Prolongovaný únik vzduchu po plicních resekcích


Prolongovaný únik vzduchu po plicních resekcích

Východisko.
Cílem prospektivní studie bylo zjistit rizikové faktory prolongovaného úniku vzduchu po plicních resekcích. 

Metody a výsledky.
Do prospektivní studie bylo zařazeno 205 pacientů po plicních operacích. Pacienti byli operování na naší klinice v období leden 2003 a březen 2004. Prolongovaný únik vzduchu (PAL) byl definován jako hrudní drenáž pro přetrvávající únik vzduchu trvající 7 a více dní. PAL se vyskytla u 17 (8,3 %) pacientů a trval 10,1±3,5 dní. Jako signifikantní rizikový faktor pro vznik této komplikace byla identifikováná chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) (p<0,05). PAL signifikantně prodlužuje dobu hospitalizace pacienta (p<0,01). 

Závěry.
Pacienti s COPD mají signifikantně vyšší riziko vzniku PAL po plicní resekci. Mezi možnosti snížení rizika vzniku komplikace patří šetrná disekce plicního parenchymu, použití staplerů k uvolnění mezilalokových štěrbin a aplikace perikardialních bovinních proužků na staplerové linie u rizikových pacientů. 

Klíčová slova:
plicní resekce, prolongovaný únik vzduchu, chronická bronchopulmonalní nemoc.


Pulmonary Resections and Prolonged Air Leak

Background.
The aim of our study was to determine risk factors for prolonged air leak after pulmonary resections. 

Methods and Results.
Two hundred and five patients were operated at our department between January 2003 and March 2004. Prolonged air leak (PAL) was defined as an air leak lasting 7 days or more of postoperative chest tube drainage. PAL occurred in 17 (8.3 %) patients and it lasted 10.1±3.5 days. COPD remained the only variable predicted for PAL (p<0.05). This complication significantly prolongs the length of hospitalization (p<0.01). 

Conclusions.
COPD patients have significantly higher risk for PAL following pulmonary resection. Intraoperative prevention of the air leak requires meticulous surgical technique, stapler use and application of pericardial bovine strips. 

Key words:
pulmonary resection, prolonged air leak, chronic obstructive pulmonary disease.


Autoři: A. J. Stolz;  J. Schützner;  R. Lischke ;  J. Šimonek;  P. Pafko
Působiště autorů: 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 304-307
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Cílem prospektivní studie bylo zjistit rizikové faktory prolongovaného úniku vzduchu po plicních resekcích. 

Metody a výsledky.
Do prospektivní studie bylo zařazeno 205 pacientů po plicních operacích. Pacienti byli operování na naší klinice v období leden 2003 a březen 2004. Prolongovaný únik vzduchu (PAL) byl definován jako hrudní drenáž pro přetrvávající únik vzduchu trvající 7 a více dní. PAL se vyskytla u 17 (8,3 %) pacientů a trval 10,1±3,5 dní. Jako signifikantní rizikový faktor pro vznik této komplikace byla identifikováná chronická obstrukční plicní nemoc (COPD) (p<0,05). PAL signifikantně prodlužuje dobu hospitalizace pacienta (p<0,01). 

Závěry.
Pacienti s COPD mají signifikantně vyšší riziko vzniku PAL po plicní resekci. Mezi možnosti snížení rizika vzniku komplikace patří šetrná disekce plicního parenchymu, použití staplerů k uvolnění mezilalokových štěrbin a aplikace perikardialních bovinních proužků na staplerové linie u rizikových pacientů. 

Klíčová slova:
plicní resekce, prolongovaný únik vzduchu, chronická bronchopulmonalní nemoc.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
nový kurz
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa