Časopis lékařů českých - Číslo 1/2008

Aktuální téma

3
Předoperační příprava a vyšetření pacienta před plánovaným kardiochirurgickým výkonem

J. Samlík, R. Brát


Přehledový článek

7
Výpověď biochemických markerů remodelace kosti při nádorovém postižení skeletu

J. Štěpán, T. Zima, L. Petruželka

14
Esenciálna hypertenzia ako syndróm alebo kompenzačný mechanizmus?

I. Hulín, I. Ďuriš, E. Sapáková, Ľ. Paulis, B. Mravec

25
Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii

O. Slabý, D. Krekáč, R. Hrstka, M. Svoboda, R. Vyzula


Knihy

13
Zima, T. et al.: Laboratorní diagnostika
24
Krajíček, M., Peregrin, J. H., Roček, M. et al.: Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění
37
Weiss, P. et al.: Sexuální zneužívání dětí
43
Rudolf, G., Henningsen, P.: Psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik

Původní práce

32
Vliv nízkokalorické diety na sérové koncentrace a expresi cytoadhezivních molekul v tukové tkáni u obézních žen

L. Bošanská, Z. Lacinová, T. Roubíček, M. Mráz, M. Bártlová, R. Doležalová, J. Housová, J. Křemen, D. Haluzíková, M. Matoulek, M. Haluzík

38
Cyklosporín A verzus cyklofosfamid v liečbe detí s nefrotickým syndrómom

Ľ. Podracká, A. Böör, M. Šašinka

44
Psychomotorické tempo a rychlost vyhledávání v sémantické paměti

M. Kopeček, H. Štěpánková


Speciální sdělení

49
Migrační tendence u českých lékařů

H. Hnilicová, J. Vavrečková, K. Dobiášová

55
Politická korektnost a myšlení lékařů

G. O. Křížek


Dějiny lékařství

58
Historicko-medicínská výročí v roce 2008

D. Tomíček


Sjezdy

62
Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 40. výroční cytogenetická konference

K. Michalová

64
Obezitologie 200714. výroční kongres České obezitologické společnosti ČLS JEP

P. Sucharda


Dopisy redakci

65
Bohemica non legantur

Zprávy

66
JIŽ POTŘETÍ BYLA UDĚLENA Cena časopisu lékařů českých

Laureáti Nobelovy ceny

72
Laureáti Nobelovy ceny

31
Blok TXA2 v léčení svědivé dermatózy

P. Barták

Neuropeptidové léčení pruritu (komentář)

P. Barták

48
Fotodynamická terapie i viditelným světlem

Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa