VYJÁDŘENÍ SÍLY EXPERTNÍHO DŮKAZU PŘI URČOVÁNÍOTCOVSTVÍ


VYJÁDŘENÍ SÍLY EXPERTNÍHO DŮKAZU PŘI URČOVÁNÍOTCOVSTVÍ

Nevyloučení muže nařečeného při testování otcovství může být ohodnoceno pomocí parametrů metody známýchjiž před vyšetřením a pomocí parametrů vypočitatelných po vyšetření. Autor podporuje názor, že vyjádření sílydůkazu ve prospěch jedné ze dvou hypotéz ve formě pravděpodobnostního poměru je nejvýhodnější z biostatistickéhoi praktického hlediska. Vyjmenovává výhody pravděpodobnostního (věrohodnostního) poměru a demonstruje jehopoužití na příkladech typizace mikrosatelitů.

Klíčová slova:
paternitní spory, pravděpodobnostní poměr, Bayesova věta.


Way to Express an Expert Evidence in Paternity Testing

Non-exclusion from paternity of alleged man can be quantified by pre-test and post-test parameters. Authoradvocates the view that expression of the power of forensic expert evidence by likelihood ratio, which comparesprobability of data under two hypotheses, is the best approach from both the point of forensic mathematics andjudiciary practice. Advantage of likelihood ratio is described and demonstrated on microsatellite typing examples.

Key words:
paternity testing, likelihood ratio, Bayes theorem.


Autoři: J. Drábek
Působiště autorů: Ústav imunologie FN a LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 371-375
Kategorie: Články

Souhrn

Nevyloučení muže nařečeného při testování otcovství může být ohodnoceno pomocí parametrů metody známýchjiž před vyšetřením a pomocí parametrů vypočitatelných po vyšetření. Autor podporuje názor, že vyjádření sílydůkazu ve prospěch jedné ze dvou hypotéz ve formě pravděpodobnostního poměru je nejvýhodnější z biostatistickéhoi praktického hlediska. Vyjmenovává výhody pravděpodobnostního (věrohodnostního) poměru a demonstruje jehopoužití na příkladech typizace mikrosatelitů.

Klíčová slova:
paternitní spory, pravděpodobnostní poměr, Bayesova věta.

Plné znenie tohto článku nie je v digitalizovanej podobe.
V prípade záujmu kontaktujte NTO ČLS JEP, ktoré vám môže poskytnúť sken časopisu.

Štítky
Adiktológia Alergológia a imunológia Angiológia Audiológia a foniatria Biochémia Dermatológia Detská gastroenterológia Detská chirurgia Detská kardiológia Detská neurológia Detská otorinolaryngológia Detská psychiatria Detská reumatológia Diabetológia Farmácia Chirurgia cievna Algeziológia Dentální hygienistka
Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa