Milníky kardiovaskulární terapie IV. Reserpin


Milníky kardiovaskulární terapie IV. Reserpin

Rauwolfia serpentina je jeden z tropických keřů rodu Apocyanaceae, z nichž některé byly v lidovém lékařství užívány již dávno. Rauwolfie roste v tropickém pásmu Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Extraktů z různých částí rauwolfie i rostlin jí podobných se užívalo ve staroindické medicíně k léčení hadího uštknutí, nespavosti, duševních chorob a jiných onemocnění či obtíží. V Evropě jako první referoval o rauwolfii Georg Eberhard Rumpf roku 1755 ve svém herbáři Herbarium amboinense. První vědecké pojednání o možnostech léčebné aplikace rauwolfiového kořene uveřejnili Sen a Bose roku 1931 v Indian Medical Journal a poté bylo publikováno mnoho prací o rauwolfii z hlediska botanického a farmakognostického a o chemii i farmakologii rauwolfiových alkaloidů v indických i evropských odborných časopisech. Roku 1949 uveřejnil Vakil první pojednání o antihypertenzivním účinku Rauwolfie v British Heart Journal. V laboratořích Ciba v Basileji se zabývali ve 40. letech minulého století Mueller, Schlittler a Bein výzkumem rauwolfiových alkaloidů a v roce 1952 uveřejnili první podrobné pojednání o jejich chemii a farmakologii. V témže roce byl čistý reserpin pod jménem Serpasil Ciba uveden do léčby hypertenze, tachykardie a kardiální tyreotoxikózy. Kombinace reserpinu, dihydroergocristinu a diuretika se dosud užívá (Crystepin a Brinerdin). V psychiatrii měl reserpin převratnou roli v léčení schizofrenie a paranoidních psychóz před zavedením nových syntetických neuroleptik i sedativ a serotonin-dopaminových antipsychotik. V článku jsou též stručně shrnuty základní informace o chemii, farmakologii a klinickém užití reserpinových preparátů. 

Klíčová slova:
reserpin, Rauwolfia serpentina, antihypertenziva, Crystepin, Brinerdin.


Milestones of Cardiovascular Therapy. IV. Reserpine

Reserpine, the purified alkaloid of Rauwolfia serpentina, was the first potent drug widely used in the long-term treatment of hypertension. Rauwolfia serpentina is a tropical woody plant of the Apocyanaceae family ingenious to Asia, South America and Africa. Extracts of its different parts and of plants resembling to rauwolfia were used in Hindu medicine for snakebite, insomnia, insanity and many other diseases and complaints. In Europe, Georg Eberhard Rumpf first reported about rauwolfia in his Herbarium amboinense, 1755. The first modern paper about therapeutic applications of the whole root of rauwolfia was published in 1931 in the Indian Medical Journal by Sen and Bose, and many papers dealing with botanics, chemistry and pharmacology then appeared in Indian and European periodics. In 1949, Vakil published the first report of the antihypertensive effect of rauwolfia in the British Heart Journal. In the Ciba laboratories in Basel, Switzerland, Mueller, Schlittler and Bein analysed various rauwolfia alkaloids and published in 1952 the first complete report about their chemistry and pharmacology. In the same year, reserpine was introduced under the name Serpasil in the treatment of hypertension, tachycardia and thyreotoxicosis. The combination of reserpine, dihydroergocristine and a diuretic is still on the market (Brinerdin, Crystepin). In psychiatry, reserpine was prescribed as a tranqulizing agent until modern synthetic antidepressant and antipsychotic drugs were introduced. The author also briefly summarizes the chemistry, pharmacology and clinical use of reserpine. 

Key words:
reserpine, Rauwolfia serpentina, antihypertensives, Crystepin, Brinerdin.


Autoři: P. Jerie
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2007; 146: 573-577
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Rauwolfia serpentina je jeden z tropických keřů rodu Apocyanaceae, z nichž některé byly v lidovém lékařství užívány již dávno. Rauwolfie roste v tropickém pásmu Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Extraktů z různých částí rauwolfie i rostlin jí podobných se užívalo ve staroindické medicíně k léčení hadího uštknutí, nespavosti, duševních chorob a jiných onemocnění či obtíží. V Evropě jako první referoval o rauwolfii Georg Eberhard Rumpf roku 1755 ve svém herbáři Herbarium amboinense. První vědecké pojednání o možnostech léčebné aplikace rauwolfiového kořene uveřejnili Sen a Bose roku 1931 v Indian Medical Journal a poté bylo publikováno mnoho prací o rauwolfii z hlediska botanického a farmakognostického a o chemii i farmakologii rauwolfiových alkaloidů v indických i evropských odborných časopisech. Roku 1949 uveřejnil Vakil první pojednání o antihypertenzivním účinku Rauwolfie v British Heart Journal. V laboratořích Ciba v Basileji se zabývali ve 40. letech minulého století Mueller, Schlittler a Bein výzkumem rauwolfiových alkaloidů a v roce 1952 uveřejnili první podrobné pojednání o jejich chemii a farmakologii. V témže roce byl čistý reserpin pod jménem Serpasil Ciba uveden do léčby hypertenze, tachykardie a kardiální tyreotoxikózy. Kombinace reserpinu, dihydroergocristinu a diuretika se dosud užívá (Crystepin a Brinerdin). V psychiatrii měl reserpin převratnou roli v léčení schizofrenie a paranoidních psychóz před zavedením nových syntetických neuroleptik i sedativ a serotonin-dopaminových antipsychotik. V článku jsou též stručně shrnuty základní informace o chemii, farmakologii a klinickém užití reserpinových preparátů. 

Klíčová slova:
reserpin, Rauwolfia serpentina, antihypertenziva, Crystepin, Brinerdin.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa