Dlouhodobé sledování funkce ledvin po ortotopické transplantaci jater


Dlouhodobé sledování funkce ledvin po ortotopické transplantaci jater

Východisko.
Renální dysfunkce u jedinců po ortotopické transplantaci jater (OTJ) je častá a významně se podílí na morbiditě a mortalitě těchto nemocných. Cílem této práce bylo zjistit úroveň glomerulární filtrace (GF) v 1.–5. roce po OTJ. 

Metody a výsledky.
U 75 jedinců byla sledována sérová koncentrace kreatininu (Skr), clearance kreatininu (Ckr) a predikovaná hodnota clearance kreatininu na podkladě vzorce Cockcrofta a Gaulta (CG). Normální hodnoty sledovaných parametrů (Skr <110 umol/l, Ckr ≥1,3 ml/s/1,73 m²) byly zjištěny pouze u 16 % jedinců. Významné snížení GF (Ckr <0,5 ml/s/1,73 m²) bylo zaznamenáno v 24 % případů, ve 4 % případů došlo k akutnímu selhání ledvin, které vyžadovalo přechodnou dialyzační léčbu. V 60 % případů bylo zaznamenáno snížení GF různého stupně nevyžadující dialyzační léčbu. Průměrná hodnota Skr se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí 112,1±27,0 až 127,0±41,3 μmol/l, Ckr činila 1,1±0,4 až 1,3±0,5 ml/s/1,73 m² a CG se pohybovala v rozmezí 1,0±0,4 až 1,2±0,6 ml/s/1,73m². 

Závěry.
Úroveň renální funkce nejevila významnou závislost na hodnotě krevního tlaku a sérové hladině lipidů. Jako významný faktor se jeví úroveň renální funkce před OTJ. Vzhledem k tomu, že úroveň renální funkce po OTJ může významně ovlivňovat potransplantační průběh, je nezbytné u těchto jedinců pravidelně sledovat hodnotu GF. 

Klíčová slova:
ortotopická transplantace jater-funkce ledvin.


Long-term Follow up of Renal Function After Orthotopic Liver Transplantation

Background.
Renal dysfunction in patients after the orthotopic liver transplantation (OLT) is frequent and it significantly contributes to the morbidity and mortality. The aim of our work was to assess the level of glomerular function (GFR) within the first to fifth year after OLT. 

Methods and Results.
Serum creatinine concentration (Skr), creatinine clearance (Ckr) and predicted value of creatinine clearance using the Cockcrofta a Gaulta formula (CG) were assessed in 75 patients. Normal values of the given parameters (Skr <110 umol/l, Ckr ≥1,3 ml/s/1,73 m²) were found only in 16 % of all patients. Significant decrease of GFR (Ckr <0,5 ml/s/1,73 m²) was found in 24 % of cases, acute renal failure, which required transitory haemodialysis developed in 4 % of patients. In 60 % of patients various degree of GFR decrease was found without the necessity of haemodialysis. 

Conclusions.
Level of renal functions was not significantly related to the blood pressure or serum lipids concentration. An important factor appeared to be the level of renal function before OLT. Because the level of renal function after OLT can significantly influence the post transplantation development, regular follow up of GFR is recommended. 

Key words:
orthotopic liver transplantation, renal function.


Autoři: O. Schück;  H. Gottfriedová 1;  J. Malý 1;  J. Špičák 1;  P. Trunečka 1;  M. Ryska 2;  F. Bělina 2;  J. Skibová 3;  M. Štollová;  I. Brůžková
Působiště autorů: Klinika nefrologie IKEM, Praha ;  Klinika hepatogastroenterologie IKEM, Praha 1;  Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 2;  Transplantační centrum IKEM, Praha 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 119-122
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Renální dysfunkce u jedinců po ortotopické transplantaci jater (OTJ) je častá a významně se podílí na morbiditě a mortalitě těchto nemocných. Cílem této práce bylo zjistit úroveň glomerulární filtrace (GF) v 1.–5. roce po OTJ. 

Metody a výsledky.
U 75 jedinců byla sledována sérová koncentrace kreatininu (Skr), clearance kreatininu (Ckr) a predikovaná hodnota clearance kreatininu na podkladě vzorce Cockcrofta a Gaulta (CG). Normální hodnoty sledovaných parametrů (Skr <110 umol/l, Ckr ≥1,3 ml/s/1,73 m²) byly zjištěny pouze u 16 % jedinců. Významné snížení GF (Ckr <0,5 ml/s/1,73 m²) bylo zaznamenáno v 24 % případů, ve 4 % případů došlo k akutnímu selhání ledvin, které vyžadovalo přechodnou dialyzační léčbu. V 60 % případů bylo zaznamenáno snížení GF různého stupně nevyžadující dialyzační léčbu. Průměrná hodnota Skr se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí 112,1±27,0 až 127,0±41,3 μmol/l, Ckr činila 1,1±0,4 až 1,3±0,5 ml/s/1,73 m² a CG se pohybovala v rozmezí 1,0±0,4 až 1,2±0,6 ml/s/1,73m². 

Závěry.
Úroveň renální funkce nejevila významnou závislost na hodnotě krevního tlaku a sérové hladině lipidů. Jako významný faktor se jeví úroveň renální funkce před OTJ. Vzhledem k tomu, že úroveň renální funkce po OTJ může významně ovlivňovat potransplantační průběh, je nezbytné u těchto jedinců pravidelně sledovat hodnotu GF. 

Klíčová slova:
ortotopická transplantace jater-funkce ledvin.


Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa