Slavnostní seminář u příležitosti 60. výročí založení Kliniky nemocí z povolání Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 97
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 20. září 2009

Dne 30. září 2009 si připomněli současní i bývalí zaměstnanci, spolupracovníci a příznivci Kliniky nemocí z povolání Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicev Hradci Králové 60. výročí založení tohoto pracoviště. Při této příležitosti byl uspořádán slavnostní seminář, který se konal v krásném prostředí nového pavilonu Psychiatrické kliniky. Jeho atmosféra i vybavení umožnily důstojný průběh odborného programu i navazujících společenských setkání. Semináře se zúčastnilo na 70 osob, především z pracovišť zaměřených na poskytování pracovně lékařské péče o pracující, hodnocení podmínek pracovního prostředí, posuzování nemocí z povolání a samozřejmě také současní i bývalí zaměstnanci pracoviště a spolupracovníci z dalších klinik FN Hradec Králové.

Seminář zahájil zdravicí předseda Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP prof. MUDr. P. Brhel, CSc. Na začátky pracoviště zavzpomínal a úspěch jednání popřál náměstek ředitele Fakultní nemocnice MUDr. P. Tilšer. Za hostitele pronesl zdravici prof. MUDr. J. Libiger, CSc. Přednosta kliniky doc. J. Chaloupka připomněl přítomným nejdůležitější události z historie KNP i její současné poslání. V průběhu odborného programu vyslechli účastníci semináře 18 odborných sdělení. V následujícím textu vybírám pouze přehled těch sdělení, která mě z mého subjektivního hlediska zaujala nejvíce. Zaměření části přednesených prací se týkalo aktuální problematiky při posuzování nemocí z povolání (autoři doc. E. Hrnčíř – nemoci způsobené ionizujícím zářením, MUDr. A. Eichlerová – kožní nemoci z povolání u obráběčů kovů, MUDr. E. Korolová – leishmanióza jako profesionální tropické onemocnění). Zajímavá byla sdělení spolupracujících konziliářů z různých oborů (MUDr. J. Vaněčková – názorný a didakticky velmi přehledně dokumentovaný přehled nejčastějších profesionální dermatóz, MUDr. J. Dršata – profesionální hluková zátěž a její kompenzace sluchadly). Celý jedenblok byl věnován aktuální problematice profesionálně vzniklých neuropatií periferních nervů (MUDr. H. Matulová – přínos EMG v diagnostice profesionálních periferních neuropatií, MUDr. A. Eichlerová – profesionální léze ulnárního nervu na Pardubicku, MUDr. P. Flídrová – obdobná problematika na Královéhradecku). Další okruh přednesených sdělení se týkal poskytování pracovně lékařské péče pro zaměstnavatele (přednášející MUDr. J. Šalandová – úloha lékaře pracovně lékařské péče při hromadném výskytu profesionálních onemocnění) a složitého postavení pracoviště při současném poskytování pracovně lékařské péče a posuzování nemocí z povolání – MUDr. J. Bubeníčková). Velmi poutavě a s bohatou videodokumentací byly předneseny příspěvky týkající se hodnocení podmínek vzniku nemocí z povolání na pracovišti (MUDr. H. Řádová a as. E. Bádrová – měření fyzické zátěže malých svalových skupin v montážní firmě, MUDr. H. Strnadová – měření a hodnocení vibrací přenášených na tělo v zemědělské technice). Bohatá diskuze následující po přednesených sděleních nenechala nikoho z účastníků na pochybách, že přednesená témata jsou aktuální. Jejich přednesení na semináři přispělo k hlubšímu náhledu do přednášené problematiky a často i ke sjednocení názoru účastníků na otázky vznikající při posuzování profesionality těchto onemocnění.

Vedle odborné části sloužil seminář k mnoha neformálním přátelským setkáním současných i bývalých spolupracovníků, kolegů a přátel nejen ze spádové oblasti kliniky, ale i z dalších pracovišť obdobného zaměření v rámci celé České republiky.

doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.

Klinika nemocí z povolání Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: chaloupka@fnhk.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa