Založení české společnosti bezkrevní medicíny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 144
Kategorie: Zprávy

V době všeobecného pokroku medicíny ve světě nás těší, že vás můžeme informovat o založení České společnosti bezkrevní medicíny (Czech Society of Bloodless Medicine – CSBM). Hlavním posláním společnosti je péče o zvyšování úrovně odborných znalostí v oblasti bezkrevní medicíny, a to nejen svých členů, ale všech zdravotních pracovníků. Mezi aktivity CSBM patří organizování vzdělávání lékařů a ostatních členů CSBM v bezkrevní medicíně, podpora účasti lékařů na odborných akcích a mezinárodní spolupráce na poli bezkrevní medicíny.

Naše aktivity jsou úzce spojeny s představováním preparátů a přístrojů a propagací jejich použití v léčebné péči. Činnosti České společnosti bezkrevní medicíny jsou multidisciplinárního charakteru, a to znamená, že individuálními členy CSBM jsou lékaři různých odborností, chirurgických i nechirurgických oborů.

Individuálním členem CSBM se podle stanov může stát každý občan starší 18 let, který pracuje v oboru nebo chce činnost CSBM aktivně podporovat. O řádné členství se každý jednotlivec uchází písemně s uvedením osobních dat a odborné kvalifikace. Členské příspěvky nejsou určeny, jsou dobrovolné. Přihlášku je možné poslat mailem nebo se on-line přihlásit na naší webové stránce.

Kolektivním členem CSBM se může stát každá instituce, která používá nebo vyrábí léky, preparáty nebo vybavení užívané jako alternativy transfuze krve nebo určené pro šetření krví či zástavu krvácení.

Poslání a cíle

  1. Hlavním posláním činnosti CSBM je péče o zvyšování úrovně odborných znalostí v oblasti bezkrevní medicíny, a to nejen svých členů, ale i členů dalších lékařských společností a všech zdravotních pracovníků.
  2. Hájí a zastupuje odborné zájmy svých členů.
  3. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědeckých poznatků v oboru bezkrevní medicíny a o jejich využívání v léčebné péči.
  4. Podílí se na zvyšování povědomí odborné i laické veřejnosti o metodách bezkrevní medicíny.
  5. Podporuje vzdělávání lékařů a ostatních členů CSBM v bezkrevní medicíně.
  6. Podporuje účast lékařů a ostatních členů CSBM na odborných akcích.
  7. Podporuje mezinárodní spolupráci na poli bezkrevní medicíny.
  8. Dbá o dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání.

SYMPOZIUM

Vzhledem k tomu, že se každodenně ve světě organizují sympozia zaměřená na používání alternativ transfuze krve, chceme, aby také česká medicína byla součástí takových akcí. Proto vás vybízíme k účasti na sympoziích a kongresech. Plánujeme každý rok organizovat čtyři sympozia na témata související s používáním preparátů a přístrojů v bezkrevní léčbě. Každé sympozium bude ohodnoceno kredity ČLK. Rádi vám poskytneme všechny dodatečné informace.

jp_4793_f_1
jp_4793_f_1


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa