Tuberkulóza v České republice v roce 2005


Tuberkulóza v České republice v roce 2005

Východisko.
V roce 2005 bylo hlášeno do Registru tuberkulózy celkem 1007 nových tuberkulóz (TB) všech forem a lokalizací. 

Metody a výsledky.
Z nich bylo 838 TB plic, definitivních případů TB plic 586 a mikroskopicky pozitivních 326 případů. Proti roku 2004 poklesl počet všech notifikovaných případů TB. U definitivních a mikroskopicky pozitivních TB plic ale došlo k nevýznamnému nárůstu. Celkový počet případů TB všech forem a lokalizací poprvé v České republice poklesl pod 10/100 000 obyvatel. Byl tak potvrzen trend poklesu počtu notifikovaných případů TB začínající v roce 1998. Účinnost antituberkulotické léčby přesáhla v České republice 80 %, 71,2 % nemocných přišlo za lékařem pro potíže. Počet aktivně vyhledaných onemocnění klesl pod 15 %. 

Závěry.
Další opatření kontroly TB je nutné cílit na aktivní vyhledávání případů TB v rizikových skupinách. Česká republika patří do skupiny evropských zemí s příznivou situací v TB a její účinnou kontrolou. 

Klíčová slova:
tuberkulóza, epidemiologie, léčba, rezistence.


Tuberculosis in the Czech Republic in 2005

Background.
The number of notified TB cases decreased in the year 2005, when1007 new TB cases and relapses were reported (9.9/100 000 inhabitants). 

Methods and Results.
838 cases were pulmonary TB (8.2/100 000) and from them 586 were definite pulmonary cases (5.7/100 000). The decreasing trend in TB incidence reported since 1998 has continued. The treatment of definite pulmonary cases notified in 2004 and evaluated in 2005 was effective. Treatment success was in 80.7 % of cases, but failures and interrupted treatment were only 2.5 % of cases. Only 14.7 % new cases of pulmonary TB were found by active case-finding. 

Conclusions.
Next targets of TB control must be an active case-finding in high-risk groups and monitoring latent TB infection. 

Key words:
tuberculosis, epidemiology, treatment, resistance.


Autoři: J. Homolka;  F. Krejbich;  J. Holub 1
Působiště autorů: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Praha ;  Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 1
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 738-742
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
V roce 2005 bylo hlášeno do Registru tuberkulózy celkem 1007 nových tuberkulóz (TB) všech forem a lokalizací. 

Metody a výsledky.
Z nich bylo 838 TB plic, definitivních případů TB plic 586 a mikroskopicky pozitivních 326 případů. Proti roku 2004 poklesl počet všech notifikovaných případů TB. U definitivních a mikroskopicky pozitivních TB plic ale došlo k nevýznamnému nárůstu. Celkový počet případů TB všech forem a lokalizací poprvé v České republice poklesl pod 10/100 000 obyvatel. Byl tak potvrzen trend poklesu počtu notifikovaných případů TB začínající v roce 1998. Účinnost antituberkulotické léčby přesáhla v České republice 80 %, 71,2 % nemocných přišlo za lékařem pro potíže. Počet aktivně vyhledaných onemocnění klesl pod 15 %. 

Závěry.
Další opatření kontroly TB je nutné cílit na aktivní vyhledávání případů TB v rizikových skupinách. Česká republika patří do skupiny evropských zemí s příznivou situací v TB a její účinnou kontrolou. 

Klíčová slova:
tuberkulóza, epidemiologie, léčba, rezistence.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa