PRIMÁRNÍ PREVENCE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ


PRIMÁRNÍ PREVENCE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ

Primární prevence může být velmi účinným nástrojem v boji s nádorovými onemocněními. Klade si za cíl redukcimortality na nádorová onemocnění prostřednictvím snížení jejich incidence. V článku podáváme přehled nejdůležitějšíchoblastí primární prevence, především diskutujeme zásady správné výživy a životosprávy. Charakterizujemevliv energie a souvisejících faktorů ve výživě, základní nutriční složky, jednotlivé potraviny a nápoje a konečněvýznam zpracovávání, uchovávání a přípravy potravy z hlediska prevence zhoubných nádorů. V závěru každé částiformulujeme příslušná preventivní doporučení. V další části článku hovoříme o kouření, které je rizikovým chovánímnejen z onkologického hlediska. V závěru krátce diskutujeme další faktory podílející se na vzniku zhoubných nádorůa možnosti jejich prevence. I když si uvědomujeme, že problematika primární prevence vyžaduje angažovanost celéspolečnosti, jsme přesvědčeni, že lékaři v každodenních hovorech s nemocnými mohou udělat mnoho pro informovanostveřejnosti. V článku předkládáme podklady pro tyto diskuze.

Klíčová slova:
primární prevence, onkologické riziko, zhoubný nádor, kouření.


Primary Prevention of Malignant Tumours

Primary prevention represents an effective instrument in the battle against tumour diseases. Prevention is aimedto lower the mortality for this disease by means of reduction of the cancer incidence. Our article reviews the mainfields of primary prevention, namely the principles of proper nutrition and regimen. Effects of balance in energy andrelated nutrients, essential components of the diet, types of meals together with problems of food processing andstorage are discussed from the view of the cancer prevention. Each chapter brings applicable preventive recommendations.Smoking is considered as a risks factor not only for tumours, but also for other serious diseases. Othercarcinogenic factors and possible preventive measures are referred in the last chapter. Though we know that theprimary cancer prevention requires active approach of the whole society, we are certain that medical professionalsin every day contact with patients can highly improve the public informedness. The article submits substrate for suchdiscussions.

Key words:
primary prevention, risk of cancer, malignant tumour, smoking habit.


Autoři: M. Gálová;  O. Bednařík;  M. Palacova
Působiště autorů: Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu, Brno
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 691-696
Kategorie: Články

Souhrn

Primární prevence může být velmi účinným nástrojem v boji s nádorovými onemocněními. Klade si za cíl redukcimortality na nádorová onemocnění prostřednictvím snížení jejich incidence. V článku podáváme přehled nejdůležitějšíchoblastí primární prevence, především diskutujeme zásady správné výživy a životosprávy. Charakterizujemevliv energie a souvisejících faktorů ve výživě, základní nutriční složky, jednotlivé potraviny a nápoje a konečněvýznam zpracovávání, uchovávání a přípravy potravy z hlediska prevence zhoubných nádorů. V závěru každé částiformulujeme příslušná preventivní doporučení. V další části článku hovoříme o kouření, které je rizikovým chovánímnejen z onkologického hlediska. V závěru krátce diskutujeme další faktory podílející se na vzniku zhoubných nádorůa možnosti jejich prevence. I když si uvědomujeme, že problematika primární prevence vyžaduje angažovanost celéspolečnosti, jsme přesvědčeni, že lékaři v každodenních hovorech s nemocnými mohou udělat mnoho pro informovanostveřejnosti. V článku předkládáme podklady pro tyto diskuze.

Klíčová slova:
primární prevence, onkologické riziko, zhoubný nádor, kouření.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa