Predikce a monitorace těžké akutní pankreatitidy


Predikce a monitorace těžké akutní pankreatitidy

U 20–30 % nemocných s akutní pankreatitidou se vyvine těžká forma onemocnění (TAP) s vysokou mortalitou a morbiditou. Biochemické markery mohou časně diagnostikovat rozvoj TAP. Přehledový článek krátce komentuje klinickou využitelnost jednotlivých ukazatelů rozvoje TAP. Řada biochemických ukazatelů může předikovat rozvoj TAP s různou specificitou a senzitivitou. Dle současných výsledků je přínosné při přijetí vyšetření sérového prokalcitoninu a z moči stanoveného trypsinogen aktivačního peptidu. Sérové hladiny interleukinu -6 a -8 během 24 hodin od přijetí a po 48 hodinách od přijetí stanovení C-reaktivního proteinu. Vhodné je denní stanovení sérové hladiny prokalcitoninu. 

Klíčová slova:
těžká akutní pankreatitida, monitorace, diagnostika.


Prediction and Monitoring of Severe Acute Pancreatitis

Twenty to thirty percent patients with acute pancreatitis develop severe acute pancreatitis with high mortality and morbidity rate. Markers of severity of acute pancreatitis are clinically important for the early diagnosis of complications. We reviewed the literature for markers of acute pancreatitis. on their relevance for prediction of severe pancreatitis are given. Several markers can predict severe cases of acute pancreatitis with a different positive and negative predictive value. Useful predictors of severity may include serum procalcitonin and urinary trypsinogen activation peptide at the admission, serum interleukins-6 and -8 at 24 h, and serum C-reactive protein (CRP) in 48 hours interval. The valuable marker for daily monitoring appears to be serum procalcitonin. 

Key words:
severe acute pancreatitis, monitoring, diagnostic.


Autoři: R. Gürlich 1,2;  P. Maruna 2;  J. Špičák 3
Působiště autorů: Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1;  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK, Praha 2;  Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 437-441
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

U 20–30 % nemocných s akutní pankreatitidou se vyvine těžká forma onemocnění (TAP) s vysokou mortalitou a morbiditou. Biochemické markery mohou časně diagnostikovat rozvoj TAP. Přehledový článek krátce komentuje klinickou využitelnost jednotlivých ukazatelů rozvoje TAP. Řada biochemických ukazatelů může předikovat rozvoj TAP s různou specificitou a senzitivitou. Dle současných výsledků je přínosné při přijetí vyšetření sérového prokalcitoninu a z moči stanoveného trypsinogen aktivačního peptidu. Sérové hladiny interleukinu -6 a -8 během 24 hodin od přijetí a po 48 hodinách od přijetí stanovení C-reaktivního proteinu. Vhodné je denní stanovení sérové hladiny prokalcitoninu. 

Klíčová slova:
těžká akutní pankreatitida, monitorace, diagnostika.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autori: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Autori: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Farmakoterapie akutní a chronické bolesti

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa