Zima, T. et al.: Laboratorní diagnostika


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2008; 147: 13
Kategorie: Knihy

Zima, T. et al.:

Laboratorní diagnostika

Praha, Galén, Karolinum 2007, 906 s., druhé doplněné a přepracované vydání, formát 195 x 280 mm, váz., čb., cena 1500 Kč. ISBN 978-80-7262-372-3 (Galén), ISBN 978-80-246-1423-6 (Karolinum),

V roce 1959 napsal prof. MUDr. Jaroslav Hořejší, DrSc. „Laboratorní vyšetřování ve vnitřním lékařství“, první českou monografii toho druhu. Téměř čtvrt století trvalo, než našel následovníka. Až v roce 2002 vydal prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. první vydání „Laboratorní diagnostiky“. A nyní, pouhých pět let poté, následuje druhé vydání. Tento krátký „rozestup“ má v zásadě dva důvody: První vydání bylo rychle vyprodané (svědčí to jak o jeho kvalitě, tak i potřebě), tím druhým skutečnost, že i v tak krátkém intervalu, jakým 5 let skutečně je, došlo k řadě významných změn. Objevily se nové analyty a přístupy především v oblasti molekulárně biologických a proteomických technik. Tyto nové informace modifikovaly představy o molekulární podstatě některých chorob nejen z hlediska diagnostiky, ale i predikce prognózy. A především na tyto změny bylo potřeba reagovat.

Druhé vydání „Laboratorní diagnostiky“ nejen že je oproti prvému rozsahově větší (906 oproti 728 stranám) a přibyly dvě kapitoly, ale převážná část dřívějších byla modernizována, doplněna novými současnými poznatky.

Vlastní odborný text si – především pro větší přehlednost – vyžádal rozdělení do 41 samostatných kapitol. Při tak velkém rozsahu knihy nemá smysl je vypočítávat. Budoucího čtenáře mohu ujistit, že zabírají všechny lékařské obory. Je jistě zásluhou prof. MUDr. T. Zimy, DrSc. jako hlavního autora a pořadatele, že i při značném počtu autorů (na knize se jich podílelo celkem 70), rozsáhlosti, složitosti a mnohde i prolínání problematiky nikde nedošlo k opakování nebo kontroverzním interpretacím faktů. I mnohdy složité závislosti jsou vysvětleny zcela srozumitelně Zde se jistě uplatnila také pedagogická zkušenost autorů, vždyť téměř polovina jsou profesoři lékařských fakult. Velký počet tabulek, schémat i obrázků usnadňuje snadnější pochopení složitějších souvislostí. Literatura je uváděna za každou odbornou kapitolou. Seznam zkratek byl nutný, rejstřík je dosti podrobný, aby usnadnil vyhledávání. Na závěr knihy nemohl chybět soubor referenčních hodnot laboratorních vyšetření.

Kniha je psána pěknou češtinou, dobře se čte a fakta se budou i dobře pamatovat.

Po formální stránce jsem nenalezl chyby, i když práce na knize téměř tisícistránkového rozsahu, s bohatými ilustracemi, musela být velmi náročná. Ale i to zvládlo nakladatelství Galén k plné spokojenosti náročného čtenáře.

Bez nadsázky mohu konstatovat, že v současnosti je na našem knižním trhu bezkonkurenční. Komu knihu doporučit? Tentokrát je to velmi jednoduché: všem lékařům, protože se skutečně týká medicíny v celém rozsahu. Jsem přesvědčen, že by neměla chybět na pracovním stole žádného lékaře i že bude příznivě přijata.

Jan Petrášek

U Nemocnice 1, 128 00 Praha 2


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých


Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autori: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Autori: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci – od výzkumu do klinické praxe
Autori: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autori: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa