3. svatoanenský laboratorní den – celostátní pracovní konference laboratorních oborů
Brno, 9. října 2010


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 610-611
Kategorie: Sjezdy

Dne 9. října 2010 se konala v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně již třetí celostátní pracovní konference laboratorních oborů pod názvem Svatoanenský laboratorní den.

Konferenci pořádalo Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně společně se sekcí zdravotních laborantů České asociace sester a byla sponzorovaná firmami DispoLab, Sarstedt, Siemens a Vitrum.

Celá akce byla zahájena za účasti předsedkyně laboratorní sekce ČAS, paní Jarmily Indrákové, primářky Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně MUDr. Marty Zvarové a paní Jany Veselkové, vedoucí laborantky Oddělení klinické hematologie.

I. blok odborných přednášek

Dárce orgánu každý z nás

Renata Jurůjová, DiS. , I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně

Sdělení se zabývalo otázkou dárcovství orgánů a s tím spojenou transplantační problematikou. Obsahem bylo vysvětlení pojmů transplantace, historie transplantační medicíny, etické aspekty dárcovství orgánů a transplantace jako celku. Samostatná část sdělení byla věnovaná platné legislativě, jako je například transplantační zákon, předpokládaný souhlas, registr osob nesouhlasících s posmrtným darováním orgánů atd.

Transplantace jater

MUDr. Vladimír Mejzlík, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN u sv. Anny v Brně

Transplantace jater je život zachraňující úspěšná metoda, kdy se odstraňují pacientova poškozená játra a na místo těchto jater se implantují játra od vhodného dárce.Transplantací se léčí jak terminální stadium chronického jaterního onemocnění (ve stadiu cirhózy), tak akutní selhání jater při nekróze jater z různých příčin. Kandidáta k transplantaci je nutno pečlivě vyšetřit a indikovat ve vhodnou dobu (ne příliš brzy ani ne příliš pozdě) k provedení transplantace. Po provedené transplantaci je nutná dlouhodobá imunosupresivní léčba, která má nežádoucí účinky. Aby byla transplantace úspěšná, je nutná týmová spolupráce různých odborníků (chirurga, anesteziologa, hepatologa) a též bezchybná dlouhodobá spolupráce pacienta po transplantaci.

Od A do Z v koagulační laboratoři

Ivana Košařová, DiS., Veronika Danielová, Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Přednáška zahrnuje detailní cestu vzorku koagulační laboratoří od jeho přijetí přes zpracování až po vydání výsledku. Popisuje laboratorní přístroje i jednotlivé metody základní a speciální koagulace.

Změny hodnot rutinních koagulačních parametrů v čase

Ilona Menšíková, Mgr. Magda Popelová, Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Kvalita výsledku hemokoagulačního vyšetření závisí velkou měrou na dodržení preanalytiky. Ovlivňuje ho jak kvalita odběru, způsob transportu materiálu, tak i doba od odběru do doby vlastního zpracování. Zaměřili jsme se na změny výsledků rutinních koagulačních parametrů v závislosti na čase zpracování.

Vyšetřeno bylo 60 pacientů, z toho 30 léčených kumariny. Vzorky jsme zpracovali ihned po odběru, po 2 hodinách, po 5 hodinách a po 24 hodinách po odběru. U všech vzorků jsme stanovili hodnotu protrombinového času, aPTT, fibrinogenu, trombinového času a antitrombinu.

Získané odchylky jasně ukazují na nutnost dodržení zpracování vzorků.

II. blok odborných přednášek

Bílé krvinky

Lada Hanáková, DiS., Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně

Přednáška je zaměřena na leukocyty, jejich význam, funkci, diagnostiku kvalitativních i kvantitativních poruch. Hlavním cílem sdělení bylo srovnání stanovení počtu leukocytů a diferenciálního rozpočtu leukocytů na automatickém analyzátoru Sysmex XE 2100 se stanovením stejných parametrů mikroskopickou metodou.

Instalace preanalytického a analytického systému MODULAR na OKB

Dagmar Huterová, Sylwia Glinka, Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny v Brně

V příspěvku byly uvedeny informace o změnách, kterými prošlo OKB FN u sv. Anny v Brně v roce 2009 v souvislosti s instalací preanalytického a analytického systému firmy Roche. Instalace zahrnovala přípravu procesních změn na oddělení, stavební úpravy, samotnou dvoufázovou instalaci přístrojů, zaškolení personálu a v neposlední řadě vyřešení dalších úkolů. V prezentaci byla předvedena konečná podoba laboratoře.

Molekulárně-genetická diagnostika familiární hypercholesterolémie

Ondřej Letocha, DiS., CMBGT – interní hematoonkologická klinika FN Brno – Bohunice

Příčiny familiární hypercholesterolémie, typy mutací vyskytujících se v genu pro LDL receptor. Diagnostika – postup analýzy, hledání mutací v genu pro LDL receptor, používané metody. Počty analyzovaných pacientů a nalezených mutací.

Význam antionkogenu p53 u nádorových onemocnění

Lenka Juračková, CMBGT – interní hematoonkologická klinika FN Brno – Bohunice

Gen TP53 je označován jako strážce genomu, je významným nádorovým supresorem, který bývá často poškozen u řady onkologických onemocnění včetně CLL-chronické lymfocytární leukémie. Na našem pracovišti se intenzivně zabýváme právě inaktivací genu TP53 u CLL, jejichž stanovení je součástí klinických studií.U CLL pacientů se kromě delecí vyskytují i samostatné mutace, a proto je vhodné provádět screenig nejenom pomocí FISH, ale stanovovat i přítomnost mutací, jelikož i samostatné mutace mají negativní vliv na prognózu pacientů.

Identifikace houbových kultur pomocí molekulárně biologických metod

Jana Kalincová, DiS., CMBGT – interní hematoonkologická klinika FN Brno – Bohunice

Přednáška krátce a stručně pojednává o celkem časově náročném molekulárně-biologickém dourčení houbových kultur. Přesné dourčení je velice důležité na potvrzení například kultivačních nebo histologických metod. Stanovení pořadí nukleových bází nám napomáhá v další vědecké činnosti a rychlejší detekci mykotických patogenů.

Další ročník Svatoanenského laboratorního dne je plánován na podzim roku 2011.

Mgr. Magda Popelová
Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
e-mail: magda.popelova@fnusa.cz


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa