CD69 upregulation on T cells as an in vitro marker for delayed-type drug hypersensitivity


Autoři: A. Beeler;  L. Zaccaria;  T. Kawabata;  B. O. Gerber;  W. J. Pichler
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 122
Kategorie: Vybrané souhrny

CD69 upregulation on T cells as an in vitro marker for delayed-type drug hypersensitivity

Allergy, 2007, 13 (Epub ahead of print).

Upregulace CD69 na T-buňkách jako in vitro marker opožděného typu lékové přecitlivělosti

T-buňky hrají klíčovou roli v hypersenzitivních reakcích opožděného typu na léky. Tato reaktivita může být hodnocena proliferací T-buněk v odpovědi na léky pomocí testu transformace lymfocytů (LTT). Avšak LTT je pro běžnou praxi omezen. Proto by bylo žádoucí zavést alternativní metodu, která by byla jednodušší. Pomocí metody průtokové cytometrie byly analyzovány vzorky celkem 15 pacientů a 5 zdravých kontrol se zaměřením na upregulaci CD69 na T-buňkách. Anamnéza byla 4 měsíce až 12 let po akutní lékové hypersenzitivní reakci. U všech 15 LTT hypersenzitivních pacientů byl zjištěn vzestup exprese znaku CD69 na T-buňkách v časové návaznosti (48 hodin) na lékovou stimulaci výlučně s léky odpovědnými za lékové hypersenzitivní reakce. Stimulační index 2 jako cut-off umožnil rozlišit mezi areaktivními a reaktivními T-buňkami v LTT a upregulaci CD69. Upregulace CD69 se projevila u 0,5 až 3 % T-buněk. Tato reaktivní buněčná populace se skládala z menšiny na léky plně reaktivních T-buněk produkujících cytokiny a vyššího podílu ostatních nezúčastněných T-buněk aktivovaných IL-2 a možná jinými cytokiny. Upregulace CD69 byla pozorována po 2 dnech u všech pacientů s pozitivním nálezem v LTT. Výsledek LTT byl k dispozici po 6 dnech.

Resumé: Na základě těchto poznatků se test upregulace CD69, určený k identifikaci T-buněk v periferní krvi reagujících na léky hypersenzitivních pacientů, jeví jako velmi nadějný.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa