Sérové nádorové markery u exokrinních adenokarcinomů pankreatu


Sérové nádorové markery u exokrinních adenokarcinomů pankreatu

Nádory pankreatu patří mezi nádorová onemocnění s nejhorší prognózou. Jedinou kurativní metodou je včasná radikální operace s kompletním odstraněním tumoru, ale pouze okolo 5 % nádorů je verifikováno v tomto stadiu. Více než 60 % případů je klasifikováno jako primárně pokročilé onemocnění, kde připadá v úvahu jen paliativní léčba. Pouze včasná diagnostika může přinést zlepšení léčebných výsledků. Vzhledem k anatomickému uložení pankreatu je časná diagnostika pomocí zobrazovacích či endoskopických metod v současné době omezená. Jednou z dalších diagnostických možností včasné detekce nádorů pankreatu může být vyšetření sérových nádorových markerů. V přehledovém článku proto autoři shrnují dosavadní poznatky o možném využití sérových nádorových markerů pro diagnostiku, prognózu a monitoraci terapie exokrinních adenokarcinomů pankreatu s ohledem na praktické využití v rutinní klinické praxi. 

Klíčová slova:
adenokarcinom pankreatu, nádorové markery, CA 19-9.


Serum Tumor Markers at Exocrine Adenocarcinoma of Pancreas

Pancreatic cancer represents a group of cancers with the worst prognosis. There exists only one method of successful therapy - radical surgery, i.e. the complete resection of the tumor. However, only 5 % of cases are diagnosed in the early stage. More than 60 % are recognised in the period of advanced disease. For those patients only palliative treatment can be used. Only early diagnosis can ensure better therapy results. Possibility of early diagnosis based on imaging and endoscope methods is at present very limited due to the anatomical location of pancreas. Serum tumor markers assessment might represent one of the possibilities of early detection of the pancreatic cancer. Review summarizes current knowledge on the use of tumor markers for diagnosis, prognosis and therapy monitoring of pancreatic exocrine adenocarcinomas with respect to the clinical use at the daily routine practice. 

Key words:
pancreatic adenocarcinoma, tumor markers, CA 19-9.


Autoři: L. Holubec;  J. Fínek;  O. Topolčan 1;  Š. Svobodová 2
Působiště autorů: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň ;  ONM – úsek imunodiagnostiky FN, Plzeň 1;  III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 86-88
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Nádory pankreatu patří mezi nádorová onemocnění s nejhorší prognózou. Jedinou kurativní metodou je včasná radikální operace s kompletním odstraněním tumoru, ale pouze okolo 5 % nádorů je verifikováno v tomto stadiu. Více než 60 % případů je klasifikováno jako primárně pokročilé onemocnění, kde připadá v úvahu jen paliativní léčba. Pouze včasná diagnostika může přinést zlepšení léčebných výsledků. Vzhledem k anatomickému uložení pankreatu je časná diagnostika pomocí zobrazovacích či endoskopických metod v současné době omezená. Jednou z dalších diagnostických možností včasné detekce nádorů pankreatu může být vyšetření sérových nádorových markerů. V přehledovém článku proto autoři shrnují dosavadní poznatky o možném využití sérových nádorových markerů pro diagnostiku, prognózu a monitoraci terapie exokrinních adenokarcinomů pankreatu s ohledem na praktické využití v rutinní klinické praxi. 

Klíčová slova:
adenokarcinom pankreatu, nádorové markery, CA 19-9.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa