Hormony a kvalita života stárnoucích mužů


Hormony a kvalita života stárnoucích mužů

Východisko.
Přibývající věk umužů jemimo jiné provázen postupnýmpoklesemandrogenně-anabolických steroidů.Příznaky tohoto poklesu označovaného jako PADAM syndrom (Partial Androgen Decline in the Aging Male) lzev indikovaných případech zmírnit androgenní náhradní terapií.Metody a výsledky. Pro rozhodnutí, kdy je možno o androgenní terapii uvažovat, jsou používána různá kritéria.Z hormonálních hladin je to zejména celkový testosteron, volný testosteron, biologicky dostupný testosteron,dehydroepiandrosteron. Pro základní orientaci se také osvědčil dotazník univerzity v St. Louis. Cílem práce byloověřit, jak se projeví stárnutí na hormonální homeostáze vyjádřené laboratorními parametry a nakolik jsou tyto údajeshodné s informacemi získanými od pacientů dotazníkovou formou. Vyšetřeno bylo 216 mužů starších 50 let,stanoveny byly hormonální ukazatele (testosteron, index volného testosteronu, androstendion, dihydrotestosteron,dehydroepiandrosteron a jeho sulfát, dva izomerní 7-hydroxydehydroepiandrosterony, epitestosteron, LH, FSH,prolaktin a AHBG) a vyhodnocen byl dotazník univerzity v St. Louis a vypočteno bylo, nakolik údaje korelují.Závěry. Studie potvrzuje, že nejvýraznější je pokles indexu volného testosteronu, daný vzestupem hladin SHBG,a pokles dehydroepiandrosteronu a jeho derivátů. Nebyla nalezena přímá korelace hladin hormonů s jednotlivýmipoložkami dotazníku ani s celkovým skóre zjištěným ze sledovaných údajů pacientů. I když dotazník má svouinformační hodnotu, kritéria pro androgenní substituci přináší teprve analýza hormonálních hladin.

Klíčová slova:
stárnutí, PADAM, andropauza, androgeny, dehydroepiandrosteron, dotazník St. Louis.


Hormones and Well Being of the Aging Men

Backround.
Aging men suffer from a decrease of androgen-anabolic steroids known as „Partial Androgen Declinein the Aging Male“ (PADAM) that is sometimes compensated by the use of androgen replacement therapy.Methods and Results. To decide whether androgen therapy should be considered, hormonal serum levels arecommonly tested. In addition, the St. Louis questionnaire is used as and indication. Accordingly, serum levels oftestosterone, androstendione, dihydrotestosterone, dehydroepiandrosterone, its sulphate, epimers of 7-hydroxy-dehydroepiandrosterone,epitestosterone, lutropin, follitropin, prolactin and sex hormone binding globulin weremeasured in 216 men over 50 years of age. Further, the Sr. Louis questionnaire was applied and the extent of therelations among the data was evaluated. RIA and IRMA kits from Immunotech and Orion-Diagnostica were usedfor measurement of the hormones except epitestosterone and 7-hydroxy-dehydroepiandrosterone epimers, whichwere determined using specific radioimmunoassays.Conclusions. The decline in the index of free testosterone, given by the increase of SHBG levels, as well as thedecrease in the levels of DHEA and its derivates were the most prominent. No correlation was found between thelevels of hormones and the individual items of the questionnaire or with the total score calculated from thequestionnaire data. In conclusion, the University of Saint Louis questionnaire did not give a reliable indication ofan androgen deficit. However, the found values and their changes can still be helpful during the decision processconcerning indication and initiation of hormone replacement.

Key words:
aging, PADAM, andropause, androgens, dehydroepiandrosterone, St. Louis questionnaire.


Autoři: M. Hanuš;  M. Matoušková;  L. Stárka 1;  M. Hill 1
Působiště autorů: Urocentrum, Praha 1Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2003; : 157-163
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Přibývající věk umužů jemimo jiné provázen postupnýmpoklesemandrogenně-anabolických steroidů.Příznaky tohoto poklesu označovaného jako PADAM syndrom (Partial Androgen Decline in the Aging Male) lzev indikovaných případech zmírnit androgenní náhradní terapií.Metody a výsledky. Pro rozhodnutí, kdy je možno o androgenní terapii uvažovat, jsou používána různá kritéria.Z hormonálních hladin je to zejména celkový testosteron, volný testosteron, biologicky dostupný testosteron,dehydroepiandrosteron. Pro základní orientaci se také osvědčil dotazník univerzity v St. Louis. Cílem práce byloověřit, jak se projeví stárnutí na hormonální homeostáze vyjádřené laboratorními parametry a nakolik jsou tyto údajeshodné s informacemi získanými od pacientů dotazníkovou formou. Vyšetřeno bylo 216 mužů starších 50 let,stanoveny byly hormonální ukazatele (testosteron, index volného testosteronu, androstendion, dihydrotestosteron,dehydroepiandrosteron a jeho sulfát, dva izomerní 7-hydroxydehydroepiandrosterony, epitestosteron, LH, FSH,prolaktin a AHBG) a vyhodnocen byl dotazník univerzity v St. Louis a vypočteno bylo, nakolik údaje korelují.Závěry. Studie potvrzuje, že nejvýraznější je pokles indexu volného testosteronu, daný vzestupem hladin SHBG,a pokles dehydroepiandrosteronu a jeho derivátů. Nebyla nalezena přímá korelace hladin hormonů s jednotlivýmipoložkami dotazníku ani s celkovým skóre zjištěným ze sledovaných údajů pacientů. I když dotazník má svouinformační hodnotu, kritéria pro androgenní substituci přináší teprve analýza hormonálních hladin.

Klíčová slova:
stárnutí, PADAM, andropauza, androgeny, dehydroepiandrosteron, dotazník St. Louis.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa