HYPOTÉZY ASOCIÁCIE HLA MOLEKÚL S OCHORENIAMIAUTOIMUNITNÉHO CHARAKTERU


HYPOTÉZY ASOCIÁCIE HLA MOLEKÚL S OCHORENIAMIAUTOIMUNITNÉHO CHARAKTERU

Príčinou autoimunitných ochorení je imunitná reakcia namierená proti rôznym autoantigénom. Medzi molekulyzahrnuté do procesu prezentácie antigénov imunitnému systému patria aj HLA molekuly, u ktorých sa dokázalaasociácia s jednotlivými nozologickými jednotkami. Jednou z najsilnejších v literatúre popísaných asociácií jeasociácia HLA-B27 s ankylozujúcou spondylitídou. Obdobne je tomu i pri asociáciách s HLA molekulami triedy IIpri jednom z najčastejších autoimunitných ochorení – diabetes mellitus 1. typu. Diabetes 1. typu je orgánovošpecifické autoimunitné ochorenie charakterizované deštrukciou β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu.Príčina špecifického deštrukčného procesu prebiehajúceho v pankrease nie je známa, ale predpokladom iniciácietohto procesu je existencia vlastného antigénneho peptidu, ktorý je opakovane prezentovaný imunitnému systému.Nasledujúci prehľadný článok poukazuje na najzaujímavejšie a najpravdepodobnejšie riešenia doposiaľ nezodpovedanýchotázok o mechanizme HLA asociácie.

Klíčová slova:
HLA, autoimunita, HLA-asociácia, hypotéza, ankylozujúca spondylitída, HLA-B27, diabetesmellitus 1. typu, glutamátdekarboxyláza (hGAD65), enterovírusy (HERVs), regulácia expresie.


The HLA Molecules and their Association with Autoimmune Disease

The etiology of autoimmunity diseases includes an immunological reaction against various autoantigens. The HLAmolecules play an important role in the antigen presentation process to the immune system. The HLA genes werefound as the most significant genetic predisposition factor. The strongest association described in the literature isthe association of HLA-B27 with ankylosing spondylitis. Associations were since usually observed with HLA-DRand DQ genes. We are also focused on Diabetes mellitus 1. type. Diabetes is an organ specific autoimmune diseasecharacterised by destruction of beta-cells of Langerhansen pancreatic islets. The cause of the destruction process isnot known yet, but it seems to be triggered by repeated presentation of self-antigen hGAD65 to the immune system.This review presents themost interesting solutions and hypotheses of the unanswered question about HLA associationmechanism.

Key words:
HLA, association, autoimmunity, hypothesis, ankylosing spondylitis, HLA-B27, diabetes mellitus,glutamic acid decarboxylase (hGAD65), enteroviruses (HERVs), regulation of gene expression.


Autoři: K. Kološtová;  M. Černá;  M. Anděl 1
Působiště autorů: Oddělení buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, Praha 1II. interní klinika 3. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 755-762
Kategorie: Články

Souhrn

Príčinou autoimunitných ochorení je imunitná reakcia namierená proti rôznym autoantigénom. Medzi molekulyzahrnuté do procesu prezentácie antigénov imunitnému systému patria aj HLA molekuly, u ktorých sa dokázalaasociácia s jednotlivými nozologickými jednotkami. Jednou z najsilnejších v literatúre popísaných asociácií jeasociácia HLA-B27 s ankylozujúcou spondylitídou. Obdobne je tomu i pri asociáciách s HLA molekulami triedy IIpri jednom z najčastejších autoimunitných ochorení – diabetes mellitus 1. typu. Diabetes 1. typu je orgánovošpecifické autoimunitné ochorenie charakterizované deštrukciou β-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu.Príčina špecifického deštrukčného procesu prebiehajúceho v pankrease nie je známa, ale predpokladom iniciácietohto procesu je existencia vlastného antigénneho peptidu, ktorý je opakovane prezentovaný imunitnému systému.Nasledujúci prehľadný článok poukazuje na najzaujímavejšie a najpravdepodobnejšie riešenia doposiaľ nezodpovedanýchotázok o mechanizme HLA asociácie.

Klíčová slova:
HLA, autoimunita, HLA-asociácia, hypotéza, ankylozujúca spondylitída, HLA-B27, diabetesmellitus 1. typu, glutamátdekarboxyláza (hGAD65), enterovírusy (HERVs), regulácia expresie.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa