Časopis lékařů českých - Číslo 9/2006

Aktuální téma

683
Kam směřuje naše genetická výbava?

R. Brdička, V. Černý


Přehledový článek

688
Biologické mechanizmy stárnutí

B. Otová, Z. Kalvach, M. Šnejdrlová

695
Onemocnění kardiovaskulárního systému a genové polymorfizmy

L. Bartošová, V. Strnadová, M. Bartoš, J. Krčmář, J. Nečas

702
Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

T. Toporcer, J. Radoňak

708
Spotřeba léčiv v seniorské populaci a rizika polyfarmakoterapie ve stáří

H. Kubešová, J. Holík, P. Weber, V. Polcarová, J. Matějovský, K. Mazalová, J. Šlapák


Původní práce

712
Denzita exprese antigenu CD20 na populaci nádorových buněk u pacientů s chronickými lymfoproliferacemi B-lymfocytární řady

V. Suková, M. Klabusay, P. Čoupek, Y. Brychtová, M. Doubek, J. Mayer

718
Chirurgická léčba aktivní infekční endokarditidy: 8leté zkušenosti

M. Kolek, R. Brát

726
Mezinárodní srovnání lékové compliance a faktorů ovlivňujících non-complianci u seniorů s polyfarmakoterapií

E. Topinková, D. Fialová, G. I. Carpenter, R. Bernabei

733
Efektivita výuky teoretické i klinické gerontologie u studentů 1. lékařské fakulty UK v Praze

P. Mádlová, J. Neuwirth, E. Topinková

738
Tuberkulóza v České republice v roce 2005

J. Homolka, F. Krejbich, J. Holub


Kazuistika

743
Spiritualita v medicíně a u návykových nemocí

K. Nešpor, L. Csémy


Speciální sdělení

746
Klinická pastorační péče a její poskytovatel

M. Opatrná

748
Škála hodnocení kontroly tabáku v jednotlivých zemích

E. Králíková


Dějiny lékařství

751
Z dějin české gerontologie a geriatrie

V. Pacovský


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa