CD8+ T lymphocytes and leukotriene B4: novel interactions in the persistence and progression of asthma


Autoři: E. W. Gelfand;  A. Dakhama
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 295
Kategorie: Vybrané souhrny

CD8+ T lymphocytes and leukotriene B4: novel interactions in the persistence and progression of asthma

J. Allergy Clin. Immunol., 2006, 117, s. 577–582.

CD8+ T lymfocyty a leukotrieny B4: neobvyklé interakce v perzistenci a progresi astmatu

Zvyšující se zájem v poslední době si vysloužil příspěvek CD8+ T-buněk v rozvoji bronchiální hyperreaktivity a zánětu dýchacích cest. U astmatiků a senzibilizovaných zvířat, provokovaných alergenem byly popsány CD8+ T buňky, které jsou schopné produkovat TH2 cytokiny např. IL-4, IL-5 a IL-13. Podtyp těchto buněk, produkujících IL-13, efektorové paměťové CD8+ T buňky u myší exprimují vysoce afinitní receptor pro leukotrien B4(BLT1) a exprese tohoto receptoru je zcela zásadní pro jejich akumulaci v plicích a rozvoji bronchiální hyperreaktivity a zánětu dýchacích cest. Obdobný podtyp CD8+/BLT1+/IL-13+ T-buněk byl identifikován v bronchoalveolární lavážní tekutině astmatických jedinců, což poukazuje na patogenetickou roli tohoto jedinečného podtypu buněk u nemocných astmatem.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle

Tejto téme sa ďalej venujú…


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa