NĚKTERÉ MÉNĚ ZNÁMÉ RIZIKOVÉ FAKTORYATEROGENEZE – HOMOCYSTEIN, LIPOPROTEIN (a)A C-REAKTIVNÍ PROTEIN


NĚKTERÉ MÉNĚ ZNÁMÉ RIZIKOVÉ FAKTORYATEROGENEZE – HOMOCYSTEIN, LIPOPROTEIN (a)A C-REAKTIVNÍ PROTEIN

Ateroskleróza a její komplikace patří k nejčastějším příčinám morbidity i mortality ve vyspělých zemích. Zdalekavšechny případy předčasné aterosklerózy nelze vysvětlit přítomností „klasických“ rizikových faktorů, jako jehypertenze, hypercholesterolémie zejména s oxidační modifikací lipoproteinů o nízké hustotě, kouření či nedostatečněkompenzovaný diabetes mellitus. Přehledný článek přináší údaje o třech dalších významných rizikovýchfaktorech – homocysteinu, lipoproteinu (a) a vysoce senzitivním C-reaktivním proteinu. Jsou popsány jejichmetabolické vztahy, výsledky nejzávažnějších klinických studií i možnosti ovlivnění těchto faktorů. I když jsourelativně nezávislé, spojuje je jedna vlastnost – významně se podílejí na vzniku endotelové dysfunkce, která jepokládána za počáteční stadium aterogeneze.

Klíčová slova:
homocystein, lipoprotein (a), C-reaktivní protein, ateroskleróza, rizikové faktory, endotelovádysfunkce.


Some Less Known Risk Factors of Atherogenesis – Homocysteine, Lipoprotein (a) andC-reactive Protein

Atherosclerosis and its complications belong to the most frequent causes of morbidity and mortality in thedeveloped countries. Far from all cases of early atherosclerosis can be explained by presence of „classical“ riskfactors (hypertension, hypercholesterolemia, and namely by oxidised forms of lipoproteins of lowdensity, by smokingor due to not fully compensated diabetesmellitus). Our review brings information of another three serious risk factors– homocysteine, lipoprotein (a), and highly sensitive C-reactive protein. Metabolic relations among them are givenas well as results of comparatively independent clinical studies and possibilities to influence these risk factors.Though they are comparatively independent, one feature connects them – they participate significantly on thedevelopment of endothelial dysfunction, which is supposed to be the initial stadium of atherogenesis.

Key words:
homocysteine, lipoprotein (a), C-reactive protein, atherosclerosis, risk factors, endothelial dysfunction.


Autoři: J. Racek;  M. Racková
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 605-609
Kategorie: Články

Souhrn

Ateroskleróza a její komplikace patří k nejčastějším příčinám morbidity i mortality ve vyspělých zemích. Zdalekavšechny případy předčasné aterosklerózy nelze vysvětlit přítomností „klasických“ rizikových faktorů, jako jehypertenze, hypercholesterolémie zejména s oxidační modifikací lipoproteinů o nízké hustotě, kouření či nedostatečněkompenzovaný diabetes mellitus. Přehledný článek přináší údaje o třech dalších významných rizikovýchfaktorech – homocysteinu, lipoproteinu (a) a vysoce senzitivním C-reaktivním proteinu. Jsou popsány jejichmetabolické vztahy, výsledky nejzávažnějších klinických studií i možnosti ovlivnění těchto faktorů. I když jsourelativně nezávislé, spojuje je jedna vlastnost – významně se podílejí na vzniku endotelové dysfunkce, která jepokládána za počáteční stadium aterogeneze.

Klíčová slova:
homocystein, lipoprotein (a), C-reaktivní protein, ateroskleróza, rizikové faktory, endotelovádysfunkce.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa