Využití bioimpedanční metody pro stanoveníprocenta tělesného tuku obézních žen


Využití bioimpedanční metody pro stanoveníprocenta tělesného tuku obézních žen

Východisko.
Pro stanovení procenta tělesného tuku je v praxi často využívána bioimpedanční analýza. Přesnostvýsledků získaných touto metodou závisí na použité predikční rovnici, která musí respektovat danou populačnískupinu, tělesné složení jedince, věk a pohlaví. Pro obézní populaci s podílem tuku nad 30 % byla zjištěna potřebakonstrukce speciálních predikčních rovnic. Cílem práce bylo ověřit využitelnost bioimpedanční metody a sestavenívhodné predikční rovnice pro kategorii obézních žen.Metody a výsledky. Skupině 63 obézních žen bylo měřeno procento tělesného tuku pomocí 3 metod:bi oimpedančnímetody s tetrapolárním uspořádáním elektrod, bioimpedanční metody s bipedálním uspořádáním elektrod (přístrojTANITA) a metody duální rentgenové absorpciometrie (DEXA). Střední hodnoty procenta tuku získané výšeuvedenými metodami (39,9 %, resp. 42,2 %, resp. 48,7 %) se významně lišily. Mezi výsledky získanými tetrapolárníbioimpedanční metodou a referenční DEXA metodou byla zjištěna významná korelace (R=0,73). K vyrovnánírozdílů mezi středními hodnotami byla sestavena nová predikční rovnice pro stanovení procenta tuku obézních ženpomocí tetrapolární bioimpedanční metody. Stanovení procenta tuku pomocí přístroje TANITA nevykázalo dobroushodu s kontrolní DEXA metodou.Závěry. Měření procenta tuku obézních žen pomocí tetrapolární bioimpedanční metody se v této studii ukázalosrovnatelné s referenční DEXA metodou, za předpokladu užití nově sestavené predikční rovnice.

Klíčová slova:
bioimpedanční analýza, predikční rovnice, tělesný tuk.


The Use of Bioimpedance Analysis for the Assessment of Relative Body Fat in Obese Women

Background.
Bioimpedance analysis (BIA) is often used for the assessment of relative body fat (%BF). The accuracyof the test depends on prediction equation used, which respects the group of population, body composition, age andgender of the individual. The requirement to construct a specific prediction equation for obese population with morethan 30% body fat was suggested. The objective of the study was to evaluate the validity of bioimpedance analysisand to develop population-specific prediction equation for obese women.Methods and Results. Relative body fat were measured in set of 63 obese women by means of 3 methods:t etrapolarbioimpedance analysis, bipedal bioimpedance analysis and dual energy X-ray absorbtiometry (DEXA). Significantdifferences were found among mean values of %BF measured by methods above (39,9%, 42,2% and 48,7%,respectively). Significant correlation between results obtained by tetrapolar BIA and by DEXA method was noticed(R=0,73). New specific prediction equation was developed for measuring %BF of obese women by tetrapolar BIA.No good agreement between bipedal BIA and DEXA method was found.Conclusions. By using the new prediction equation, measurement of the relative body fat in obese women bytetrapolar bioimpedance analysis was comparable with the reference DEXA method.

Key words:
bioimpedance analysis, prediction equation, body fat.


Autoři: E. Všetulová;  V. Bunc
Působiště autorů: FTVSU K, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 528-532
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pro stanovení procenta tělesného tuku je v praxi často využívána bioimpedanční analýza. Přesnostvýsledků získaných touto metodou závisí na použité predikční rovnici, která musí respektovat danou populačnískupinu, tělesné složení jedince, věk a pohlaví. Pro obézní populaci s podílem tuku nad 30 % byla zjištěna potřebakonstrukce speciálních predikčních rovnic. Cílem práce bylo ověřit využitelnost bioimpedanční metody a sestavenívhodné predikční rovnice pro kategorii obézních žen.Metody a výsledky. Skupině 63 obézních žen bylo měřeno procento tělesného tuku pomocí 3 metod:bi oimpedančnímetody s tetrapolárním uspořádáním elektrod, bioimpedanční metody s bipedálním uspořádáním elektrod (přístrojTANITA) a metody duální rentgenové absorpciometrie (DEXA). Střední hodnoty procenta tuku získané výšeuvedenými metodami (39,9 %, resp. 42,2 %, resp. 48,7 %) se významně lišily. Mezi výsledky získanými tetrapolárníbioimpedanční metodou a referenční DEXA metodou byla zjištěna významná korelace (R=0,73). K vyrovnánírozdílů mezi středními hodnotami byla sestavena nová predikční rovnice pro stanovení procenta tuku obézních ženpomocí tetrapolární bioimpedanční metody. Stanovení procenta tuku pomocí přístroje TANITA nevykázalo dobroushodu s kontrolní DEXA metodou.Závěry. Měření procenta tuku obézních žen pomocí tetrapolární bioimpedanční metody se v této studii ukázalosrovnatelné s referenční DEXA metodou, za předpokladu užití nově sestavené predikční rovnice.

Klíčová slova:
bioimpedanční analýza, predikční rovnice, tělesný tuk.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa