ANALÝZA ZÁNĚTLIVÉ ODPOVĚDI A VYBRANÝCHUKAZATELŮ IMUNITY U PACIENTŮ S INFIKOVANÝMIDIABETICKÝMI ULCERACEMI


ANALÝZA ZÁNĚTLIVÉ ODPOVĚDI A VYBRANÝCHUKAZATELŮ IMUNITY U PACIENTŮ S INFIKOVANÝMIDIABETICKÝMI ULCERACEMI

Východisko.
Pacienti s diabetem tvoří 50–70 % pacientů, u nichž byla nutná amputace dolních končetin, která jev řadě případů podmíněná infekcí a nekrózou měkkých tkání spojených s osteomyelitidou. Infekce diabetickýchulcerací, které jsou součástí syndromu diabetické nohy (DN), nemusí být doprovázena klasickými laboratornímiznámkami zánětu, její průběh a následky mohou ovlivňovat poruchy imunitního systému. Cílem práce bylo posouditzánětlivou reakci a specifickou humorální i buněčnou imunitní odpověď u pacientů s chronickou infekcí diabetickýchulcerací.Metody a výsledky. 34 pacientů léčených více než měsíc antibiotiky pro infekci diabetických ulcerací v podiatrickéambulanci (průměrného věku 54±8 let, průměrného trvání diabetu 20±9 let, s průměrným glykovanýmhemoglobinem 8,8±1,5 %) bylo porovnáno s kontrolní skupinou 27 zdravých osob odpovídajícího věku a pohlaví.Pacienti neměli známky hluboké infekce ani kritické ischémie dolních končetin. Zánětlivá reakce byla posouzenapočtem leukocytů a hladinou C-reaktivního proteinu (CRP), humorální imunitní odpověď byla hodnocena podlehladin imunoglobulinů (Ig) a buněčně zprostředkovaná imunita především podle subpopulací T lymfocytů. Pacientise syndromem DN měli ve srovnání s kontrolním souborem laboratorní známky infekce – signifikantní vzestupleukocytů (7,6±2,1, vs. 6,4±1,3.109/l, p

Klíčová slova:
diabetická noha, infekce, imunita.


Analysis of the Inflammation Response and of the Selected Parametersof Immunity in Patients with Infected Diabetic Ulcers

Background.
Patients with diabetes represent 50 to 70 % of patients who undergo nontraumatic foot or legamputation, caused mostly by infection and necrosis of soft tissues accompanied with osteomyelitis. Signs andsymptoms of infections may often be absent in patients with infected foot ulcers – the syndrome of „diabetic foot“(DF). The course and consequences of the infection may be influenced by the immune system dysfunction. The aimof our study was to assess presence of the chronic inflammation and specific immune responses, both humoral andcellular in patients with diabetic foot infection.Methods and Results. 34 patients treated over one month for an infected DF in our foot clinic (mean age 54±8years, mean duration of diabetes 20±9 years, mean HbAlc 8.8±1.5 %), were matched with 27 healthy subjects. Allpatients were without clinical signs of acute deep foot infection and without critical leg ischemia. The inflammatoryresponse was assessed by white blood cells count and C-reactive protein (CRP), humoral immune response wasassessed by immunoglobulins (Ig) and cellular immunity was evaluated by T lymphocytes subpopulations. Patientswith DF compared with healthy controls exhibited the laboratory signs of infection – significantly increased whiteblood cells count (7.6±2.1 vs. 6.4±1.3.109/l, p

Key words:
diabetic foot, infection, immunity.


Autoři: A. Jirkovská;  V. Fejfarová;  J. Hosová;  I. Stříž 1;  J. Kalanin 1;  J. Skibová 2
Působiště autorů: Centrum diabetologie IKEM, Praha 1Imunologické pracoviště IKEM, Praha 2Pracoviště lékařské statistiky IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 483-486
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Pacienti s diabetem tvoří 50–70 % pacientů, u nichž byla nutná amputace dolních končetin, která jev řadě případů podmíněná infekcí a nekrózou měkkých tkání spojených s osteomyelitidou. Infekce diabetickýchulcerací, které jsou součástí syndromu diabetické nohy (DN), nemusí být doprovázena klasickými laboratornímiznámkami zánětu, její průběh a následky mohou ovlivňovat poruchy imunitního systému. Cílem práce bylo posouditzánětlivou reakci a specifickou humorální i buněčnou imunitní odpověď u pacientů s chronickou infekcí diabetickýchulcerací.Metody a výsledky. 34 pacientů léčených více než měsíc antibiotiky pro infekci diabetických ulcerací v podiatrickéambulanci (průměrného věku 54±8 let, průměrného trvání diabetu 20±9 let, s průměrným glykovanýmhemoglobinem 8,8±1,5 %) bylo porovnáno s kontrolní skupinou 27 zdravých osob odpovídajícího věku a pohlaví.Pacienti neměli známky hluboké infekce ani kritické ischémie dolních končetin. Zánětlivá reakce byla posouzenapočtem leukocytů a hladinou C-reaktivního proteinu (CRP), humorální imunitní odpověď byla hodnocena podlehladin imunoglobulinů (Ig) a buněčně zprostředkovaná imunita především podle subpopulací T lymfocytů. Pacientise syndromem DN měli ve srovnání s kontrolním souborem laboratorní známky infekce – signifikantní vzestupleukocytů (7,6±2,1, vs. 6,4±1,3.109/l, p

Klíčová slova:
diabetická noha, infekce, imunita.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka

Článok vyšiel v časopise

Časopis lékařů českých

Najčítanejšie tento týždeň
Najčítanejšie v tomto čísle
Kurzy

Zvýšte si kvalifikáciu online z pohodlia domova

Získaná hemofilie - Povědomí o nemoci a její diagnostika
nový kurz

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autori: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Všetky kurzy
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa