Neuronová síť


Neuronová síť

Funkce centrálního nervového systému je založena na vzájemných vztazích mezi nervovými buňkami. Popis nervových buněk a jejich výběžků včetně vzájemných spojení byl dán rozvojem vlastností optického mikroskopu a impregnačních metod a je spojen se jmény: Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723), J. Ev. Purkyně (1787–1869), Camillo Golgi (1843–1926), Ramóny y Cajal (1852–1934). Základními jednotkami neuronové sítě jsou synapse. Termín „synapse“ zavedl do neurofyziologie Charles Scott Sherrington (1857–1952). Většina kontaktů mezi nervovými buňkami je zprostředkována mediátorem působícím na receptory postsynaptické membrány, popř. na autoreceptory presynaptické části synapse. Vazba váčku k presynaptické membráně a uvolnění mediátoru do synaptické štěrbiny přitom závisí na koncentraci kalcia a na přítomnosti celé řady proteinů v presynaptickém elementu. 

Klíčová slova:
J. Ev. Purkyně, neuron, neuronová síť, synapse.


Neuronal Network

Function of the central nervous system is based on mutual relations among the nerve cells. Description of nerve cells and their processes, including their contacts was enabled by improvement of optical features of the microscope and by the development of impregnation techniques. It is associated with the name of Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723), J. Ev. Purkyně (1787–1869), Camillo Golgi (1843–1926), and Ramón y Cajal (1852–1934). Principal units of the neuronal network are the synapses. The term synapse was introduced into neurophysiology by Charles Scott Sherrington (1857–1952). Majority of the interactions between nerve cells is mediated by neurotransmitters acting at the receptors of the postsynaptic membrane or at the autoreceptors of the presynaptic part of the synapse. Attachment of the vesicles to the presynaptic membrane and the release of the neurotransmitter into the synaptic cleft depend on the intracellular calcium concentration and on the presence of several proteins in the presynaptic element. 

Key words:
J. Ev. Purkyně, neuron, neuronal network, synaps.


Autoři: M. Langmeier;  D. Marešová
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 624-626
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Funkce centrálního nervového systému je založena na vzájemných vztazích mezi nervovými buňkami. Popis nervových buněk a jejich výběžků včetně vzájemných spojení byl dán rozvojem vlastností optického mikroskopu a impregnačních metod a je spojen se jmény: Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723), J. Ev. Purkyně (1787–1869), Camillo Golgi (1843–1926), Ramóny y Cajal (1852–1934). Základními jednotkami neuronové sítě jsou synapse. Termín „synapse“ zavedl do neurofyziologie Charles Scott Sherrington (1857–1952). Většina kontaktů mezi nervovými buňkami je zprostředkována mediátorem působícím na receptory postsynaptické membrány, popř. na autoreceptory presynaptické části synapse. Vazba váčku k presynaptické membráně a uvolnění mediátoru do synaptické štěrbiny přitom závisí na koncentraci kalcia a na přítomnosti celé řady proteinů v presynaptickém elementu. 

Klíčová slova:
J. Ev. Purkyně, neuron, neuronová síť, synapse.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa