DEPRESIVNÍ A BOLESTIVÉ STAVY U ONKOLOGICKYNEMOCNÝCH A JEJICH LÉČBA


DEPRESIVNÍ A BOLESTIVÉ STAVY U ONKOLOGICKYNEMOCNÝCH A JEJICH LÉČBA

Současné trendy v léčbě onkologicky nemocných směřují ke komplexnímu pojetí a využití všech aspektů, kteréovlivňují celkový zdravotní stav nemocného včetně psychických faktorů.Biobehaviorální výzkum nádorů zkoumá biologické, psychologické a sociální markery a směřuje k efektivnějšía komplexnější terapeutické intervenci včetně psychoterapie, socioterapie, psychofarmakoterapie. Není sporu o tom,že onemocnění zhoubným nádorem, jeho průběh a léčba, představuje pro postižené pacienty závažný psychickýstres, spojený nezřídka s bolestí, četnými tělesnými obtížemi, snížením či ztrátou dosavadního společenskéhouplatnění, omezením sociálních kontaktů a v nemálo případech i hrozbu blízké smrti. S tím souvisí vznik zvýšenízávislosti, strachu, úzkosti a beznaděje. Dle názoru odborníků jsou emoční reakce onkologicky nemocných dostipodobné reakcím osob trpících jinými vleklými onemocněními.

Klíčová slova:
onkologicky nemocný, deprese, bolest, antidepresiva.


Depressive and Painful States of Oncologically Diseased Patie nts and their Treatment

Current trends in the treatment of oncologically diseased patients are aimed at comprehensive conception and atevaluation of all aspects influencing the health state of the patient including the psychical factors. Behavioral researchstudies the biological, psychological and social markers. It has brought more effective and more comprehensivetherapeutical activities, including psychotherapy, sociotherapy and psychopharmacotherapy. It is sure that malignanttumors, their development and treatment represent a serious psychical stress. It is often connected with pain, severebody complains, and also with lowering or loss of the social position, reduction of social contacts and in seriouscases with the threat of death. It can result an increasing dependence, anxiety, phobia and hopelessness. Accordingto experts, the emotional reactions of oncologically diseased are similar to reactions of patients suffering from otherchronic diseases.

Key words:
oncologically diseased, depression, pain, antidepressants.


Autoři: D. Hynčík;  I. Průša
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 85-88
Kategorie: Články

Souhrn

Současné trendy v léčbě onkologicky nemocných směřují ke komplexnímu pojetí a využití všech aspektů, kteréovlivňují celkový zdravotní stav nemocného včetně psychických faktorů.Biobehaviorální výzkum nádorů zkoumá biologické, psychologické a sociální markery a směřuje k efektivnějšía komplexnější terapeutické intervenci včetně psychoterapie, socioterapie, psychofarmakoterapie. Není sporu o tom,že onemocnění zhoubným nádorem, jeho průběh a léčba, představuje pro postižené pacienty závažný psychickýstres, spojený nezřídka s bolestí, četnými tělesnými obtížemi, snížením či ztrátou dosavadního společenskéhouplatnění, omezením sociálních kontaktů a v nemálo případech i hrozbu blízké smrti. S tím souvisí vznik zvýšenízávislosti, strachu, úzkosti a beznaděje. Dle názoru odborníků jsou emoční reakce onkologicky nemocných dostipodobné reakcím osob trpících jinými vleklými onemocněními.

Klíčová slova:
onkologicky nemocný, deprese, bolest, antidepresiva.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa