ÚSTAV PRO CHOROBY OBĚHU KREVNÍHO (ÚCHOK)1951–1971


ÚSTAV PRO CHOROBY OBĚHU KREVNÍHO (ÚCHOK)1951–1971

Základní funkcí ÚCHOK byl výzkum příčin, patogeneze, léčby a prevence nejčastějších a společensky nejzávaž-nějších chorob krevního oběhu. Podle toho byly složeny výzkumné skupiny: Arteriální hypertenze (vedoucí JanBrod); Onemocnění věnčitých tepen (Vilém Ganz za Klementa Webera); Arterioskleróza (Tibor Zemplenyi); Vyššínervová činnost ve vztahu k oběhu krve (Walter Ehrlich); Poruchy oběhové regulace (Zdeněk Fejfar). Pochopitelněv zájmu klinické kardiologie byly také i poruchy srdečních chlopní, ledvin a elektrolytového metabolizmu a one -mocnění obvodových cév. Veškerá činnost ústavu byla zaměřena na pacienta. Proto také bází ústavu bylo klinickéoddělení s 80 lůžky a s několika ambulancemi. K němu patřily laboratoře RTG, EKG, biochemie, hematologie.Výzkumná činnost začínala klinickým problémem. A pouze otázky, které nebylo možné řešit studiem na člověku,byly předávány do pokusných laboratoří. Všechna nová diagnostická i terapeutická opatření byla co nejrychlejipředávána do klinické praxe. Již po prvních několika letech se ÚCHOK dostal do mezinárodního povědomí a stalse předním klinickým pracovištěm v Československé republice. Většina jeho členů patří mezi naše i zahraničnípřední osobnosti.

Klíčová slova:
historie, kardiovaskulární výzkum, vědecký ústav.Institute for Cardiovascullar Research 1951–1971


Institute for Cardiovascullar Research 1951–1971

Investigation of causes, pathogenesis, therapy and prevention of the most frequent circulatory diseases has beenthe key task of the Institute for Cardiovascular Research founded in 1951. The Institute’s Working groups werecreated accordingly: Arterial hypertension (headed by Jan Brod), Coronary heart disease (Vilém Ganz), Arterio-sclerosis (Tibor Zemplényi), Higher nervous activity in relation to circulation (Walter Ehrlich), Disturbance in thecirculatory regulations (Zdeněk Fejfar). Rheumatic heart disease, disturbed function of the kidneys and of theelectrolyte metabolism and peripheral vascular disease were also of the clinical interest. The care of patients wasthe indispensable basis for clinical research. Consisted of the clinical department with 80 beds, large outpatientdepartment, RTG, ECG, biochemical and haematological laboratories. Research projects originated from clinicalproblem investigated primarily in man. Animal experiment was used only in the solution on man proved not possible.Within a couple of years the Cardiovascular Research Institute became well known abroad and one of the leadingclinical centres in Czechoslovakia.

Key words:
history, cardiovascular research, Research Institute.


Autoři: Z. Fejfar
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 160-163
Kategorie: Články

Souhrn

Základní funkcí ÚCHOK byl výzkum příčin, patogeneze, léčby a prevence nejčastějších a společensky nejzávaž-nějších chorob krevního oběhu. Podle toho byly složeny výzkumné skupiny: Arteriální hypertenze (vedoucí JanBrod); Onemocnění věnčitých tepen (Vilém Ganz za Klementa Webera); Arterioskleróza (Tibor Zemplenyi); Vyššínervová činnost ve vztahu k oběhu krve (Walter Ehrlich); Poruchy oběhové regulace (Zdeněk Fejfar). Pochopitelněv zájmu klinické kardiologie byly také i poruchy srdečních chlopní, ledvin a elektrolytového metabolizmu a one -mocnění obvodových cév. Veškerá činnost ústavu byla zaměřena na pacienta. Proto také bází ústavu bylo klinickéoddělení s 80 lůžky a s několika ambulancemi. K němu patřily laboratoře RTG, EKG, biochemie, hematologie.Výzkumná činnost začínala klinickým problémem. A pouze otázky, které nebylo možné řešit studiem na člověku,byly předávány do pokusných laboratoří. Všechna nová diagnostická i terapeutická opatření byla co nejrychlejipředávána do klinické praxe. Již po prvních několika letech se ÚCHOK dostal do mezinárodního povědomí a stalse předním klinickým pracovištěm v Československé republice. Většina jeho členů patří mezi naše i zahraničnípřední osobnosti.

Klíčová slova:
historie, kardiovaskulární výzkum, vědecký ústav.Institute for Cardiovascullar Research 1951–1971

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa