DIAGNOSTIKA A TERAPIE POVRCHOVYCH NÁDORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE


DIAGNOSTIKA A TERAPIE POVRCHOVYCH NÁDORU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Povrchové nádory tvoří 70-80 % všech uroteliálních karcinomů močového měchýře. Radíme mezi ně exofytické tumory Ta a Tl, ale i intraepiteliální nádorové změny bez exofytického růstu klasifikované jako Tis (carcinoma in situ). Charakteristickým rysem povrchových nádorů je multifokální charakter a vysoká četnostrecidiv po předchozím endoskopickém odstranění. Základním diagnostickým i terapeutickým krokem je endoskopické vyšetření v anestezii spojené s resekci exofytických nádorů a s odběrem biopsií ze suspektních ložisek, na které navazuje histologické vyšetření získané tkáně. Tento postup umožňuje úplné odstranění všech viditelných lézí, klasifikaci nádoru i stanovení prognostických faktorů, na základě kterých odhadujeme budoucí chování malignity. Cílem intravezikální terapie je léčba Tis, respektive snížení rizika recidivy a progrese nádoru po předchozí transuretrální resekci. K intravezikální chemoterapii používáme obvykle mitomycin C nebo adriamycin. Tato léčba prodlužuje beznádorový interval a redukuje počet časných recidiv zhruba o 14 %, nesnižuje však riziko pozdních recidiv nebo progrese onemocnění. Intravezikální imunoterapie BCG vakcínou představuje nejúčinnější formu léčby Tis, kde přináší remisi v 73-87 % případů. Je rovněž signifikantně účinnější než chemoterapie při redukci počtu recidiv po předchozí transuretrální resekci (TUR), je však spojena s větším počtem vedlejších příznaků. Radikální operační léčba je rezervována pro povrchové nádory nereagující na lokální léčbu.

Klíčová slova:
povrchové karcinomy močového měchýře, intravezikální chemoterapie, intravezikální imunoterapie BCG vakcínou.


Diagnosis and Therapy of Superficial Bladder Cancer

Among patients with bladder carcinoma, 70-80 % present with superficial bladder tumors. This group is composed of papillary tumors Ta, Tl and of flat nonpapillary high-grade carcinoma in situ (Tis). Typical features of superficial tumors are their multifocal origin and high recurrence-rafe after initial therapy. The hrst and most important step in diagnosis and treatment of the bladder cancer is urethrocystoscopy under general or spínal anesthesia with resection of papillary lesions and biopsy of suspicious areas followed by pathologic examination of the surgical specimen. This approach enables total resection of all visible tumors, classification of the tumor and determination of prognostic factors. The aims of intravesical therapy are treatment of Tis and prevention of recurrence and progression after TUR. The most often used agents for intravesical chemotherapy are mitomycin C and adriamycin. This treatment modality prolongs tumor-free interval and reduces early recurrence-rafe in about 14 % of patients, but cannot reduke late recurrence-rafe and progression-rafe. BCG intravesical immunotherapy is with 73-87 % response rafe the most effective treatment modality in Tis. It is also more effective than chemotherapy in prevention of recurrence, but is connected with more frequent side effects. Radical cystectomy is considered in patients who do not respond to local therapy.

Key words:
superficial bladder transitional cell carcinoma, intravesical chemotherapy, intravesical BCG immunotherapy.


Autoři: M. Babjuk;  J. Dvořáček
Působiště autorů: Katedra urologie IPVZ, Urologická klinika l. LP UK a VPN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 723-728
Kategorie: Články

Souhrn

Povrchové nádory tvoří 70-80 % všech uroteliálních karcinomů močového měchýře. Radíme mezi ně exofytické tumory Ta a Tl, ale i intraepiteliální nádorové změny bez exofytického růstu klasifikované jako Tis (carcinoma in situ). Charakteristickým rysem povrchových nádorů je multifokální charakter a vysoká četnostrecidiv po předchozím endoskopickém odstranění. Základním diagnostickým i terapeutickým krokem je endoskopické vyšetření v anestezii spojené s resekci exofytických nádorů a s odběrem biopsií ze suspektních ložisek, na které navazuje histologické vyšetření získané tkáně. Tento postup umožňuje úplné odstranění všech viditelných lézí, klasifikaci nádoru i stanovení prognostických faktorů, na základě kterých odhadujeme budoucí chování malignity. Cílem intravezikální terapie je léčba Tis, respektive snížení rizika recidivy a progrese nádoru po předchozí transuretrální resekci. K intravezikální chemoterapii používáme obvykle mitomycin C nebo adriamycin. Tato léčba prodlužuje beznádorový interval a redukuje počet časných recidiv zhruba o 14 %, nesnižuje však riziko pozdních recidiv nebo progrese onemocnění. Intravezikální imunoterapie BCG vakcínou představuje nejúčinnější formu léčby Tis, kde přináší remisi v 73-87 % případů. Je rovněž signifikantně účinnější než chemoterapie při redukci počtu recidiv po předchozí transuretrální resekci (TUR), je však spojena s větším počtem vedlejších příznaků. Radikální operační léčba je rezervována pro povrchové nádory nereagující na lokální léčbu.

Klíčová slova:
povrchové karcinomy močového měchýře, intravezikální chemoterapie, intravezikální imunoterapie BCG vakcínou.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa