cryoglobulin in a woman with lymphoreticular series hemoblastosis. Neoplasma 1974; 21: 717–721.
 15. Tichý M, Hrnčíř Z, Urbánková J. Transient IgM-lambda paraprotein in a 15-month-old child. Clin.Chim Acta 1976; 70: 201–204.
 16. Tichý M, Hrnčíř Z, Křenová I, Polák J. Simultaneous occurence of IgG3 – kappa and IgG2 – lambda paraproteins in a 12-year-old girl with malignant reticulocytosis. Neoplasma 1976; 23: 301–304.
 17. Tichý M, Hrnčíř Z. Level of SH groups in paraproteinemic sera. Neoplasma 1975; 22: 531–534.
 18. Tichý M, Hrnčíř Z, Mraček J. Subclasses IgG1 – IgG4 in 84 sera with IgG paraprotein. Neoplasma 1978; 25: 107–110.
 19. Tichý M, Hrnčíř Z, Mraček J, Hrnčířová L, Matěja F. Immunochemical and clinical characteristics of series of 516 paraproteinemic patiens. Neoplasma 1978; 25: 477–481.
 20. Tichý M, Hrnčiř Z, Mraček J. Simultaneous occurence of IgG-lambda paraprotein with pyroprecipitation properties and cryoglobulin in the serum of a patient with Waldenström’s Macroglobulinemia. Neoplasma 1978; 25: 741–744.
 21. Tichý M, Hrnčíř Z, Malý J, Sakalová A, Matěja F, Mraček J. Monoclonal cryoglobulins and pyroglobulins. Neoplasma 1984; 31: 381–384.
 22. Tichý M, Hrnčíř Z. Distribution of subclasses in a series of 62 sera with IgA paraprotein. Neoplasma 1986; 33: 507–508.
 23. Tichý M, Hrnčíř Z. IgG1–4 subclasses in paraproteinaemias. Neoplasma 1990; 37: 71–75.
 24. Tichý M. Hrnčíř Z. Index of light kappa/lambda and lambda/kappa chains in monoclonal gammopathies. Neoplasma 1990; 37: 55–59.

Výběr publikací z posledních pěti let (2006–2010)

 1. Hrnčíř Z, Drahošová M, Bradna P, Soukup T. Different correlation of anti–cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factor -IgM, -IgA, IgG antibodies in systemic lupus erythematosus with and without Jaccoudś s arthropathy And in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2006; 65(S2): 198 (Abstract Book).
 2. Hrnčíř Z. Oxaprozin v rodině nesteroidních antirevmatik. Rheumatologia 2007; 21: 15–19.
 3. Hrnčíř Z, Herout V, Podhola V. Cyklosporin A versus Cyklofosfamid u proliferativní lupusové nefritidy: přínos regionálního centra k multicentrické, otevřené, randomizované a kontrolované studii CYCLOFA–LUNE. Rheumatologia 2008; 22: 43–48.
 4. Hrnčíř Z. Renesance tramadolu u revmatických onemocnění. Rheumatologia 2009; 23: 13–17.
 5. Hrnčíř Z, Drahošová M, Andrýs C, Bradna P, Soukup T, Tomš J. Angiogenetic growth factors in systemic lupus erythematosus with deforming arthropathy of small hand joints. Ann Rheum Dis 2009; 68(S3): 746 (Abstract Book).
 6. Hrnčíř Z, Tomš J. Vaskulární endotelový růstový faktor u zánětlivých revmatických nemocí. Čes Revmatologie 2009; 17: 168–172.
 7. Hrnčíř Z, Drahošová M, Bradna P, Soukup T, Tomš J. Jaccoudova artropatie u systémového lupus erytematodes. Čes Revmatologie 2010; 18 (v tisku).

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa