Proteomické techniky a jejich aplikace u hematoonkologických onemocnění


Proteomické techniky a jejich aplikace u hematoonkologických onemocnění

Pochopení hematoonkologických onemocnění na proteinové úrovni je významné pro předpověď citlivosti na podanou terapii, možnost diagnostiky onemocnění či vývoj cílené léčby a musí být podloženo znalostí molekulární patogeneze nádoru. Proteomika popisuje analýzu kompletního proteomu buňky nebo tkáně a zahrnuje v sobě mnoho technologií – Western blotting, dvourozměrnou elektroforézu v polyakrylamidovém gelu, hmotnostní spektrometrii, protein–čipové technologie. Ačkoli dosud bylo provedeno jen několik proteomických studií u hematoonkologických onemocnění, potenciál těchto technologií umožňuje objevení nových biomarkerů spojených s rezistencí na podané léčivo a identifikaci biomarkerů, které mohou usnadnit vývoj rychlých diagnostických testů, snadno aplikovatelných v klinickém nastavení. Článek proto popisuje používané proteomické techniky a upozorňuje na práce věnované proteomickému výzkumu hematoonkologických onemocnění, zejména publikací věnovaných výzkumu mnohočetnému myelomu, leukémií a lymfomů. 

Klíčová slova:
proteomika, metody, hematoonkologická onemocnění.


Proteomics Techniques and their Application in Haematological Malignancies

The understanding haematological malignancies at the protein level is important for the prediction of therapy response, the possibility for disease diagnostics, the development of targeted treatment, and it must be based on the knowledge regarding the molecular pathogenesis of the tumour. ‘Proteomics’ describes the analysis of the entire proteome of a cell or a tissue and incorporates multiple technologies, including - Western blotting, two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis, mass spectrometry, and ProteinChip-based technology. Although there is a limited number of studies to date in haematological malignancies, those performed highlight the potential impact of these technologies in the discovery of novel markers associated with the drug resistance and the identification of biomarkers which may facilitate the development of a rapid diagnostic test that would be easily applicable in the clinical setting. Thereby this article describes used proteomics techniques and highlights studies regarding proteomic research in haematological malignancies, namely the primarily publications concerning research of multiple myeloma, leukaemias and lymphomas. 

Key words:
proteomics, methods, haematological malignancies.


Autoři: J. Zelená 1,2;  R. Hájek 1,2,3
Působiště autorů: Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie, Oddělení klinické hematologie FN, Brno–Bohunice 1;  Centrum základního výzkumu pro mnohočetný myelom a monoklonální gamapatie – Integrované laboratoře biomedicínských technologií, Univerzitní kampus MU, Brno–Bohunice 2;  Interní hematoonkologická klinika FN, Brno–Bohunice 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 586-592
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Pochopení hematoonkologických onemocnění na proteinové úrovni je významné pro předpověď citlivosti na podanou terapii, možnost diagnostiky onemocnění či vývoj cílené léčby a musí být podloženo znalostí molekulární patogeneze nádoru. Proteomika popisuje analýzu kompletního proteomu buňky nebo tkáně a zahrnuje v sobě mnoho technologií – Western blotting, dvourozměrnou elektroforézu v polyakrylamidovém gelu, hmotnostní spektrometrii, protein–čipové technologie. Ačkoli dosud bylo provedeno jen několik proteomických studií u hematoonkologických onemocnění, potenciál těchto technologií umožňuje objevení nových biomarkerů spojených s rezistencí na podané léčivo a identifikaci biomarkerů, které mohou usnadnit vývoj rychlých diagnostických testů, snadno aplikovatelných v klinickém nastavení. Článek proto popisuje používané proteomické techniky a upozorňuje na práce věnované proteomickému výzkumu hematoonkologických onemocnění, zejména publikací věnovaných výzkumu mnohočetnému myelomu, leukémií a lymfomů. 

Klíčová slova:
proteomika, metody, hematoonkologická onemocnění.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa