LEDVINY, STÁRNUTÍ A TRANSPLANTACE


LEDVINY, STÁRNUTÍ A TRANSPLANTACE

V posledních letech vzrostly počty nemocných v chronickém renálním selhání čekajících na transplantaci ledviny,kdežto počty vhodných zemřelých dárců stagnovaly. Tento nesoulad vedl transplantační komunitu k uvolněníindikačních kritérií i pro odběr ledvin od starých dárců. Z řady klinických studií vyplývá, že i když jsou krátkodobévýsledky podobné, v delším časovém intervalu je přežití transplantovaných ledvin odebraných od starých dárcůkratší v porovnání s dárci mladšími. Věk dárce je rovněž považován za významný rizikový faktor časnějšího vznikuchronické dysfunkce transplantované ledviny nazývané chronickou rejekcí. V toto přehledném článku pojednávámeo některých fyziologických pochodech ve stárnoucích ledvinách a dále o osudu takovýchto ledvin po transplantaci.

Klíčová slova:
stárnutí, transplantace ledviny, chronické rejekce.


Kidney, Aging and Transplantation

The discrepancy between the increasing number of patients listed for kidney transplantation and limited cadaverdonor sources has led the transplant community towards indication of elderly people as potential kidney donors.Based on clinical data, the kidney grafts explanted from aged donors have limited survival rates compared withyounger ones. The donor age has been also implicated as the important alloantigen-independent risk factor for lateronset of chronic allograft neprohopathy called chronic rejection. In this review we focused on some pathophysiologicalaspects of kidney aging and on the fate of transplanted kidney removed from elderly donors.

Key words:
aging, kidney transplantation, chronic rejection.


Autoři: O. Viklický;  R. Böhmová;  U. W. Heemann 1
Působiště autorů: Klinika nefrologie a Oddělení klinické imunologie Transplantačního centra IKEM, Praha 1Universitätsklinikum, Essen, SRN
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 765-768
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních letech vzrostly počty nemocných v chronickém renálním selhání čekajících na transplantaci ledviny,kdežto počty vhodných zemřelých dárců stagnovaly. Tento nesoulad vedl transplantační komunitu k uvolněníindikačních kritérií i pro odběr ledvin od starých dárců. Z řady klinických studií vyplývá, že i když jsou krátkodobévýsledky podobné, v delším časovém intervalu je přežití transplantovaných ledvin odebraných od starých dárcůkratší v porovnání s dárci mladšími. Věk dárce je rovněž považován za významný rizikový faktor časnějšího vznikuchronické dysfunkce transplantované ledviny nazývané chronickou rejekcí. V toto přehledném článku pojednávámeo některých fyziologických pochodech ve stárnoucích ledvinách a dále o osudu takovýchto ledvin po transplantaci.

Klíčová slova:
stárnutí, transplantace ledviny, chronické rejekce.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa