Course of Crohn’s disease prior to establishment of the diagnosis


Autoři: J. G. Albert;  J. Kotsch;  W. Köstler;  S. Behl;  B. Kaltz;  B. Bokemeyer;  M. M. Dollinger;  J. Haerting;  W. E. Fleig
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 295
Kategorie: Vybrané souhrny

Course of Crohn’s disease prior to establishment of the diagnosis

Z. Gastroenterol., 2008, 46, s. 187–192.

Průběh Crohnovy choroby před stanovením diagnózy

Průběh Crohnovy choroby před stanovením diagnózy je zcela neznámý. Proto se autoři na toto období zaměřili a sestavili přehled nově zachycených diagnóz těchto nemocných. Do studie byli zahrnuti pacienti s Cronovou nemocí v trvání kratším než 12 měsíců. Demografická data, sociální status, časový úsek do stanovení diagnózy, příznaky a čerpaná zdravotní péče – to vše bylo nashromážděno v retrospektivním sběru s využitím webové databáze. Pacienti byli kontaktováni ve spolupráci se dvěma německými organizacemi (německou pacientskou organizací: Deutsche Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung a profesionalní organizací německých gastroenterologů s názvem: Berufsverband der Niedergelassenen Gastroenterologen Deutschlands). Účast ve studii byla zcela anonymní s využitím individuálně přiděleného identifikačního kódu. Medián časového úseku mezi nástupem prvních příznaků a diagnózou byl 13 měsíců. Během tohoto období účastníci studie konzultovali v průměru pět lékařů a 44 % z nich bylo v průměru 1,5× hospitalizováno. Celkem 65 % bylo práce neschopno pro jejich s tématem související obtíže s mediánem 14 dní. Před stanovením konečné diagnózy bylo provedeno v průměru 8,6 diagnostických testů.

Všeobecný zdravotní status byl dočasně hodnocený jako špatný, respektive velmi špatný v 84 % jedinců. Věk v době stanovení diagnózy, charakteristické příznaky a lokalizace této nemoci se nelišila u zkoumaných osob od dosud uváděných mezinárodních dat.

Résumé: Tento na webové bázi založený přehled ukazuje na značně dlouhý časový interval přesahující jeden rok do stanovení diagnózy Crohnovy nemoci mezi zkoumanými jedinci. Pro tento časový úsek je typická jak přítomnost psychické zátěže, tak snížená pracovní schopnost.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa