Spolek lékařů českých v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 101
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých v Praze

pořádá v únoru a březnu 2008 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek vždy v 17.00 hodin v Lékařském domě – Praha 2, Sokolská 31.

DNE 11. ÚNORA 2008

Přednáškový večer III. interní kliniky 1. LF UK a VFN

přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Charvátův večer

Metabolické aspekty kouření

Koordinátor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

 1. Š. Svačina: Úvod (5 min)
 2. P. Sucharda: Kouření a metabolický syndrom (15 min)
 3. P. Broulík, V. Zikán: Kouření a kost (15 min)
 4. M. Prázný, J. Škrha: Kouření a diabetes (15 min)
 5. E. Králíková: Současné možnosti léčby tabakismu na III. interní klinice 1. LF UK a VFN (15 min)

Diskuze

DNE 18. ÚNORA 2008

Slavnostní přednáškový večer Spolku lékařů českých v Praze

předseda: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Maydlova přednáška

Historie, vývoj a současné problémy kloubních náhrad

Přednáší: prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

DNE 25. ÚNORA 2008

Přednáškový večer 1. interní kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Jonášův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

 1. J. Horák: Úvod (5 min)
 2. M. Hendrichová, J. Horák, B. Cieslarová, M. Dostalíková, J. Vránová: Poruchy metabolismu železa a mědi u NAFLD/NASH (10 min)
 3. K. Krátká, M. Čimburová, H. Michalíková, J. Stránský, J. Vránová, J. Horák: Metabolismus železa u nemocných s pozdní kožní porfyrií (10 min)
 4. J. Žabka, M. Havrda, M. Tóthová: Fokálně segmentální glomeruloskleróza - tři klinické tváře jedné histologické diagnózy (10 min)
 5. M. Havrda, R. Slavíčková, Z. Frühaufová, M. Lapšová: Infekční komplikace v programu peritoneální dialýzy na I. interní klinice FNKV 1998-2008 (10 min)6. F. Málek: Úloha zánětu v patofyziologii akutního a chronického srdečního selhání (10 min)

Diskuze

DNE 3. BŘEZNA 2008

Přednáškový večer Ústavu klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FNM

Přednosta: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

Kazuistiky v laboratorní medicíně

Koordinátor: prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

 1. R. Průša: Úvod (5 min)
 2. K. Kotaška: Je stanovení S-kreatininu vždy věrohodné? (úskalí preanalytické fáze) (12 min)
 3. J. Kukačka: Hladiny stroncia v krvi u léčené pacientky. Vyšetření platiny u onkologického pacienta (12 min)
 4. R. Průša: Břišní kolika a intoxikace olovem u 14leté dívky (12 min)
 5. H. Tesfaye: Hypokalémie u suicidálního pokusu 17leté dívky (12 min)
 6. J. Masopust: Medicína založená na pochopení mechanizmu vzniku a léčení chorob (5 min)

Diskuze

DNE 10. BŘEZNA 2008

Přednáškový večer Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Přednosta: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

Seklův večer

Onkogenetika v experimentu a klinické praxi

Koordinátor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.

 1. M. Kohoutová: Úvod (5 min)
 2. B. Otová: Testování nových látek s protinádorovými účinky v experimentálním modelu (15 min)
 3. M. Kohoutová: Hereditární formy kolorektálního karcinomu (15 min)
 4. Z. Musil: Hereditární formy feochromocytomu a paragangliomu (15 min)
 5. J. Kotlas: Genetická konzultace v rodinách s nádorovým onemocněním (15 min)

Diskuze

DNE 17. BŘEZNA 2008

Přednáškový večer II. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

Pelnářův večer

Chronická tromboembolická plicní hypertenze

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

 1. A. Linhart: Úvod – vzpomínka na prof. Pelnáře (5 min)
 2. D. Ambrož, P. Jansa, A. Linhart: Epidemiologie onemocnění (12 min)
 3. T. Paleček, P. Jansa, L. Jelínková, J. Marešová, M. Aschermann, A. Linhart: Diagnostika chronické tromboembolické plicní hypertenze (15 min)
 4. P. Jansa, D. Ambrož, A. Linhart: Farmakoterapie (15 min)
 5. J. Lindner, P. Jansa, M. Aschermann, A. Linhart: Chirurgická léčba (12 min)

Diskuze

DNE 31. BŘEZNA 2008

Přednáškový večer Centra diabetologie IKEM Praha

Přednosta: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Syllabův večer

Koordinátor: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

 1. T. Pelikánová: Úvod (5 min)
 2. Z. Vlasáková: Inkretiny v léčbě diabetu (15 min)
 3. R. Kožnarová: Nové technické postupy v diabetologii (15 min)
 4. A. Jirkovská, J. Mašková, V. Havlová: Naše zkušenosti s použitím kontinuální monitorace glykémie (10 min)
 5. R. Bém, A. Jirkovská: Kostní metabolismus u pacientů s Charcotovou osteoarthropatií (15 min)

Diskuze

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., předsedavědecký sekretář


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa